ประกาศรับสมัครงาน ครูผู้สอน

ลบ แก้ไข

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน 4 อัตรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทครูผู้สอน ดังนี้
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ค่าตอบแทนเดือนละ 9,530 บาท
- เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นงานในการกิจหลัก ภารกิจรอง หรือภารกิจสนับสนุน หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดแน่นอน
- เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้การปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
บัญชีรายละเอียดอัตราว่าง
1. พลศึกษา โรงเรียนท่าใหม่พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล อ.ท่าใหม่
2. นาฎศิลป์ โรงเรียนวัดแก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว
3. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านฒวังไม้แดง อ.แก่งหางแมว
4. ภาษาไทย โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อ.นายายอาม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
- ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างรายเดือน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 หรือครูอัตราจ้างโรงเรียนเอกชนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1
- มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี และปัจจุบันทำการสอนอยู่ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษาเดินพร้อมสัญญาและหรือคำสั่งว่าจ้าง ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานถึงปัจจุบัน
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร เอกสารทุกรายการต้องให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด
- ปริญญาตรี หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน
- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา
- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
- รูปถ่าย ขนาด 1*1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- ใบรับรองแพทย์
- หนังสือรับรองประสบการณ์จากผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมคำสั่ง และ/หรือสัญญาว่าจ้าง
- หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาเอกสารที่นำมาใช้ประกอบการสมัครทุกฉบับ
ประกาศหางาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯ    วันที่ : 26 Nov 2008 00:33
 โดย EZ-jobs ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 26 พ.ย. 51 17:18 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 24,922 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 24,922 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย วิทยา
IP : 124.121.187.***
คอ วอ ยอ    
ลบ แจ้งลบ
โดย lordung_meaw@hotmail.com
IP : 58.147.43.***

ยังสมัครตอนนี้ได้ไหมค่ะ

ตำแหน่งครูภาษาไทย

ลบ แจ้งลบ
โดย lordung_meaw@hotmail.com
IP : 58.147.43.***

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่ร่วมเป็นเพื่อน
Eduzones Social Network ที่นี่
Facebook Twitter Youtube

SUBSCRIBE TO EDUZONES.COM

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

TOP OF THE WEEK


คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH17 , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , เจนี่ , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , MH17 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , เจนี่ , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เรื่องมาใหม่