เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Atom
Atom
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 840 เรื่อง
  • ผู้ชม : 10,868,919 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 54 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนมาดูชุดลูกเสือ-เนตรนารี แบบใหม่ที่จะใช้เร็วๆนี้

ลบ แก้ไข

 

 

ศธ.เตรียมโละชุดลูกเสือ-เนตรนารีที่ใช้มา 63 ปีทิ้ง เตรียมออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบใหม่ 5 ชุด เหลือง เขียวอ่อน โอลด์โรส ฟ้า เทา ตามประเภทลูกเสือ เลิกใช้เครื่องหมายที่เป็นโลหะ เปลี่ยนใช้เครื่องหมายที่เป็นผ้า (Badge) แทน อ้างเพื่อความทันสมัย ยันผู้ปกครองไม่เดือดร้อน เพราะราคาถูกกว่าชุดเก่า 1 เท่าตัว

 

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2551 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงถือโอกาสยกเลิกชุดลูกเสือ-เนตรนารีที่ใช้มา 63 ปี กำหนดเครื่องแบบใหม่ 5 ชุด โดยให้เหตุผลว่าทำตามมาตรา 51 ของ พ.ร.บ.เพื่อให้ทันสมัยเท่าเทียมกับชุดลูกเสือของนานาชาติ

 

 

นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานได้ตั้งคณะกรรมการรองรับ ภารกิจตาม พ.ร.บ.ลูกเสือ ขึ้นมาปรับปรุงระบบกิจการลูกเสือให้สอดรับกับ พ.ร.บ.ลูกเสือฉบับใหม่ รวมถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือด้วย เพราะตามมาตรา 51 ระบุให้กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ เครื่องแบบลูกเสือใหม่นี้ได้ผ่านการประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นจาก 4 ภูมิภาคมาแล้ว ส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อการปรับเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ อย่างไรก็ตาม คณะทำงานต้องสรุปเรื่องเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารลูกเสือ แห่งชาติก่อน จากนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องยกร่างเป็นกฎกระทรวงเสนอขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี (ครม.) ด้วย

 

ส่วนเครื่องแบบลูกเสือใหม่ที่คณะทำงานร่างขึ้นนี้ได้รับการปรับ ปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดยเลียนแบบจากชุดลูกเสือของหลายๆ ประเทศ ที่นิยมออกแบบชุดลูกเสือให้มีสีสันสดใสเพื่อจูงใจให้นักเรียน อยากเรียนลูกเสือ ลูกเสือแต่ละประเภทจะมีเครื่องแบบแต่งสีกันเพื่อให้สังเกตได้ง่ายกว่า ที่สำคัญจะเลิกใช้เข็ม หรือตราสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เป็นโลหะ เพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้ ปัจจุบันในต่างประเทศเลิกใช้เข็มที่เป็นโลหะ แต่เปลี่ยนมาใช้ตราสัญลักษณ์ที่เป็นผ้าปักลงเสื้อแทน มีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังใช้เข็มหรือตราสัญลักษณ์ที่เป็นโลหะอยู่

 

นายเสฏฐนันท์ อังกูรภาสวิชญ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือแห่งชาติ ประธานคณะทำงานกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายลูกเสือ กล่าวว่า ต่อไปจะไม่มีชุดเนตรนารีแล้ว ทั้งหญิงและชายจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องแบบเดียวกัน เพียงแต่แยกกางเกง กระโปรง โดยเครื่องแบบจะเป็น 5 ชุด ตามประเภทของลูกเสือ นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ซึ่งเป็นลูกเสือสำรองจะเป็นเครื่องแบบนักเรียนปกติ เสื้อขาว กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ ใส่ผ้าผูกคอสีเหลือง หมวกแก็ปสีเหลือง

 

นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เป็นลูกเสือสามัญ จะใส่เสื้อสีเขียวอ่อน กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ หมวกเบเร่ต์สีเขียวเข้ม ผ้าผูกคอสีเหลือง นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 เป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะใส่เสื้อสีโอลด์โรส กางเกงขาสั้น หรือกระโปรงสีดำ หมวกเบเร่ต์สีเลือดหมู ผ้าผูกคอสีเหลือง นักเรียนชั้น ม.6

