10 ลักษณะของครูที่ดี

ลบ แก้ไข

10 ลักษณะของครูที่ดี

10 ลักษณะของครูที่ดี


10 ลักษณะของครูที่ดี

   จากผลงานการวิจัยของคุณ เฉลียว บุรีภัคดี เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูที่ดีโดยการรวบรวมข้อมูลจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้บริหาร พระ และผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนทั้งสิ้น 7,762 คน จึงสรุปได้ว่า 10 ลักษณะของครูที่ดีควรมีดังนี้
 
1. มีความประพฤติเรียบร้อย
เป็นคนที่สุภาพเรียบร้อย  มีความประพฤติดีสม่ำเสมอ เหมาะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อศิษย์
2. มีความรู้ดี
เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ ทั้งด้านวิชาการ และความรู้กว้างขวางนอกเหนือไปจากความรู้เฉพาะ และสามารถแนะนำ ให้คำปรึกษาเด็กๆได้ทั้งเรื่องการเรียนและเรื่องอื่นๆ
3. มีบุคลิกการแต่งกายดี
การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สะอาดอยู่เสมอ ใส่เสื้อผ้าถูกต้องตามกาลเทศะ มีความเหมาะสมกับการเป็นครู พูดจาไพเราะ และมีลักษณะเป็นผู้นำ จะทำให้คุณครูเป็นที่น่าเคารพนับถือค่ะ
4. สอนดี
สามารถเชื่อมโยงทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติได้ สร้างความเข้าใจ ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนของตัวเองให้สอดคล้องกับความสามารถ และความสนใจของเด็กๆ
5. ตรงต่อเวลา
ข้อนี้สำคัญมากสำหรับครูไทยเลยค่ะ เพราะครูบางท่านจะเข้าสอนเลท (ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม) และจะสอนเกินเวลากินคาบต่อไปอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ควรตรงต่อเวลา ปลูกฝังให้เด็กรู้จักคุณค่าของเวลา และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กๆค่ะ
6. มีความยุติธรรม
มีความเป็นธรรมต่อนักเรียน เอาใจใส่และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเสมอภาค ตัดสินปัญหาด้วยความเป็นธรรม มีความเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ไม่มีอคติใดๆ
7. หาความรู้อยู่เสมอ
มีความกระตือรือร้นในการหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ ถึงแม้เราจะมีความรู้ในการสอนเด็กๆอยู่แล้ว แต่นั่นไม่เพียงพอหรอกค่ะ เพราะสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นควรศึกษาหาความรู้ ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ และอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเอง
8. ร่าเริง แจ่มใส
อย่าเคร่งเครียดเกินไปค่ะ ควรมีความร่าเริง แจ่มใสตามวัยที่เหมาะสม ครูที่ทำให้การสอนมีความสนุกสนาน เด็กๆจะชอบค่ะ เพราะจะทำให้พวกเขาไม่เครียด และสามารถสร้างความน่าสนใจให้กับบทเรียนได้อีกด้วย แต่ก็ต้องระวังอย่าตลกมากเกินไปจนไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะ
9. ซื่อสัตย์
เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อทุกคน ต่อหน้าที่การเรียนการสอน
10. เสียสละ
มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ตอบแทนสังคม เพราะครูเป็นผู้สร้างทางจิตใจ ซึ่งมีค่าเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงินเสียอีก


     นอกจาก 10 ข้อนี้ ยังมีอีกหลายประการที่เป็นลักษณะของครูที่ดี เช่น มีความรับผิดชอบ ขยัน มีวินัยต่อตนเองและหน้าที่ของตน มีความเมตตา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และที่สำคัญควรมีความตั้งใจ และรักในอาชีพของความเป็นครูค่ะ ครูที่เด็กๆรักไม่ใช่แค่เก่งและสอนดีเท่านั้นนะคะ แต่เป็นครูที่เข้าใจพวกเขาต่างหาก


@Just_Smile : )
กลอย Eduzones
ขอบคุณข้อมูลจาก : ครูยุคใหม่ ใส่ใจIT

 
 loading...


โดย Kloyjaiii ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 21 ก.ค. 59 18:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 33,448 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 33,448 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement