3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight) เด่น นิทรรศการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้า "60 ปี แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”
          เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาปนาครบ 60 ปี โดยได้รับพระราชทานพระมหากรุณาฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด และทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ.
          การจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ มจพ.เทคโนนิทรรศน้อมเกล้าฯ เป็นการจัดแสดงครบวงจรด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  ผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมชั้นนำจาก มจพ. บนพื้นที่ต่อเนื่อง และยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เป็นการผนึกกำลังร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม จากภายในประเทศและต่างประเทศ พบกับ 3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight) เด่น มีทีเด็ดมาอวดกันในงาน ได้แก่      
     - ดาวเทียม KNACKSAT เป็นดาวเทียมเพื่อการศึกษา KNACKSAT (แนคแซท) เป็นดาวเทียม CubeSAT ดวงแรกของประเทศไทยที่พัฒนาและสร้าง KNACKSAT สัญชาติไทยดวงแรกจากรั้ว มจพ.  
     - หุ่นยนต์ทำลายวัตถุระเบิด  DYNA-T จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
     - ยานขับเคลื่อนใต้น้ำชนิดใช้สายควบคุม (ROV)  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์

 สอศ.จับมือกนอ. ส่งเสริม
3 ผลงานไฮไลท์ (Highlight


          นอกจากนี้ยังมีอีก 6 Cluster ที่โดดเด่นเป็นไฮไลท์ (Highlight) ประจำของแต่ละคณะ ได้แก่
1. กลุ่ม Robotic and Automation อาทิ 1) เครื่องพิมพ์สามมิติด้วยแสงยูวีชนิดดีแอลพีแบบหลายวัสดุ  2) หุ่นยนต์ตรวจโซล่าเซลล์ 3) รถยนต์ขับเคลื่อนอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกแบบฝังตัว
2. กลุ่ม Medical   Technology อาทิ 1) ระบบชาร์จไร้สายในการผลิตแก้วอัจฉริยะ Loupe 2) การตรวจวัดดีเอ็นเอด้วยเทคนิคเชิงแสงสำหรับงานด้านการแพทย์ 3) ระบบผลิตออกซิเจนสำหรับโรงพยาบาลขนาดเล็ก
3. กลุ่ม Sustainable Society อาทิ 1) เตาเผาเชื้อเพลิงกลีเซอรอลต้นแบบสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลาง 2) ชุมชนเมืองเสาธงหิน SMART Cities 3) ต้นแบบเครื่องคัดแยกมังคุดด้วยระบบประมวลผลภาพ
4. กลุ่ม Digital IT อาทิ 1) เรดาร์ทะลุพื้นดินสำหรับการป้องกันการโจมตีด้วยระเบิดแสวงเครื่อง  2) ระบบทดสอบคุณลักษณะการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของสายอากาศ ด้วยการทดสอบสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณสนามระยะใกล้  3) เครื่องเขย่ายาสมุนไพร
5. กลุ่ม Next Generation Vehicle ได้แก่ 1) เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า สำหรับระบบ Smart Grid   2) High-Speed Train Design Study for SIEMENS to Reflect Thai Values & Culture  3) ระบบควบคุมการขับเคลื่อนและอัดประจุแบตเตอรี่แบบเร็วสำหรับรถสามล้อไฟฟ้า 
 6. หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ - ด้านอุตสาหกรรม  อาทิ Robot Academy & Yaskawa   EU Project : Curriculum Development of Master’s Degree Program in IE Engineering for Thailand Sustainable Smart Industry – MSIE 4.0  สถาบันการเชื่อม และบริษัท ชไนเดอร์ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1121, 1166, 2091, 1175 หรือ www.kmutnb.ac.th
 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 15 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้