21 ตุลาคม: วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

ลบ แก้ไข
วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติมีจุดเริ่มต้นมาจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงมีพระเมตตาต่อราษฎรที่เจ็บป่วย โดยทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้น ซึ่งเรียกกันย่อ ๆ ว่า "พอ.สว." พระองค์ทรงสนพระทัยในเรื่องบริการทันตกรรมเป็นพิเศษ ได้ทรงกำชับไว้ว่า "ต้องมีทันตแพทย์ไปช่วยชาวบ้านทุกครั้ง เนื่องจากคนไข้ในท้องถิ่นทุรกันดาร เมื่อมีโรคฟันจะต้องทนทุกข์ทรมานและไม่สามารถช่วยตนเองได้ ดังนั้นต้องให้มีทันตแพทย์ไปช่วยโดยด่วน" ทันตบุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ่งของทีมอาสาสมัครของหน่วยแพทย์พอ.สว. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 เป็นต้นมา

21 ตุลาคม: วันทันตสาธารณ

จนในปี พ.ศ. 2529 มูลนิธิพอ.สว. ได้ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ในกรุงเทพมหานคร และทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เริ่มจัด "กิจกรรมรณรงค์ทางทันตสาธารณสุข" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม โดยระดมทันตบุคลากรอาสาสมัครทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ ออกให้บริการตรวจรักษาโรคในช่องปาก โดยไม่คิดมูลค่าแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร จนถึงปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม เป็น "วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ" จึงถือได้ว่า วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มีที่มาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ผู้ซึ่งเป็น "พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย"
“มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “พอ.สว.” ออกปฏิบัติงานครั้งแรกในปี พ.ศ. 2512 มีการบริหารงานอยู่ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของคณะกรรมการกลางสำหรับพระองค์ ทรงเป็นองค์นายิกากิตติมศักดิ์ของมูลนิธิตั้งแต่นั้นมา ตราบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงดำรงตำแหน่งสืบต่อมาตราบจนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2551 และปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์
>>>ติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการทำงานและไลฟ์สไตล์ได้ที่นี่<<< 


★ สมัครสมาชิกกับ JobThai.com ฝากประวัติ ส่งใบสมัครได้ง่าย สะดวก รวดเร็วผ่านปุ่ม "Apply Now" (ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย)  ค้นหางาน Part Time / Freelance / ฝึกงาน และ ในสายงาน 130 อาชีพ www.jobthai.com/Hn7Der
★ ค้นหางานอื่น ๆ จากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศกว่า 80,000 อัตรา ได้ที่  www.jobthai.com/hkYmhQ
อ่านบทความทั้งหมดในบล็อกของเราได้ที่นี่ 
 
 loading...


โดย JobThai .com ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ต.ค. 60 14:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,932 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,932 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง