แชมป์แก้ปัญหาเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์


 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) และ คณะกรรมการวิชาการ โครงการจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2554  จัดแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand Codejom 2011 โดยมีทีมนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมประชันความสามารถในการแก้ปัญหา ผลปรากฏว่าระดับมัธยมศึกษาทีมชนะเลิศ คือทีม Ratwinit Bangkaew IP โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว ประกอบด้วย  จากซ้าย นายธนพล  ศรีอำมะริน  นายเกียรติบดินทร์  หวังเลิศพาณิชย์  และ นายไท ปังสกุลยานนท์

การแข่งขันดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางวิชาการที่ สสวท. จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนโอกาสที่ปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 พ.ศ. 2554 
โดย Eduzones Pr News
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554
พิมพ์หน้านี้