เปิด 16 คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยไทย ผ่านมาตรฐานระดับโลก จากการตรวจประเมินของ สมพ.
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคระแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแถลงข่าวการยกระดับการศึกษาแพทยศาสตร์สู่มาตรฐานโลก
 
เปิด 16 คณะแพทย์ มหาวิทย
 
นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ที่ผ่านมาการแพทย์ของประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศมายาวนาน และไทยเคยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการแล้ว ว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. มีมาตรฐานระดับสากล ทำให้สถานพยาบาลที่ผ่านรับรองจาก สรพ. นี้ผ่านมาตรฐานสากลไปด้วย และล่าสุดสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) ของประเทศไทย ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2559 ก็ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสมาพันธ์แพทยศาสตร์ศึกษาโลก ว่าเป็นสถาบันที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ด้วยเกณฑ์มาตรฐานสากล เป็นผลให้แพทย์ที่จบจากสถาบันผลิตแพทย์ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.จะได้รับรองว่า เป็นแพทย์ที่ได้มาตรฐานระดับโลก 

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันการผลิตแพทย์ของไทยมีทั้งสิ้น 22 แห่ง ผ่านการรับรองจาก สมพ.แล้ว 16 แห่ง โดยไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก ทั้ง สรพ. และสมพ. สะท้อนถึงความเชื่อถือในมาตรฐานแพทย์ไทยทั้งการให้บริการของสถานพยาบาล ไปจนถึงคุณภาพการศึกษาของแพทย์ไทยในสายตาโลก และการได้รับการรองสถาบันเนื่องจากการดำเนินการผลิตแพทย์ได้ตามมาตรฐานสากล ซึ่งผู้ที่จบจากสถาบันที่ได้รับการรับรองตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันก็จะได้รับการรับรองทั้งหมดด้วย 

นพ.อุดม กล่าวว่า สถาบันผลิตแพทย์ 16 แห่ง ที่ผ่านการประเมินจาก สมพ.และถือว่าได้มาตรฐานระดับโลก ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล ,คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ,คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ,คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา ,คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ,วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต ,คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ,สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี (มทร.) สุรนารี ,คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ,คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ,วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ที่มา mgronline
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 15 มีนาคม 2562
พิมพ์หน้านี้