10 อันดับมหา'ลัยในประเทศอังกฤษ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติมากที่สุด
10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ที่มีความหลากหลายของนักเรียนต่างชาติมากที่สุด
 
10 อันดับมหาลัยในประเทศอ


10 อันดับมหาลัยในประเทศอ

     Hotcourses Thailand  จัด 10 อันดับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ที่มีความหลากหลายของสัญชาตินักเรียนมากที่สุด ด้วยเครื่องมือใหม่ล่าสุดชื่อว่า Hotcourses Diversity Index  เป็นดัชนีวัดความหลากหลายของสัญชาตินักเรียน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักเรียนไทยจะสามารถเข้าถึงสถิติจากหน่วยงานด้านการศึกษาของทั้ง 4 ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนของนักเรียนจากประเทศใดมากที่สุด   โดยมีการจัดอันดับให้เห็นชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยที่คุณจะสมัครเรียน มีเพื่อนเชื้อชาติใดบ้าง คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งหมด และสรุปจำนวนเชื้อชาติของนักเรียนที่มาจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อแสดงให้เห็นว่าสถาบันแห่งนี้มีความหลากหลายมากน้อยเพียงใด

     ด้วย ฟังก์ชั่น Feel at Home Index จะเป็นตัวให้ข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีนักเรียนต่างชาติกี่คน มีนักเรียนไทยมากน้อยแค่ไหน และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักเรียนต่างชาติทั้งหมด เพียงแค่ใส่ชื่อมหาวิทยาลัยลงในช่อง ‘ค้นหาจากชื่อมหาวิทยาลัย’ ก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันที แต่ถ้าต้องการเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายๆ สถาบัน ก็ค้นหาได้โดยการเลือกดูข้อมูลเฉพาะประเทศ สาขาวิชา หรือระดับการศึกษา ซึ่งสถิติเหล่านี้จะช่วยให้นักเรียนไทยเลือกสถาบันศึกษาต่อได้ตรงใจกับความต้องการของตัวเองมากยิ่งขึ้น

     เครื่องมือนี้ สามารถช่วยการวางแผนในการไปเรียนต่อต่างประเทศ โดยสามารถตอบสนองความต้องการได้ทั้งนักเรียนที่มองหาประสบการณ์แปลกใหม่จากความหลากหลายทางวัฒนธรรม และนักเรียนที่รู้สึกอุ่นใจมากกว่าหากได้อยู่ในสังคมของเพื่อนชาติเดียวกัน  

อ่านรายละเอียด HDI เพิ่มเติม และ วิธีการจัดทำข้อมูลฉบับเต็ม

* ข้อมูลจาก The Hotcourses Diversity Index ใช้ข้อมูลที่รวบรวมจากหน่วยงานด้านการศึกษาของแต่ละประเทศและ  the Higher Education Statistics Agency (HESA) ใน สหราชอาณาจักร

10 อันดับมหาลัยในประเทศอ

10 อันดับมหาลัยในประเทศอ 
โดย Kloyjaiii
วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้