เขมานันทะ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ คนล่าสุด!

ลบ แก้ไข

ภาพประกอบจากหนังสือ โดยเขมานันทะ
       

            “ทางทรายใกล้ทะเลสาบ” บทบันทึกแห่งจิตวิญญาณ"เขมานันทะ"
            มนุษย์เราเกิดมาเพื่อสิ่งใด?...ในแต่ละวันที่ผ่านพ้นไป มีสักชั่วขณะหนึ่งไหม ที่เราจะตั้งคำถามนั้นขึ้นมา แล้วมุ่งหาคำตอบถึงความหมายแท้จริงแห่งการก่อกำเนิดของชีวิต
        
            อาจเพื่อพบ จาก พราก รัก ทุกข์ สุข สมหวัง ผิดหวัง เสียใจ ดีใจ...เกิด แก่ เจ็บ ตาย วนเวียนเป็นวัฎจักร ไม่รู้จบสิ้น อย่างนั้นใช่หรือไม่...
       
        
            ใครคนหนึ่ง ให้ความหมายของชีวิตไว้ในทำนองเดียวกัน หากกระชับและหนักแน่นยิ่งกว่า...
       
        
            เขากล่าวไว้ว่า “เกิดมาเพื่อรู้แจ้งในความหมายยิ่งต่อที่สุดแห่งทุกข์”
       
        
            อาจเป็นเพียงถ้อยความสั้นๆ ทว่าคำไม่กี่พยางค์นี้กลับเปี่ยมด้วยพลังของ
       “การแสวงหา” และ “ค้นพบ” ถึงความจริงอันลุ่มลึกของแก่นแท้แห่งสัจธรรมชีวิต
       
        
            มิใช่ลมปากที่เอ่ยขึ้นเพียงลอยๆ หากคือ “กุญแจ” สำคัญที่ผู้ซึ่งผ่านการเดินทางอันยาวนานได้เสาะหาจนพบ แล้วนำมาบอกเล่าแก่ผู้เปิดใจสดับรับฟัง...
        
            แล้วใคร? คือผู้ค้นพบ “กุญแจ” สำคัญดอกนั้น อันนำไปสู่การไขประตู “ความจริงของชีวิต”

เขมานันทะ
       

        
       ... เขาคือ “เขมานันทะ” นักเดินทาง นักวิปัสสนิกผู้มุ่งมั่นในเส้นทางของการเจริญภาวนามาอย่างยาวนาน
       
        
            เนื่องในโอกาสที่“เขมานันทะ” ได้รับยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2550
        
            “มุมวรรณกรรม” จึงขอหยิบ “ทางทรายใกล้ทะเลสาบ" มานำเสนอ
       (ว่าด้วยอัตชีวประวัติช่วงแสวงหามายาชีวิตของเขมานันทะ/ เขมานันทะ:เล่าเรื่อง / 
       นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว:สัมภาษณ์ / จารุปภา วะสี:เรียบเรียง / สำนักพิมพ์ชื่นใจ) 
       

        
            อย่างไรก็ดี ก่อนบอกเล่าถึงเนื้อหาของหนังสือดังกล่าว ขอยกคำประกาศจากกระทรวงวัฒนธรรม ที่อธิบายถึงเหตุผลอันเหมาะควรในการมอบตำแหน่ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ มาไว้ ณ ที่นี้
       
        
            นายโกวิท เอนกชัย หรือนามปากกา “เขมานันทะ” “รุ่งอรุณ ณ สนธยา”
       “ฉับโผง” ฯลฯ ปัจจุบันอายุ 70 ปี เกิดที่จังหวัดสงขลา ท่านได้อุปสมบทและฝึกปฏิบัติธรรมกับท่านพุทธทาสภิกขุ ที่สวนโมกขพลาราม ต่อมาได้ฝึกปฏิบัติธรรมกับสำนักหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ ขณะอยู่ในสมณเพศได้สร้างสรรค์และสืบสานงานพุทธศิลป์จำนวนมากในโรงมหรสพทางวิญญาณ ณ สวนโมกขพลาราม ทั้งในรูปแบบบทกวีและจิตรกรรมโบราณของไทย นับเป็นต้นแบบอันทรงค่าและมีบทบาทในการให้การศึกษาแก่ผู้ไปเยือนทั้งในด้านพุทธปัญญาและพุทธศิลป์
        
            นอกจากนี้ท่านยังมีผลงานทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองในหลายรูปแบบ กว่า 60 เรื่อง ซึ่งล้วนมีเนื้อหาลึกซึ้ง ใช้ถ้อยคำและท่วงทำนองการเขียนอย่างมีวรรณศิลป์ นับเป็นการผสมผสานพุทธปัญญากับศิลปวัฒนธรรมไทยได้อย่างกลมกลืนและงดงาม มีมุมมองแหลมคมในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และสามารถอธิบายปรากฏการณ์และความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยทั้งสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่างชัดเจน จึงสามารถสืบสานธรรมะให้แก่คนรุ่นใหม่และผู้สนใจใฝ่ธรรมได้อย่างกว้างขวาง จนเกิดการจัดตั้งพุทธสถานและอาศรมขึ้นหลายแห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ
       


