ครู 5 ปี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี) มศว

ลบ แก้ไข

ยินดีต้อนรับว่าที่ คุณครูภาษาอังกฤษ แห่ง มศว รุ่นล่าสุด
คณะมนุษยศาสตร์
 
วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มารู้จักกันก่อนนะ

วิชาเอกของเรานั้น เรียนเกี่ยวกับการศึกษาและด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
โดยเน้นที่การสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป
- เราจะเรียนวิชาภาษาอังกฤษ/ วิชาด้านการสอนภาษาอังกฤษ กับอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มศว
- เรียนวิชาชีพครู กับอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มศว

หลักสูตรการเรียน 
ตลอดหลักสูตรระยะเวลา 5 ปี (10 ภาคการศึกษา) ทั้งหมด 160 หน่วยกิต
เรียนทั้งหมด 4 ปีการศึกษา และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 - 4 เรียนเกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป 
                     วิชาชีพครูสอนโดยคณะศึกษาศาสตร์ มศว
                     วิชาเอกภาษาอังกฤษสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์ มศว
                     วิชาเลือกและวิชาโท ตามที่คนเองถนัด
ชั้นปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา 
โดยที่ต้องทำการสอน ณ โรงเรียนสาธิต 1 เทอม (สาธิต มศว ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) หรือ สาธิต มศว ปทุมวัน) และโรงเรียนทั่วไปอีก 1 เทอม

สถานที่เรียน
ชั้นปีที่ 1 เรียนที่ มศว อ.องครักษ์ จ.นครนายก (คลอง 16)
ชั้นปีที่ 2 - 4 เรียนที่ มศว ประสานมิตร สุขุมวิท 23 กทม.
ชันปีที่ 5 ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษา 1 ปีการศึกษา ในเขตของ มศว

ดังนั้นแล้ว วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี) จึงเหมาะสำหรับคนที่อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ
เราจะเน้นการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศระดับชั้นมัธยมศึกษาขึ้นไป

เมื่อจบการศึกษา
- จะได้รับปริญญา 
ชื่อปริญญาภาษาไทย      ปริญญาการศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (English)
ชื่อย่อปริญญาภาษาไทย กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อปริญญาภาษาอังกฤษ B.Ed. (English)
- นอกจากนั้นยังได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
** สำหรับผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูในปัจจุบันนั้น จะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู โดยที่ใบประกอบวิชาชีพครูนั้น คุรุสภาจะออกให้กับบัณฑิตที่จบการศึกษาที่ได้ปริญญาทางการศึกษา ผ่านการฝึกสอน 1 ปี และต้องเรียนหลักสูตรวิชาชีพครูครบตามที่คุรุสภากำหนด

แนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก
- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ ที่ มศว
- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์การศึกษา มศว
- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขามัธยมศึกษา(ภาษาอังกฤษ) มศว
- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเช่น จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ การวิจัยและวัดผลการศึกษา การบริหารการศึกษา ณ มศว เป็นต้น
- ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว
- ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ(Teaching English as a Foreign Language) ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ

แนวทางการประกอบอาชีพ
- ครู สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา
- อาจารย์ สอนภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ ระดับมหาวิทยาลัย (ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก)
- นักวิชาการเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ/ นักวิชาการอิสระเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ
- ครูสอนพิเศษหรือติวเตอร์/ นักธุรกิจ สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนกวดวิชา
- อาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ อาทิ ผู้ตรวจหนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ ผู้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษ ทำงานที่สำนักพิมพ์ นักแปล ล่าม พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และอาชีพอื่นๆเป็นต้น
----------------------------------------------------------------------------------------
เกณฑ์ที่รับจากแอดมิสชั่นปี 2552
วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี) 
สำหรับเลือกคณะ 4 อันดับ 
** รับทั้งสายวิทย์และสายศิลป์

ใช้คะแนนโอเนท 5 วิชาคือ
- ภาษาไทย
- สังคมศึกษา
- ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
- คณิตศาสตร์

ใช้คะแนนเอเนท 1 วิชา คือ
- ภาษาอังกฤษ โดยต้องที่คะแนนขั้นต่ำเท่ากับ 35 คะแนน

ใช้คะแนนวิชาเฉพาะ 1 วิชา คือ
- ความถนัดทางวิชาชีพครู

เกณฑ์ที่รับจากแอดมิสชั่นปี 2553
- โอเนท
- GAT
- PAT 5

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมของวิชาเอกได้ที่
http://my.dek-d.com/Writer/story/viewlongc.php?id=346764&chapter=2 

วิชาเอกภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี)
ยินดีต้อนรับ*
 loading...


โดย Kru:::PracH::: ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 11 ม.ค. 52 22:14 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 35,484 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 35,484 ครั้ง ตอบ 2 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย บูรพาจารย์ สราญรมย์
IP : 223.207.250.***
อยากเรียนเหมือนกันค่ะ ^__^
ลบ แจ้งลบ
โดย ปิยธิดา สีลานันท์
IP : 115.67.227.***
อยากเรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษมากค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง