Meaningful Poem:life's Scars

ลบ แก้ไข

<font size="4"><font face="book antiqua,palatino" color="#008080">àÍÒ¡Å͹´ÕæÁÒ½Ò¡¨Ò¡ÇÔªÒintroduction to english literature&nbsp; </font></font><font face="book antiqua,palatino" size="4" color="#008080"><font face="book antiqua,palatino" size="4" color="#008080"><font face="book antiqua,palatino" size="4" color="#008080"> <div align="left"> <strong><font size="+2"><font color="#0000a0">Life's Scars</font></font> </strong> </div> <p align="left"> <font size="+1"><em><font color="#0000a0">by Ella Wheeler Wilcox </font></em></font> </p> <p align="center"> <strong><font face="arial"><font color="#004080"></font></font></strong> </p> <ul> <strong><font face="Times New Roman, Times, Serif" size="5" color="#004080">They say the world is round, and yet</font></strong><strong><font color="#004080"><br /> <font face="Times New Roman, Times, Serif" size="5">I often think it square,</font></font></strong><strong><font face="Times New Roman, Times, Serif" size="5" color="#004080">&nbsp;&nbsp;</font></strong><strong><font face="arial"><font color="#004080"><br /> <font face="Times New Roman, Times, Serif" size="5">So many little hurts we get<br /> From corners here and there.<br /> But one great truth in life I've found,<br /> While journeying to the West-<br /> The only folks who really wound<br /> Are those we love the best. </font></font></font></strong><strong><font face="arial"><font color="#004080"></font></font></strong><strong><font face="arial"><font color="#004080"> <p align="left"> <font face="Times New Roman, Times, Serif" size="5">The man you thoroughly despise<br /> Can rouse your wrath, 'tis true;<br /> Annoyance in your heart will rise<br /> At things mere strangers do;<br /> But those are only passing ills;<br /> This rule all lives will prove;<br /> The rankling wound which aches and thrills<br /> Is dealt by hands we love. </font> </p> <p align="left"> <font face="Times New Roman, Times, Serif" size="5">The choicest garb, the sweetest grace,<br /> Are oft to strangers shown;<br /> The careless mien, the frowning face,<br /> Are given to our own.<br /> We flatter those we scarcely know,<br /> We please the fleeting guest,<br /> And deal full many a thoughtless blow<br /> To those who love us best. </font> </p> <p align="left"> <font face="Times New Roman, Times, Serif" size="2"><font size="5">Love does not grow on every tree,<br /> Nor true hearts yearly bloom.<br /> Alas for those who only see<br /> This cut across a tomb!<br /> But, soon or late, the fact grows plain<br /> To all through sorrow's test:<br /> The only folks who give us pain<br /> Are those we love the best.</font> </font> </p> <p align="left"> <font size="3"><img style="width: 71px; height: 224px" src="http://i47.photobucket.com/albums/f189/PunkYear/Han9/0156.gif" alt="" width="71" height="267" />¡Å͹¹ÕéÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂÇèÒ</font> </p> <p align="left"> <font size="3">&quot;¤¹·Õè·ÓãËéàÃÒà¨çº»Ç´·ÕèÊØ´¤×ͤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´ &quot;</font> </p> <p align="left"> <font size="3">à¾ÃÒÐàÁ×èÍàÇÅÒàÃÒÁÕ¤¹ÃÑ¡ÍÂÙèà¤Õ§¢éÒ§¡ÒÂ</font> </p> <p align="left"> <font size="3">ºÒ§¤ÃÑé§àÃÒ¡çÅÐàŤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡</font> </p> <p align="left"> <font size="3">àÃÒäÁèãÊã¨à¢Ò ¾Ù´¨Ò´éǶéͤÓËéǹæ</font> </p> <p align="left"> <font size="3">áµèàÃÒ¡ÅѺä»ÊÃÃàÊÃÔ­áÅЪ×蹪Á¤¹á»Å¡Ë¹éÒ</font> </p> <p align="left"> <font size="3"></font> </p> <p align="left"> <font size="3">àÁ×èͤ¹á»Å¡Ë¹éÒ¨Ò¡ä» àÃÒäÁèÃÙéÊÖ¡ÍÐäÃ</font> </p> <p align="left"> <font size="3">áµèàÁ×èͤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡·ÕÊØ´¨Ò¡ä» àÃÒÃÙéÊÖ¡à¨çº»Ç´</font> </p> <p align="left"> <font size="3">áÅФÇÒÁà¨çº»Ç´¹Ñ鹡ç¨Ð¡ÅÒÂà»ç¹á¼Åà»ç¹</font> </p> <p align="left"> <font size="3"></font> </p> <p align="left"> <font size="3">¤¹àÃÒÁÑ¡ÃÙé¢éÍà·ç¨¨ÃÔ§¹Õé àÁ×èÍÊÒÂä»áÅéÇ</font> </p> <p align="left"> <font size="3">´ÙáŤ¹·ÕàÃÒÃÑ¡ãËéÁÒ¡æ¡è͹·ÕèàÃÒ¨Ð༪ԭ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§·ÕèÇèÒ</font> </p> <p align="left"> <font size="3"><img src="http://i47.photobucket.com/albums/f189/PunkYear/PeopLe1/567105.gif" alt="" /></font> </p> <p align="left"> <font size="3">&quot;¤¹·Õè·ÓãËéàÃÒà¨çº»Ç´·ÕèÊØ´¤×ͤ¹·ÕèàÃÒÃÑ¡ÁÒ¡·ÕèÊØ´ &quot;</font> </p> </font></font></strong> </ul> </font></font></font>
 loading...


โดย katiakiki ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ต.ค. 50 19:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 5,206 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 5,206 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement