คอร์สฟรีในไทยจากม.เชียงใหม่ จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน

คอร์สฟรีในไทยจากม.เชียงใ
 


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับเว็บไซต์ Thai MOOC ได้จัดคอร์สเรียนออนไลน์ในวิชา จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) ให้ได้เรียนกันฟรีๆ
.
Register ที่เว็บไซต์และกด Enroll เพื่อสมัครได้เลย

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ >> https://bit.ly/2Upc92x (วันที่ 11/3/62)
.
จิตวิทยากับชีวิตประจำวันเป็นคอร์สเรียนที่ออกแบบมาสำหรับคนทั่วไปที่สนใจเรื่องจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายในการ อธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา และปัจจัยทางจิตวิทยากับการดำเนินชีวิตประจำวัน และให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
.
สิ่งที่คุณจะได้เรียนจากคอร์สนี้
.
- ความหมายและแนวคิดทางจิตวิทยา

- จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง 
(นิสัยและการพัฒนาตนเอง)
(บุคลิกภาพ)
(ตัวตน)
(แรงจูงใจและอารมณ์)
(สุขภาพกายและสุขภาพจิต)
(บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง)

- จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น 
(มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ และความรักและชีวิตคู่)
(ความสัมพันธ์ในครอบครัว)

- จิตวิทยากับสังคม 
(อิทธิพลทางสังคม และการทำงานกลุ่ม)
.
และเพื่อให้ได้ผลลัภพ์การเรียนรู้ที่ดี คอร์สเรียนนี้ยังมีแบบทดสอบเพื่อทบทวนบทเรียน และแบบทดสอบเพื่อประเมิณในท้ายคอร์สเรียน
.
ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเอง เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เนื่องจากบทเรียนนี้อยู่ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าคอร์สตามเวลาที่กำหนด
.
รูปแบบการสอนเป็นการใช้วิดีโอ ประกอบกับแบบทดสอบ ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 2 ชม. ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์

ที่มา Future Trends

โดย Eduzones Pr News
วันที่ 10 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้