เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Atom
Atom
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 840 เรื่อง
  • ผู้ชม : 10,850,727 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 54 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนไทยเจ๋ง ประดิษฐ์ "หุ่นยนต์" จัดยาให้ผู้ป่วย

ลบ แก้ไข

ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต

 

เทคโนโลยีใหม่ในโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พึ่ง
"หุ่นยนต์" ช่วยจัดยาให้ผู้ป่วยเป็นแห่งแรก
ของเอเชีย เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและ
แก้ปัญหาจ่ายยาผิดพลาด ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับ
ยาที่ถูกต้องและรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำงาน
ของเภสัชกรและเจ้าหน้าที่  ส่งผลมีเวลาดูแลคน
ไข้มากขึ้น เผย รพ.ในสหรัฐอเมริกาใช้หุ่นยนต์จัด
ยาอย่างแพร่หลาย

เมื่อวันที่   11  มีนาคม ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล มีการเปิดตัว "หุ่นยนต์จัดยา"
เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการยาระบบอัตโนมัติ 
นายแพทย์การุณ เมฆานนท์ชัย  ผู้อำนวยการด้าน
การแพทย์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า ระบบ
การจัดการยาแบบอัตโนมัตินี้เรียกกันว่า   "หุ่นยนต์จัดยา"
หรือ Pharmacy Robot เป็นเทคโนโลยีของ  Swisslog
ที่จะช่วยเภสัชกรและเจ้าหน้าที่จัดจ่ายยาให้ผู้ป่วยได้อย่าง
แม่นยำสูง  รวดเร็วและถูกต้องตามแพทย์สั่ง  เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการจัดจ่ายยาให้กับผู้ป่วย
ได้เป็นอย่างดี  รวมทั้งการบริหารจัดการยาสำหรับผู้ป่วย
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยเน้นถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

นพ.การุณกล่าวว่า  เทคโนโลยีตัวนี้จะเริ่มนำมาใช้เป็น
ครั้งแรกในวันที่   1  เมษายน 2551 นับได้ว่าโรง
พยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรก
ในเอเชียที่ได้นำระบบนี้มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
รักษาพยาบาลและงานด้านเภสัชกรรม   โดยเฉพาะการ
จัดเตรียมและจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ถือได้ว่า
เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน   ซึ่งอาจมีขั้นตอนต่างๆ
มากกว่า 100 ขั้นตอน นับตั้งแต่การเขียนใบสั่งยาไปจนถึง
ผู้ป่วยได้รับยา

"เทคโนโลยีใหม่นี้จะช่วยลดความผิดพลาดในการจ่ายยา  
ลดความยุ่งยากซับซ้อนลงทั้งขั้นตอนการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ให้เหลือเท่าที่จำเป็น  ระบบนี้ยังช่วยให้เภสัชกร
และเจ้าหน้าที่สามารถลดเวลาการทำงาน  ส่งผลให้มีเวลา
ในการดูแลและให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น" ผอ.ด้านการ
แพทย์ รพ.บำรุงราษฎร์ กล่าว

สำหรับขั้นตอนการทำงานของ  "หุ่นยนต์จัดยา"  
เริ่มจากรายการยาจะถูกบรรจุบห่อ ทั้งที่เป็นในรูป
ของยาเม็ดรับประทานและรายการยาอื่นๆ   เช่น 
หลอดแก้วบรรจุยาฉีด ขวดยาน้ำ กระบอกฉีดยา 
ยาแผงอะลูมิเนียม ต่อจากนั้นจะมีการกำหนดบาร์โค้ด
และติดฉลากเป็นแต่ละยูนิตโดสก่อนที่ยูนิตโดสเหล่า
นี้จะถูกนำไปเก็บไว้ในหน่วยจัดเก็บชั่วคราว   เพื่อการ
ค้นคืนในอนาคตและจ่ายยาให้แก่แผนกผู้ป่วยและติด
ป้ายระบุการจ่ายยาสำหรับผู้ป่วยแต่ละคน  ทันทีที่แพทย์สั่ง
ยาให้แก่ผู้ป่วย คำสั่งนั้นจะถูกส่งไปยังแผนกเภสัชกรรม  
เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่กระบวนการจ่าย
ยาจะเริ่มต้นขึ้น

ระบบซอฟต์แวร์การจัดการยาจะได้รับคำสั่งยาของผู้ป่วย
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และจัดเรียงคำสั่งตามลำดับ
ความสำคัญก่อนจะแยกออกเป็น  2 กลุ่ม คือ การจ่าย
ยาอัตโนมัติ และการรับยาด้วยตนเอง   ระบบสามารถ
ดำเนินการจัดหายาเฉพาะในระบบยูนิตโดสให้แก่ผู้ป่วย
ได้ตลอด  24 ชั่วโมง และจัดรวมเข้าด้วยกันเป็นกลุ่มๆ
โดยใช้วงแหวนพลาสติก ซึ่งประกอบด้วยป้ายฉลากพร้อม
ข้อมูลผู้ป่วย  รายการยาที่ต้องรับประทานในช่วง  24
ชั่วโมง เวลาการให้ยา  และข้อมูลอื่นๆ  ที่ทางโรงพยาบาล
สามารถกำหนด โดยทั่วไปยาของผู้ป่วยทุกคนจะบรรจุลง
ในรถเข็นและส่งไปยังแผนกผู้ป่วย   และจัดเก็บในห้องยา 
หรือส่งไปที่ห้องพักผู้ป่วยโดยตรง นอกจากนี้ยาที่ถูกส่งคืน
จากแผนกผู้ป่วยสามารถนำกลับเข้าสต็อกยาได้โดยอัตโนมัติ

"หุ่นยนต์จัดยา" เป็นระบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ทั่วไปในโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา  เนื่องจากประชาชน
ต่างมีความตระหนักถึงปัญหาความคลาดเคลื่อนทางยากัน
อย่างกว้างขวาง   ด้วยเทคนิคการกำหนดบาร์โค้ดจะช่วย
ลดความคลาดเคลื่อนทางยาในขั้นตอนการจ่ายยาและการให้ยาแก่ผู้ป่วย

มร.แมค  แบนเนอร์  ผู้อำนวยการด้านบริหารของ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  อินเตอร์เนชั่นแนล   กล่าว
เสริมว่า   ระบบการจัดการยาแบบอัตโนมัตินี้เป็นการ
ปรับปรุงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย  และจะ
ช่วยลดความคลาดเคลื่อนทางยาที่เกิดขึ้นจากขั้นตอน
ต่างๆ ตั้งแต่การบรรจุ  จัดเก็บ และจ่ายยา ระบบนี้จะช่วย
ให้ผู้ป่วยเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพของโรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น.

ที่มาจาก

 โดย Atom ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 13 มี.ค. 51 15:17 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 21,431 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 21,431 ครั้ง ตอบ 3 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย art
IP : 125.25.108.***
อยากทำหุ่นยนต์เก็บลูกเทนนิสช่วยบอกวิธีหน่อย
ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กเทพมีนามว่า ทอง
IP : 203.172.139.***

จะประดิษฐ์หุ่นยนต์ลดโลกร้อนไปแข่งขันเเต่บังเอิญว่าประม่ายด้าย

เซ็งเป็ดเลย     

ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 58.8.134.***
ระลึกความหลัง eduzones เวอร์ชั่นเก่า
http://educationboard1.eduzones.com/

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์