 

รวมทั้งนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งเป็นลูกเสือวิสามัญ จะใส่เสื้อสีฟ้า กางเกงขายาว หรือกระโปรงสีดำ หมวดเบเร่ต์สีน้ำเงิน ผ้าผูกคอสีเหลือง ส่วนลูกเสืออื่น ๆ ใส่เสื้อสีเทา กางเกงขายาวหรือกระโปรงสีดำ ผ้าผูกคอสี หมวกสี

 

“ชุดลูกเสือใหม่ ประหยัด สะดวก ทันสมัย และไม่อันตราย เครื่องแบบลูกเสือแบบใหม่จะไม่มีเข็ม หรือตราที่เป็นโลหะ ตราสัญลักษณ์ทุกอย่างจะเป็นผ้าเย็บติดกับตัวเสื้อ โดยแขนเสื้อซ้ายจะมีธงชาติและชื่อจังหวัดเย็บติด ส่วนแขนขวาจะมีตราชื่อโรงเรียน กลุ่มกองที่ลูกเสือนั้นสังกัดอยู่ ด้านหน้าจะมีป้ายชื่อและตรารูปหน้าเสือเย็บติดอยู่ หมวกจะไม่ใช้เข็มเช่นกันจะเปลี่ยนเป็นตรารูปหน้าเสือที่ทำด้วยผ้าเย็บติดแทน ส่วนกางเกงและกระโปรงนั้นที่เปลี่ยนมาใช้สีดำเพื่อรองรับกับเครื่องแบบนักเรียน แต่กระโปรงของผู้หญิงนั้นจะทำให้เป็นกระโปรงกางเกงเพื่อความคล่องตัว และเนื้อผ้าของเสื้อจะเปลี่ยนเป็นผ้าบางแทนเพื่อให้เข้ากับสภาพอากาศ” นายเสฏฐนันท์กล่าว

 

 

การเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารีครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ใช้เครื่องแบบในปัจจุบันมาตั้งแต่ปี 2486 ซึ่งออกแบบโดยนาวาโทหลวงศุภชลาศัย อธิบดีกรมพลศึกษาคนแรกและอุปนายกสภาลูกเสือแห่งชาติในขณะนั้น โดยเลียนแบบมาจากชุดการแต่งกายของข้าราชการและนักเรียนในขณะนั้น ซึ่งแต่งกายด้วยชุดสีกากี แต่เครื่องแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นไม่ใช่เครื่องแบบพระราชทานของ ร.6 เพราะว่าเครื่องแบบพระราชทานสมัย ร.6 นั้นจะเป็นเสื้อแขนยาวสีน้ำตาล กางเกงสีดำและถุงเท้ายาวสีดำ ชุดเครื่องแบบใหม่นั้นราคาจะถูกลงกว่าเครื่องแบบในปัจจุบันที่ราคาชุดลูก เสือที่องค์การค้า สกสค.จำหน่ายอยู่ประมาณ 800-1,000 บาท แต่ชุดแบบใหม่จะราคาประมาณ 400 บาทเพราะประหยัดค่าเข็มตราสัญลักษณ์ และที่สำคัญคณะบริหารงานลูกเสือแห่งชาติจะเป็นผู้ตัดเย็บชุดออกมาจำหน่ายเอง จะได้ราคาโรงงาน ชุดลูกเสือใหม่ที่มีตราสัญลักษณ์ลูกเสือนั้นจะเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการ ผู้อื่นจะจัดจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ได้

 

“เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดเครื่องแบบลูกเสือใหม่จะมีบทเฉพาะกาลให้มี ผลบังคับใช้หลังจากนั้น 3 ปี เพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถใช้เครื่องแบบเก่าไปได้ก่อนตลอด 3 ปีนี้ หรือหากใครจะซื้อชุดใหม่ใช้เลยก็ได้ ปัจจุบันมีนักเรียนประถมและมัธยมเรียนลูกเสือประมาณ 6 แสนคน” นายเสฏฐนันท์กล่าว

