นศ.บริหารธุรกิจ SPU บุก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เรียนรู้กระบวนการทำงานคลังกระจายสินค้า
 นศ.บริหารธุรกิจ SPU บุก


        อาจารย์อภิชญา พิภวากร  อาจารย์สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  นำนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้าศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของคลังกระจายสินค้า คลัง DC5 สุวรรณภูมิ และ CDC (สินค้า Chilled) ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุกรี เกิดอยู่  ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป นำเยี่ยมชมกระบวนการทำงานในส่วนต่างๆพร้อมทั้งบรรยายสรุปเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะนักศึกษาSPUได้เข้าใจและเห็นภาพกระบวนการทำงานอย่างละเอียด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในการประยุกต์ใช้กับการเรียนและการปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดีต่อไปในอนาคต
 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 14 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้