คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
KBU University
KBU University
จำนวนผู้ติดตาม 7 คน

อยากทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สามารถทำงานเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะ? [ No. 6771 ]

สวัสดีค่ะ ดิฉัน อยากทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สามารถทำงานเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะ?..................

คือ ตอนนี้ได้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะนี้แล้วค่ะ แต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าในอีก 4 ปีข้างหน้า ถ้าดิฉันจบออกมาจะสามารถไปทำงานเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะ แล้วเรื่องของมหาวิทยาลัยอะคะ บางทีถ้าเราจบแค่ ราชมงคลธรรมดา เค้าจะรับเข้าทำงานมั้ยคะ ถ้าเทียบกับจบจุฬา ธรรมศาสตร์ หรืออยู่ที่ตัวบุคคลคะ เค้าจะใช้เกณฑ์อะไรวัดในการรับเข้าทำงาน

ปล.ค่ะแล้วสุดท้ายนี้อยากทราบว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  หางานได้ง่ายหรือเปล่าคะ อยากทราบมากๆอะคะ

ขอบคุณมากๆนะคะ++++

ภัทร์ธีรา ( อ่าน 31208 | ตอบ 11 ) ( 2009-05-09 17:13:45 ) แจ้งลบ

ความคิดเห็นที่ 11

แล้ว้รียนท่องเที่ยว นอกจากมัคคุเทศก์แล้วจะเป็นอะไรได้อีกคะ

Sara ( 2012-01-08 10:09:49 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 10
คณะมนุษยศาสต์จบแล้วได้ทำงานลัย
นริศรา ชารีศรี ( 2010-08-12 17:11:54 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 9

คิดไม่ออกจาเรีนยอารัย

จบสายวิทย์

 

แต่ไม่ชอบ

 

patty ( 2010-08-07 16:43:55 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 8
โอ๊ย..คิดไม่ออก จาเรียนรัย..
ภัทสุนันท์ ( 2010-06-11 13:39:06 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 7
geniuslaw ( 2010-05-19 11:42:25 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 6

ผมติดคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา กลุ่มการจัดการสารสนเทศ

อยากรู้ว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไร

ผมติดที่ม.บูรพา

กรองทิพย์ ( 2010-02-26 10:43:53 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 5

อยากทราบว่าเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เรียนเกียวกับอะไรคะ

เรียนจบแล้วจะทำงานอะไรได้บ้างคะอยากทราบมากเลยคะ

ช่วยตอบกับทางเมลด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ

น.ส. ขวัญเรือน ซื่อตรง ( 2010-02-20 21:51:43 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 4
petch ( 2009-11-24 10:24:39 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 3
ปัญหานี้เป็นปัญหาโลกแตกมีมานมนานแล้ว ในสังคมไทย เด็กมักจะสับสนว่าจบแล้วจะสามารถทำงานอะไรได้บ้าง สังคมไทยมักจะมองค่านิยมในคณะ หรือสถาบันมากไป เช่น แพทย์ วิศวะ ฯลฯ จุฬา ฯ ธรรมศาสตร์ ฯ มหิดล อะไรเหล่านี้เป็นต้น เมื่อไหร่จะสนับสนุนเด็กที่เป็นคนดี มีความขบันหมั่นเพียร มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นคนที่ทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตนรักษาประโยชน์ส่วนรวม สังคมไทยจะได้น่าอยู่ปัญหาสังคมที่ถูกวัฒนธรรมชั่วร้ายที่เข้ามากลืนกินสังคมไทยอยู่ในปัจจับันนี้ลงได้
ไฮยาลังก้า ( 2009-10-08 23:07:16 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 2

อ๋อ  ครับ ป๋มเปงทอม

อยากเรียนคณะนี้มาก  แต่ตอนเน้พึ่งยุมอ 4 เอง

ช่วยตอบได้ไหมเข้ายากป่ะคัป

 

สุนิสา สมบูรณ์ทรัพย์ ( 2009-09-25 14:53:19 ) แจ้งลบ
ความคิดเห็นที่ 1

เอาข้อมูลจากเว็บหอการค้ามาตอบนะคะ
http://newtrend.utcc.ac.th/humanities.html

การค้าไร้พรมแดนทำให้การสื่อสารธุรกิจระหว่างประเทศสำคัญมากเท่าใด ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาย่อมมีความได้เปรียบเหนือคนทั่วไปเสมอ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงเป็นอีกหนึ่งคณะยอดนิยมที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถทางภาษาในการสื่อสารทางธุรกิจ ให้แก่องค์กรชั้นนำ
ในระดับประเทศ โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ โดยมุ่งเน้นการใช้ ความคิดสร้างสรรค์ในการสื่อสารสามารถวิเคราะห์วิจารณ์ และรอบรู้ประสบการณ์ในการสื่อสารธุรกิจ

 

สาขาที่มีให้เลือกเรียน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ (English for Business Communication)
เรียนรู้เจาะลึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ทักษะในการสื่อสารธุรกิจด้วยภาษาสากล วัฒนธรรมในการสื่อสาร พร้อมก้าวไปเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการแปล (English Language and Literature)
ศึกษาศิลปะการสื่อสารในวรรณคดีอังกฤษ ที่ถ่ายทอดร้อยเรียงผ่านภาษาอังกฤษขั้นสูง เรียนรู้สัญญะทางวัฒนธรรม เพื่อการประยุกต์ใช้ในการสื่อสารธุรกิจระดับสากล

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (Japanese)
เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น อีกหนึ่งภาษาของผู้นำการค้าแห่งโลกตะวันออก ทักษะการสื่อสารธุรกิจแบบญี่ปุ่น พร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจโดยเฉพาะ

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai Language for Communication)
ศึกษาศิลปะการใช้ภาษาไทยขั้นสูงในการสื่อสารธุรกิจ ทักษะการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจ การเขียน การพูด การเจรจาต่อรอง พร้อมเข้าสู่แวดวงนักสื่อสารในวงการต่าง ๆ แบบมืออาชีพมือ

สาขาวิชาภาษาจีน (Chinese)
เรียนรู้เจาะลึกภาษาจีน อีกหนึ่งภาษาที่ทรงอิทธิพลในโลกธุรกิจการค้า ทักษะในการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน พร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจโดยเฉพาะ

สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (Information Studies)
ศึกษาการจัดการระบบข้อมูลความรู้ หลักการจัดเก็บ รวบรวม การบริการ และเผยแพร่สารสนเทศด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่อาชีพบรรณารักษ์ นักสารสนเทศในองค์กรชั้นนำ และผู้ประกอบอาชีพ ด้านการค้าสารสนเทศ

 โอกาสในอนาคต

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สามารถใช้ความได้เปรียบด้านภาษาเลือกโอกาสในชีวิตได้หลากหลาย อาทิ งานประชาสัมพันธ์ เลขานุการ งานสายการบิน ธุรกิจท่องเที่ยว และโรงแรม ล่าม นักแปลภาษาทั้งเรื่องทั่วไปและธุรกิจ มัคคุเทศก์ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ
รวมถึงการเป็นเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ

nitada ( 2009-05-10 14:23:50 ) แจ้งลบ
 

เสนอความคิดเห็น
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 200 KB)
*กรุณา Login ก่อนโพส