วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาศิลปกร เปิดคอร์ส SUIC Preparatory Courses 2019 สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาศิลปกร เปิดคอร์ส SUIC Preparatory Courses 2019 สำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป เรียนกลุ่มย่อย 5-10 คน จำนวน 7 คอร์สดังนี้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย
 
  1. 1.TOEIC TUTORING WITH EXAM คอร์สเตรียมสอบโทอิค พร้อมจัดสอบหลังจบคอร์ส
จำนวน 30 ชั่วโมง ค่าเรียน 7,000 บาท/คน
  1. 2.BUSINESS ENGLISH ภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงาน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป
  1. 3.ENGLISH FOR STUDENTS ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
  1. 4.CHINESE FOR DAILY USE ภาษาจีนสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจและบุคคลทั่วไป
  1. 5.BONJOUR FRENCH ภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียน นักศึกษา คนทำงาน นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป
  1. 6.PORTFOLIO PREPARATION/TCAS PORTFOLIO PRODUCTION คอร์สการจัดเตรียมทำพอร์ทโฟลิโอ จำนวน 20 ชั่วโมง ค่าเรียน 3,000 บาท/คน
    7. DRAWING TRAINNING คอร์สฝึกการวาดรูป จำนวน 30 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,000 บาท/คน
  
เปิดรับสมัคร     ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้เรียนสามารถจัดกลุ่มและเลือกเวลาเรียนที่ต้องการได้ หากครบตามจำนวนขั้นต่ำ 5 คน
สนใจติดต่อและสมัครได้ที่
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้น 9 อาคาร กสท. โทรคมนาคม บางรัก
โทร: 02-639-7521-3   Email: suicfaculty@gmail.com   Website: suic.su.ac.th
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทย


 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 6 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้