 

นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ในช่วงเสื้อผ้าแพงนี้ไม่ควรเปลี่ยนแปลงชุดเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองเดือดร้อน

 

นายไพศาล สืบศักดิ์วงศ์ นักเรียนโรงเรียนมัธยมป่ากลาง จ.น่าน กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยหากจะเปลี่ยนชุดลูกเสือในระยะปีหรือ 2 ปีนี้ เนื่องจากชุดหนึ่งราคาเฉียด 1,000 บาท เกรงว่าหากกระทรวงศึกษาธิการออกระเบียบให้เปลี่ยนทันที พ่อแม่จะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้

 

ถ้าเป็นไปได้ควรให้เป็นนักเรียนเข้าใหม่ ส่วนนักเรียนเก่าก็ควรอนุโลมใช้ชุดเดิม ที่สำคัญชุดลูกเสือที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดูภูมิฐาน และใช้มาหลายสิบปีแล้ว คงต้องมาดูว่าชุดยังเหมาะสมหรือไม่ เพราะในแต่ละปีจะมีตัวแทนลูกเสือไทยร่วมไปเข้าค่ายหรือร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับลูกเสือต่างประเทศ ถ้าจะเปลี่ยนควรออกแบบให้เหมาะสมกับการทำกิจกรรมหนักๆ ด้วย

 

ผู้ปกครองรายหนึ่งที่มีลูกเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนของรัฐ กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปลี่ยนแปลงชุดเครื่องแบบลูกเสือของนักเรียนเพราะ เครื่องแบบที่ใช้ในปัจจุบันนั้นเหมาะสมดีอยู่แล้ว และมีการแยกนักเรียนชายและหญิง ผ้าพันคอก็มีแตกต่างกันชัดเจนอยู่แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องไปเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยขึ้น แม้จะมีการให้เวลา 3 ปีให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือ แต่ก็คิดว่ายังสร้างภาระและความสิ้นเปลืองให้แก่ผู้ปกครองอยู่ดี

 

นายณัฐกิจ บัวขม ผอ.โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบลูกเสือเพราะที่ใช้กันมานานแล้ว จนบ่งบอกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ดูแล้วบอกได้เลยว่าเป็นลูกเสือไทย ที่สำคัญจะเป็นภาระผู้ปกครองเพราะนักเรียนทุกคนตัดเครื่องแบบลูกเสือใส่ และให้มีการผ่อนส่งได้โดยตัด 1 ชุด ก็อยู่ได้นานมาก แต่เครื่องแบบลูกเสือที่เปลี่ยนใหม่ไม่รู้ว่าจะใส่ได้นานเหมือนแบบเดิมหรือ ไม่ หลังจากมีการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมของลูกเสือก็เงียบลงไป อยากให้ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือให้มากขึ้น

 

          
 

 ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

 โดย Atom ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ค. 51 13:48 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 47,485 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 47,485 ครั้ง ตอบ 11 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย ผู้ช่วยผู้ตรวจการ
IP : 58.8.171.***

คุณเสฏฐนันท์  ผมรู้นะครับ ว่าคุณต้องการเปลี่ยนเครื่องแบบลูกเสือ เพื่อประโยชน์อันใด ส่วนตัวผม ผมก็เคยพบ เคยคุยกับคุณหลายครั้ง เอาเป็นว่า ถ้าคุณไม่ชอบเครื่องแบบลูกเสือแบบเก่า คุณก็ไม่ต้องแต่ง ไม่ต้องมาเป็นลูกเสือ ตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คุณก็ได้มาเพราะ ใช้เงินซื้อตำแหน่งมา คุณอ่ะมันแทบจะไม่มีความสามารถทางลูกเสือเลย ถ้าเรื่องเครื่องแบบใหม่ที่คุณเสนอมา ผ่านความเห็นชอบ เงินทองก็จะเข้ากระเป๋าคุณมากมาย

