วิดวะ ธรรมศาสตร์ รับตรง ป.โท


  UploadImage


โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

• สาขาวิชาการจัดการการก่อสร้างและธุรกิจ

• สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและธุรกิจ

        ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร. 02-564-3001-9 ต่อ 3234-5 และ 3250 www.ebm.engr.tu.ac.th  

E-mail : ebm-info@engr.tu.ac.th  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และการจัดการ
เชิงธุรกิจ
เปิดรับสมัคร 11 ม.ค.54-28 ก.พ.54
ดูรายละเอียดที่นี่
สมัครเรียน Online ป.โท
 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 31 มกราคม 2554
พิมพ์หน้านี้