       

        
        
            สำหรับเนื้อหาของ “ทางทรายใกล้ทะเลสาบ” นั้น ถือเป็นอัตชีวประวัติที่มีความละเอียดอย่างยิ่ง ด้วยเริ่มขึ้นนับแต่ชีวิตในวัยเด็กของเขมานันทะ ที่ไล่เรียงไปถึงเรื่องราวและแง่มุมที่น่าสนใจต่างๆ ของบรรพบุรุษ บุคคลในครอบครัว เพื่อนฝูง ค่านิยม ความเชื่อ รวมถึงบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติ
       
        
            จากวัยเด็กเข้าสู่วัยเรียน วัยรุ่น วัยแห่งการแสวงหา พบเจอประสบการณ์อีกด้านหนึ่งของสถาบันการศึกษาเลื่องชื่อ ที่ในโลกแห่งความเป็นจริงต่างจากภาพฝัน พบความลวง พบมายาที่ฉาบไว้ด้วยภาพลักษณ์อันงดงาม
       
        
            ความสงสัย กังขา เบื่อหน่ายความวุ่นวายทางโลก นำไปสู่การศึกษา ทดลอง ค้นคว้า ค้นหา “เส้นทางแห่งจิตวิญญาณ” ที่มีพรสวรรค์และความสามารถทางศิลปะของตนเองคอยช่วยจรรโลงและร่วมผลักดันด้วยอีกแรงหนึ่ง

ภาพประกอบจากหนังสือ โดยเขมานันทะ
       

        
        
            ความพลาดพลั้ง อารมณ์คุกรุ่นพลุ่งพล่าน ฟุ้งซ่าน จำนนแก่กิเลส ทะเยอทะยาน มุทะลุ เย่อหยิ่ง...เหล่านี้ เป็นหลากหลายความรู้สึกในใจที่ทอดยาวคู่ขนานไปกับ “ความสงบ” “ความรู้แจ้ง” ที่เขมานันทะมุ่งหวัง
        
            ทว่าอารมณ์ที่ไม่หยุดนิ่ง หมุนวนดังเกลียวคลื่นนั้นก็ได้รับการชี้แนะ ขัดเกลาด้วยวิธีอันแยบคายจาก “ท่านอาจารย์” แห่งสวนโมกขพลาราม...ท่านพุทธทาสภิกขุ
       
        
       ทั้งในกาลต่อมาได้ประสบพบเจอกับ หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ มิตรสหายและครูทางจิตวิญญาณ ท่านเหล่านี้จึงนับว่าล้วนมีส่วนก่อร่างและเปิดมุมมองความคิดของเขมานันทะให้เติบโต
       
        
            การนั่งวิปัสสนา ณ ผาอันสูงชันเป็นเวลาเนิ่นนาน, การออกธุดงธ์ค้นหาความจริงแท้ในธรรมชาติ ชีวิต และวงการสงฆ์, เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ “พุทธศาสนา” ถูกตั้งคำถามจากคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้า ,ร่วมรับรู้ในเหตุการณ์นักศึกษาเรียกร้องประชาธิปไตย โค่นล้มอำนาจเผด็จการเมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2516
       , 6 ต.ค. 2519 และประสบการณ์ท่ามกลางกระแสธารชีวิตอันเชี่ยวกรากอีกเกินจะนับ ล้วนมีส่วนหล่อหลอม มอบบทเรียนอันมีค่ายิ่งต่อจิตวิญญาณภายใน
       
        
            หาก "เขมานันทะ" เริ่มต้นการเดินทางอย่างมุ่งมั่นบนหมุดหมายอันอหังการที่ว่า
       “ผมอยากรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านรู้”
       

        
            อัตชีวประวัติเล่มนี้ จะนำผู้อ่านไปพบเรื่องราวระหว่างทางอันทรงคุณค่า
       ที่นำไปสู่คำตอบของการเสาะแสวงหา ในท้ายที่สุด ว่า มนุษย์เรา...
       
            “เกิดมาเพื่อรู้แจ้งในความหมายยิ่งต่อที่สุดแห่งทุกข์"
       
        
             กล่าวให้ชัดกว่านั้น..."เป็นไปได้ อย่าเกิดอีกเลย"
        
            วันนี้ อาจดูคล้ายเขมานันทะ ละทิ้งความอหังการ
       ทว่า นั่นมิใช่การปราชัย มิใช่ยอมจำนน หากคือการ “ตื่นรู้” เพื่อหันหน้าเผชิญความจริงอย่างลุ่มลึก..มีสติ...
       

            ไม่พรั่นพรึงหรือหวาดกลัวต่อความ “ไม่เที่ยง” ...ของชีวิต
       

       
                         .......................
          
                       ตัวหนอนบนกองหนังสือ
ที่มา : http://www.manager.co.th
 โดย roro ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ม.ค. 51 15:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 12,327 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 12,327 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ยุ่ง
IP : 118.172.217.***

เนื้อหาดีมากค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