ลาดกระบังเปิดคอร์สฟรีออนไลน์ ได้ใบ Certificate! เรียนถ่ายภาพเบื้องต้น Basic Photography
ลาดกระบังเปิดคอร์สฟรีออน
 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ร่วมกับเว็บไซต์ Thai MOOC ทำคอร์สเรียนออนไลน์สอนถ่ายภาพ “การถ่ายภาพเบื้องต้น - Basic Photography”
.
Register ที่เว็บไซต์และกด Enroll เพื่อสมัครได้เลย
.
สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครได้ที่ คลิก
.
การถ่ายภาพเบื้องต้นเป็นคอร์สเรียนสำหรับคนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ หรือคนที่พัฒนาทักษะในการถ่ายภาพ แม้จะไม่มีประสบการณ์ หรือความรู้เรื่องการถ่ายภาพมาก่อนก็สามารถเรียนได้ 
.
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและเทคนิควิธีการถ่ายภาพ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์เสริม สามารถวิเคราะห์และปรับแต่งกล้องถ่ายภาพเพื่อได้ภาพถ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด สามารถวิจารณ์ผลงานภาพถ่ายของตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงสามารถเข้าถึงและคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ
.
สิ่งที่คุณจะได้เรียนจากคอร์สนี้
.
- ประวัติความเป็นมาของการถ่ายภาพ

- ความหมายและหลักการทํางานของกล้องถ่ายภาพ

- ประเภท ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์เสริม

- การจัดองค์ประกอบภาพถ่าย

- เทคนิคการถ่ายภาพต่างๆ

- การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพถ่าย
.
และเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ดี คอร์สเรียนนี้ยังมีแบบทดสอบ/ใบงานเพื่อทบทวนบทเรียน และแบบทดสอบเพื่อประเมิณในท้ายคอร์สเรียน
.
ผู้เรียนสามารถจัดตารางเรียนเอง เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เนื่องจากบทเรียนนี้อยู่ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าคอร์สตามเวลาที่กำหนด
.
รูปแบบการสอนเป็นการใช้วิดีโอ ประกอบกับแบบทดสอบใบงาน ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 2 ชม. ต่อสัปดาห์ และหลังการทดสอบท้ายคอร์สเรียนแล้วยังมีใบประกาศนียบัตร (Certificate) ให้อีกด้วย
.
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Thai-MOOC

ที่มา Future Trends
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 11 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้