ทุกวันนี้ เวลาไปร่วมงานชุมนุมหรืองานอบรม ผมแทบจะไม่เคยเห็นคุณทำงานอะไรเลย นอกจากยืนสูบไปท์ แอ๊คอาร์ต ไปวันๆ  ขอร้องหล่ะ คุณเป็นนักธุรกิจ ก็เชิญไปหากินที่อื่น อย่ามาหากิน กับกิจการลูกเสือ ที่ล้นเกล้าล้นกระหม่อม ท่านทรงก่อตั้งมา บาปกรรมมีจริงนะครับ ผมว่าคุณเลิกล้มความคิดเถอะ คุณเสฏฐนันท์        

 

จาก ผู้ช่วยผู้ตรวจการ ประจำสำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ

ลบ แจ้งลบ
โดย one
IP : 125.24.244.***

ชุดอย่างเดิมเเจ่มเเล้ว เท่ดี เปลี่ยนใหม่ทำไหมเปลืองตัง

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กมหาลัย
IP : 222.123.88.***

มันม่ะค่อยดีหรอกนะที่จะเปลี่ยนนะ

 ชุดแต่เดิมมันก็ดูสง่างามอยู่แล้วอ่ะ

 ชุดลูกเสือเปงชุดที่มีเกียตริ

ไม่ใช่ชุดเพื่อเป็น แฟชั่น ทันสมัย

 ตั้งแต่เรียนมาป่านนี้ก็ไม่เคยได้ยิน

ว่าใครจะมาเป็นอันตรายจากสัญลักษณ์

ที่เป็นแถบโลหะเลยนะ

อย่างเดิมก็เท่ห์อยู่แล้วเชื่อจิ

ลูกเสือนะมิช่ายขนมชั้น จะได้มีหลายสีขนาดนั้น

ลบ แจ้งลบ
โดย ความจิงใจ
IP : 118.172.30.***
ไม่มีอะไรมากมายหลอกนะค่ะเเค่ชุดมันสวยดี
ลบ แจ้งลบ
โดย อาร์ม
IP : 118.174.97.***

ในความเป็นลูกเสือของผม ไม่น่าจะเปลี่ยนเป็นชุดใหม่เพราะ

ชุดที่ใส่อยู่นี่ดีเเละเป็นเอกลักษณ์อยู่เเล้ว

เเละเราจะไปเปลี่ยนตามต่างชาติทำไม เเละไม่เหมือนใคร

เเละสุดท้าย  ชุดลูกเสือปัจจุบันนี้ เป็นที่โดดเด่นที่สุด เเละสง่างามอีก

ต่างหาก-*-*ในความคิดของผม

-*-*-*-*Rover Scout B.J

ลบ แจ้งลบ
โดย ตุดชอบใส่ถุงน่อง
IP : 125.27.20.***

น่จะให้ลูกเสือเนตรนารีทุกคนใส่ถุงน่องและถุงมือ

ลบ แจ้งลบ
โดย เด็กคนหนึ่ง
IP : 124.122.237.***
ทำไมต้องเปลี่ยนอ่ะ! ไม่เข้าใจ และมันก้อไม่ได้เข้ากันเลยว้อย
ลบ แจ้งลบ
โดย ครูสอนลูกเสือ-เนตรนารี
IP : 203.172.145.***
ไม่ควรเปลี่ยนเพราะเพิ่มภาระให้แก่ผู้ปกครองปัจจุบันก็ดีอยู่แล้ว
ลบ แจ้งลบ
โดย coutoure
IP : 58.9.69.***
ลบ แจ้งลบ
โดย คนไม่ชอบวิชาลูกเสือ
IP : 118.175.152.***

ชุดใหม่ไม่ได้เข้าท่าเลย  ไม่เท่เลย

เหตุผลไม่ดีเท่าไหร่เลยนะ!!

ลบ แจ้งลบ
โดย -
IP : 61.7.235.***

         ชุดใหม่ไม่เท่เลย  ทำไมต้องเปลี่ยน     

          จากเด็กรักชุดเนตรนารี

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เทศกาลกินเจ , คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์ , เทศกาลกินเจ