แอดมิสชั่นเรียนครู มศว จบไปไม่ตกงาน

ลบ แก้ไข

สวัสดีครับน้องๆทุกคนที่มีใจรักในวิชาชีพครู

พี่ขอแนะนำว่า การเรียนครูนั้น เรียนไปแล้วไม่ตกงานแน่นอน!!!!

งั้นเราลองมาดูกันเลย

โดยเฉพาะครูสาขาที่ขาดแคลนมาก คือ

1. ภาษาอังกฤษ

2. คณิตศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์(ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

4. คอมพิวเตอร์ศึกษา( มศว ไม่เปิดสอน)

--------------------------------------------------------------------------------

สำหรับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนิสิต กศ.บ. 5 ปี มศว นั้นเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ.) และใบประกอบวิชาชีพครู

ในปัจจุบันนี้ ผู้ที่ไม่ได้จบวุฒิครูและไม่ใบประกอบวิชาชีพครูจะไม่สามารถเป็นครูได้

เมื่อสำเร็จการศึกษาจาก มศว จะทำอะไรได้บ้าง ???

จบระดับปริญญาตรี

- สามารถเป็นครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือประถมศึกษา เมื่อเป็นครูในโรงเรียนแล้วก็ควรทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ(เลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก)

- ติวเตอร์ ครูกวดวิชา

- ทำงานอื่นๆที่ไม่ใช่อาชีพครู ที่ตรงกับสาขาที่ตนเองจบมา เช่น จบครูเอกอังกฤษ สามารถทำงานเป็นนักแปล นักเขียน ล่าม เป็นต้น หรือจบเอกจิตวิทยาการแนะแนว สามารถทำงานเกี่ยวกับจิตวิทยาเป็น นักจิตวิทยา นักการให้คำปรึกษา ครูแนะแนว เป็ฯต้น

- ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก

จบระดับปริญญาโท

- สามารถเป็นครูในโรงเรียนหรืออาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยต่างๆ(เช่น ม.ราชภัฏ ม.ราชมงคล เป็นต้น)

- ติวเตอร์ ครูกวดวิชา

- นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่จบมาในระดับปริญญาโท

- ทำงานที่ตนเองได้ศึกษามาในระดับปริญญาโท

- เขียนหนังสือ ทำผลงานวิชาการ ทำวิจัย

- ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

จบระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศหรือประเทศไทย

- เมื่อจบแล้วสามารถเป็นครูหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย(จุฬาฯ มศว มหิดล เกษตรศาสตร์ รามคำแหง สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น)

- ติวเตอร์ ครูกวดวิชา

- อาจารย์พิเศษรับเชิญในมหาวิทยาลัยเอกชน

- นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญสาขาที่จบระดับปริญญาเอก

- ทำงานที่ศึกษามาในระดับปริญญาเอก

- เขียนหนังสือ ทำผลงานวิชาการ ทำวิจัย

----------------------------------------------------------------------------------

มศว เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต(กศ.บ. 5 ปี)

มีทั้งหมด 15 วิชาเอกที่เป็นหลักสูตร กศ.บ. 5 ปี สังกัดใน 6 คณะ ตามสาขาวิชา ดังนี้

คณะศึกษาศาสตร์

- การประถมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี) รับจากสอบตรงและโครงการเพชรในตม เท่านั้น

- จิตวิทยาการแนะแนว(กศ.บ. 5 ปี)

- เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

- ทำหน้าที่สอนวิชาชีพครูแก่นิสิต กศ.บ. 5 ปี ทุกวิชาเอก

คณะมนุษยศาสตร์

เน้นการสอนในระดับมัธยมศึกษา

- ภาษาไทย(กศ.บ. 5 ปี)

- ภาษาอังกฤษ(กศ.บ. 5 ปี)

คณะวิทยาศาสตร์

เน้นการสอนในระดับมัธยมศึกษา

- คณิตศาสตร์(กศ.บ. 5 ปี)

- วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา(กศ.บ. 5 ปี)

- วิทยาศาสตร์ - เคมี(กศ.บ. 5 ปี)

- วิทยาศาสตร์ - ฟิสิกส์(กศ.บ. 5 ปี)

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป(กศ.บ. 5 ปี)

คณะสังคมศาสตร์

เน้นการสอนในระดับมัธยมศึกษา

- สังคมศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

คณะพลศึกษา

- พลศึกษา-สุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี ระบบเอกคู่)

- พลศึกษา(กศ.บ. 5 ปี ระบบวิชาเอกและวิชาโท)

- สุขศึกษา(กศ.บ. 5 ปี ระบบวิชาเอกวิชาโท)

คณะศิลปกรรมศาสตร์

- ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาทัศนศิลปศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

- ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาศิลปะการแสดงศึกษา(กศ.บ. 5 ปี)

- ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีไทย(กศ.บ. 5 ปี)

- ศิลปกรรมศาสตร์ศึกษา สาขาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล(กศ.บ. 5 ปี)

-------------------------------------------------------------------------------

ดูรายละเอียด เรียนครูที่ไหน ไม่ภูมิใจเท่า มศว ได้ที่

http://my.dek-d.com/Writer/story/view.php?id=346764

 

 loading...


โดย Kru:::PracH::: ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 ม.ค. 52 11:19 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 29,365 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 29,365 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย www.KOTCYBYSNOOK@.hotmail.com
IP : 117.47.90.***
อยาไปมากค่ะเเต่กลังไม่ได้เป็นข้าราชการ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง