ปล่อยของ#1 - "Learning by Doing, Teaching and Evaluating"

ลบ แก้ไข
Subject: ปฏิบัติการวิศวกรรมการบินและอวกาศ (Aerospace Engineering Lab)

Teacher: นิสิตทุกคน ทุกกลุ่ม

Facilitator: ผมเอง

Activity: นิสิตทำ lab เองและทำ vdo clip ส่ง 2 clip คือ (i) instructional vdo เพื่อใช้สอนเพื่อนกลุ่มอื่นในสัปดาห์ถัดไป และ (ii) lab results and discussion

Expected Output: vdo clip ที่สามารถสอนให้เพื่อนกลุ่มอื่นที่ดู สามารถทำความเข้าใจได้ง่ายและสามารถทำ lab ได้เองโดยที่อาจารย์ไม่ต้องอธิบาย (ในกรณีที่พลาดหรือลืมประเด็นไหน อาจารย์ก็จะเสริมให้ถูกต้องครบถ้วน)

Expected Outcome:
1. นิสิตเข้าใจใน lab ที่ทำได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง
2. นิสิตได้ฝึกทักษะต่างๆที่สำคัญในการทำงาน ที่ไม่มีโอกาสได้ฝึกจากการเขียน lab report ส่ง
3. นิสิตเรียนวิชานี้อย่างสนุกและมีความสุข
 
Concept and Strategy:
1. ถ้าจะสอนใครให้เข้าใจและทำให้เป็นได้ ตัวเราต้องเข้าใจและทำเป็นอย่างถูกต้องซะก่อน คือการทำ vdo เพื่อสอน เท่ากับเป็นการบังคับทางอ้อมให้นิสิตต้องทบทวนซักซ้อมการทำ lab ให้เข้าใจและถูกต้องก่อนที่จะลงมือถ่ายทำ vdo (น่าจะได้ผลดีกว่าการบอกด้วยวาจา ว่าพวกคุณต้องเข้าใจ lab นะ)

2. การลงมือทำ สาธิต เพื่ออธิบายและสอนคนอื่นต่อ จะทำให้เข้าใจและจำขั้นตอนการทำ lab ได้ดีขึ้น (น่าจะดีกว่า การออกข้อสอบให้บอกขั้นตอนการทำ lab ซึ่งเน้นการท่องจำมาสอบ วิธีนี้ไม่ต้อง)

3. สิ่งแรกที่ผมพบเห็น เมื่อปล่อยให้ลงมือทำ lab คือ การประชุมทีมเพื่อวางแผนการถ่ายทำ vdo (ตรงนี้ก็จะฝึกการทำงานแบบ teamwork แบ่งงานกัน ใครทำหน้าที่อะไร คนก่อนใครหลัง ฝึกการวางแผนล่วงหน้า ว่า vdo จะมี story อย่างไร) และ นิสิตจะซักซ้อมความเข้าใจ ขั้นตอนปฏิบัติในการทำ lab อีกครั้งก่อนลงมือถ่ายทำ

ปล่อยของ#1 - Learning by

ปล่อยของ#1 - Learning by

4. ในการทำ vdo นิสิตทุกคนก็จะได้ฝึกทักษะการพูด การนำเสนองาน ต้องพูดให้คนฟังรู้เรื่อง พูดให้น่าสนใจ ซึ่งการเขียนรายงานไม่สามารถฝึกทักษะนี้ให้ได้

5. เนื่องจาก vdo ไม่กติกาของรูปแบบที่ตายตัว นิสิตก็จะได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงานให้น่าสนใจ โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

6. การใช้ software ช่วยในการทำ vdo ให้น่าสนใจ ก็เป็นทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งที่สำคัญในยุคปัจจุบัน

7. ถ้าให้ส่งเป็น lab report แน่นอน เราจะได้เห็นรายงานของบางกลุ่มลอกของกลุ่มอื่นมาส่ง หรือไม่ก็ลอก lab procedure จาก lab sheet มาส่ง แต่พอให้ส่งเป็น vdo แต่ละกลุ่มพยายามไม่ลอกกัน เพราะไม่อยากซ้ำกับของคนอื่น อยากมีสไตล์ของตัวเอง หรืออยากทำให้ฮากว่ากลุ่มอื่นก็มี (เป็น character อย่างหนึ่งของ Gen Y และ Gen Z) ซึ่งเราก็ไม่ต้องปวดหัวกับปัญหาการลอกงานกัน

8. สุดท้าย นิสิตแต่ละกลุ่ม ดูเหมือนจะสนุกกับการทำ lab มั๊งครับ (ดูจากสีหน้า 555)
ปล่อยของ#1 - Learning by

Improvement needed:
รูปแบบวิธีการนี้ยังขาดการฝึกทักษะในการเขียนรายงานทางวิชาการ

Recommendation:
(1) เขียน lab report ส่งมาด้วย หรือ
(2) ขอร้องให้ lab อื่น ส่งงานเป็นแบบ lab report แทน (ให้ไปฝึกทักษะการเขียนรายงานกับ lab อื่นแทน ว่างั้นเหอะ 5555+)
 
Example: ตัวอย่าง vdo ของเทอมนี้ (ภาคต้น 2557)


---
Evaluation:
ส่วนการประเมินให้คะแนน จะแบ่งเป็น 2 ส่วน (vdo มี 2 clips)
ส่วนที่ 1 - "Clip การสอน Lab" จะเป็นลักษณะ peer review และเป็นแบบกึ่ง informal assessment
คือ กำหนดประเด็นสำคัญที่เราต้องการเห็นใน vdo (ในกรณีนี้ใช้หลัก 4C - Clear, Complete, Correct, Creative) ใช้ระดับความพึงพอใจ (คะแนน 1-5) เป็นเกณฑ์ให้คะแนน มีการประเมินจากทั้งอาจารย์และนิสิตทุกคนในกลุ่มที่ร่วมกันดู vdo clip โดยให้น้ำหนักเท่ากันระหว่างคะแนนจากอาจารย์และนิสิต
ปล่อยของ#1 - Learning by

ปล่อยของ#1 - Learning by

ส่วนที่ 2 - "Clip ผลการทดลองและการอภิปรายผล" จะประเมินให้คะแนนโดยอาจารย์เท่านั้น โดยพิจารณาเป็นหลักในเรื่องของความถูกต้องทางหลักวิชาการ การใช้เหตุผลในการอธิบายและอภิปรายผลการทดลอง รวมทั้งการสรุปผล และมี bonus ให้สำหรับกลุ่มที่ให้คำแนะนำในการปรับปรุง lab นี้ให้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์ หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนของ lab นี้ (bonus นี้เป็น optional ไม่ได้บังคับว่าต้องมีใน vdo)

เสนอแนะ ติชม ได้ครับ ขอบคุณครับ
KU-Active
- Because learning is far more than lecture -
 loading...


โดย KU-Active ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 17 ต.ค. 57 11:52 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 910 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 910 ครั้ง ตอบ 1 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement