เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo Atom
Atom
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 840 เรื่อง
  • ผู้ชม : 10,852,918 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 54 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับสมัคร นักศึกษา ภาคพิเศษ....ราชภัฎธนบุรี

ลบ แก้ไข

  

 

  มหาวิทยาลัยราชภัฎ ธนบุรีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคพิเศษ ศูนย์ธนบุรีประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2551 เปิดให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 สามารถเลือกเรียนได้ 2 แบบ แรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลาเรียน 17.20 - 20.40 น. หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เวลาเรียน 07.40 - 19.00 น.

ระยะเวลาในการศึกษาแต่ละภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมีนาคม

ภาคเรียนที่ 3 ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.คณะครุศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี

-สาขาวิชาการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

-สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

-สาขาวิชาภาษาจีน

-รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

-สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

-สาขาวิชาออกแบบประยุกศิลป์

3.คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรระดับปริญญาตรี

-สาขาวิชานิเทศศาสตร์

-สาขาวิชาอุตสากรรมการท่องเที่ยว

-บัญชีบัณฑิต

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

-สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

-สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติและพื้นฐานความรู้ของผู้สมัคร

1.ระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า

2.ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

3.มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม ติดสารเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

หลักฐานการรับสมัคร

1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ใบ

  สนใจยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014 ส่วนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (เพิ่ม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี รับนักศึกษาภาคปกติเพิ่ม ในทุกคณะ และทุกสาขาวิชา สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2551 โทร. 0-2890-1801-8 ต่อ 6012-6014

 โดย Atom ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 28 พ.ค. 51 13:16 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 105,432 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 105,432 ครั้ง ตอบ 18 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Yuranan Janjang
IP : 111.84.34.***
ผมจบ ปวส ช่างยนต์ ต่อคณะอะไรดีครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Naniiz
IP : 202.57.129.***
ภาคพิเศษ รอบวันอาทิตย์ มีผ่อนจ่ายค่าเทอมป่าวคะ? ใครรุ้ช่วยบอกที
ลบ แจ้งลบ
โดย ณัฐกานต์ ม.ราชภัฏธนบุรีกรุงเทพ
IP : 124.121.122.***
รีบสมัครกันนะคับผมก็จบภาคพิเศษที่ราชภัฏธน ดีมากๆอยากให้เรียนกันใครไม่เปิดรับบ่อยคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ศรุตา ต๋อย
IP : 182.93.216.***
ศูนย์ของราชภัฏธนบุรีมีที่ไหนบ้างค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย เอก
IP : 115.31.137.***
อยากทราบว่าค่าเทอมภาคพิเศษมีให้ผ่อนชำระไหมครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย อรนุช
IP : 183.89.97.***
อยากทราบว่าถ้าเรียนภาคสมทบเฉพาะวันอาทิตย์จะเสียค่าใช้จ่ายประมาณกี่บาทค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ปทุมวัน
IP : 119.31.5.***
อยากทราบว่าเราต้องตัวไปเรียนแบบไหนฮะ ชุดไปรเวทได้ป่าวฮะ
ลบ แจ้งลบ
โดย kukkai32@hotmail.com
IP : 58.9.12.***

ยากทราบค่าเทอม

ภาคพิเศษค่ะ

ว่าประมาณเท่าไร

ลบ แจ้งลบ
โดย sarika_mos@hotmail.com
IP : 124.121.202.***
เรียนภาคค่ำ จ-พฤ อาทิตย์ ต้องแต่งตัวไปเรียนแบบไหนคับ แล้วเรียนจบ. ปวสมาต้องต่อตรีกี่ปีคับ
ลบ แจ้งลบ
โดย ron_nawa_t@hotmail.com
IP : 124.120.233.***

มีแต่การจัดการทั่วไปและการจัดการอุตสาหกรรม

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์

ลบ แจ้งลบ
โดย dekdeu-2527@hotmail.com
IP : 58.9.4.***
เรียนเสาร์อาทิตย์มีไหมค่ะ เปิดรับสมัครวันไหน ค่าเทอมประมาณเท่าไหร่(วิทยาการคอมฯ)
ลบ แจ้งลบ
โดย อิบราฮิมโมวิส
IP : 58.9.10.***
อยากเรียนนิเทศ เอก โฆษณา
ลบ แจ้งลบ
โดย honneymoonsweet-poison@hotmail.com
IP : 58.8.190.***
เอ่อ เด็กโควต้ารายงานตัววันไหนค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย สา
IP : 58.8.39.***

ค่าเทอม วิทยาการคอม ภาคพิเศษ ราคาเท่าไรครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย แนน
IP : 125.25.252.***

อยากรู้ว่าค่าเทอมสาขาวิชาการโรงแรม

ปีละเท่าไหร่ ช่วยบอกที

ลบ แจ้งลบ
โดย tum
IP : 124.120.243.***

ปี 2552 ราชภัฏธนบุรีจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญาตรีภาคพิเศษ    การบริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) อีกวันไหนครับ

แล้วเรียนเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวมั้ยครับ

ลบ แจ้งลบ
โดย นรงค์
IP : 61.7.179.***
ปริญญาตรีต่อเนื่องหลัดสูตรบริหารอุตสาหกรรมมีหรือเปล่าครับ ถ้ามีปีหน้าเทอมเเรกเปิดรับเมื่อไหร่ครับ เรียนกี่ปี และเรียนวันใหน เวลาใหนบ้างครับ จะได้เตรียมตัวทันครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย nuy
IP : 61.90.142.***

เมื่อไรราชภัฏธนบุรีจะเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญาตรีต่อเนื่องเรียนวันอาทิตย์วันเดียวอีกคะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์