เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนNew Zealand Scholarships ปี 2562
ทุนการศึกษา New Zealand Scholarships จะให้คุณได้รับทั้งความรู้ความสามารถและการศึกษาที่สามารถนำกลับมา พัฒนาประเทศไทยให้มีความก้าวหน้า มั่นคง และ เติบโตอย่างยั่งยืนหลังจากที่คุณสำเร็จการศึกษา


เปิดรับสมัครแล้ว! ทุนNew

          รัฐบาลนิวซีแลนด์มอบทุนการศึกษา New Zealand Scholarships แบบเต็มจำนวน ให้แก่นักเรียนไทยเพื่อศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้ความส าคัญ ณ หนึ่งในเก้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในประเทศ นิวซีแลนด์ ในปี การศึกษา 2563

          ทุนนี้เปิดให้ผู้ที่มีความประสงค์จะศึกษาในระดับ:
 อนุปริญญาโท (Postgraduate Diploma) หลักสูตร1 ปี
 ปริญญาโท (Master’s Degree) หลักสูตร 1-2 ปี
 ปริญญาเอก (PhD) หลักสูตร 3-4 ปี

          ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียด คุณสมบัติของผู้สมัครและขั ้นตอนการสมัครทางออนไลน์ได้ที่ https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/new-zealand-governmentscholarships/new-zealand-scholarships-for-international-tertiary-students/

          หากท่านมีข้อสงสัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่: https://scholarship.force.com/CommunityFAEnquiry
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้