วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อันดับ 1 ในไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ Best Global Universities Rankings 2019
วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อันดับ 1 ในไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ
Best Global Universities Rankings 2019วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อันด

 
U.S. News & World Report สำนักข่าวที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.usnews.com จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,250 แห่ง จาก 75 ประเทศ โดยผลการจัดอันดับในปีนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 277 ของโลก คะแนนรวม 52.3 คะแนน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 386 ของโลก คะแนนรวม 45.9 คะแนน ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 2 แห่ง ที่ติดอันดับในครั้งนี้


วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อันด


เกณฑ์การจัดอันดับ Best Global Universities Rankings โดย U.S. News & World Report  มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์และการอ้างอิงงานวิจัยจากฐานข้อมูลของ Clarivate Analytics เป็นหลัก รวมถึงการพิจารณาจากชื่อเสียงของงานวิจัยในระดับโลกและระดับภูมิภาค หนังสือและเอกสารทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ การอ้างอิงถึงงานวิจัย และการทำงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ การจัดอันดับนี้สะท้อนถึงคุณภาพงานวิจัยที่ผลิตออกมาและได้รับการยอมรับไปอ้างอิงในทางวิชาการของ มจธ. ดูข้อมูลการจัดอันดับได้ที่ http://bit.ly/engTHAI
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
พิมพ์หน้านี้