เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
^เทพเจ้าข้าวหมาก^
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 35 เรื่อง
  • ผู้ชม : 1,336,402 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 67 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนโลจิสติกส์ คือ....

ลบ แก้ไข

โลจิสติกส์ คือ อะไร ?

มีการพูดถึงกันมาก ถึงคำว่า "ระบบโลจิสติกส์" เรามาทำความรู้จักกับระบบโลจิสติกส์กันดีกว่า

ระบบโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายด้าน ดังนั้นหากเข้าใจว่า โลจิสติกส์ ก็คือ การขนส่งนั้น ต้องบอกว่า

เป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (ถูกเป็นบางส่วน) เนื่องจากงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมกว้างขวาง โดยมีทั่ง… งานด้านการจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

                       โลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องการขนส่งอย่างเดียว แต่การขนส่ง   เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์

ซึ่งมีขอบเขตของกิจกรรมตั่งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมไปถึงการกำจัดของเสีย

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

"การบริหารโลจิสติกส์ คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการประสานงาน การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำเสนอบริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกว่าต้วยต้นทุนการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

แล้วโลจิสติกส์สำคัญอย่างไร

สหรัฐอเมริกา ประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง อาจจะกล่าวได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดูจากการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาก็ว่าได้ สหรัฐอเริกามีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนือง และมีความก้าวหน้า

เป็นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในการลดต้นทุน

โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการสร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทานโดยใช้การบริหาร

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังมีความตื่นตัวในการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง และที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จากการพัฒนาดังกล่าว ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนือง (จากประมาณร้อยละ 16 ของ GDP ในปี 1981 ลงมาเหลือร้อยละ 9.5 ในปี 2001) และจากการลดต้นทุนดังกล่าวทำให้เกิดทฤษฎี

  • ประมาณว่าในระดับธุรกิจนั้น พบว่าหากบริษัทสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ร้อยละ 1 แล้วจะสามารถทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5

และหากประเทศหนึ่งๆ สามารถลดต้นทุนการขนส่งร้อยละ 10 แล้วจะสามารถเพิ่มการค้ารวม (ภายในและส่งออก) ได้ถึง ร้อยละ 20

  • สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียบางประเทศนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่า GDP ได้ถึงร้อยละ 1.5-2.0 หากประเทศนั้น

สามารถ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 15-20

เพิ่มเติม

ความหมายของ Logistics

การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด โลจิสติกส์เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้านั้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง โลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายและไม่มีการเคลื่อนย้ายในการอำนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมหลักในกระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อต้นทุนและการให้บริการของสินค้ามากที่สุด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ
- การขนส่ง
- การสินค้าคงคลัง
- กระบวนการสั่งซื้อ

กิจกรรมสนับสนุนในกระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีส่วนในกระบวนการกระจายสินค้า และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้งานของกิจกรรมหลักดำเนินไปได้สะดวก ได้แก่
- การจัดการด้านโกดัง
- การยกขนการหีบห่อ
- การจัดซื้อจัดหา
- การจัดตารางผลิตภัณฑ์
- การจัดการด้านข้อมูล

 

 โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ต.ค. 50 18:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 463,948 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 463,948 ครั้ง ตอบ 231 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Odiez Oyster
IP : 171.7.91.***
บริการ ขนส่งสินค้าทั่วโลก นำเข้า ส่งออก ทำชิปปิ้ง เดินพิธีการศุลกากร ปรึกษาฟรี
Shipping Freight Forwarder import export Logistics packing cargo service
 
Manticore Air & Sea Co.,Ltd.
บริการขนส่ง นำเข้า ส่งออก สินค้าทั่วโลก
 
Airfreight ขนส่งสินค้าทางอากาศ
Sea freight ขนส่งสินค้าทางเรือ เต็มตู้ (FCL) และไม่เต็มตู้ (LCL)
Hand carry บริการหิ้วสินค้าเร่งด่วน ทั้งนำเข้าและส่งออก
Personel Effect ขนส่งของใช้ส่วนตัว ของใช้ในบ้าน ย้ายบ้าน ทั้งนำเข้าและส่งออก
Packing บริการ Packing ทำ pallet ตีลังทึบ-ลังโปร่ง บรรจุอวัยวะสตรีบห่อ,ขนย้ายเครื่องจักร
Customs Clearance เดินพิธีการศุลกากร ทำ shipping
Inland Truck บริการรถบรรทุกสินค้าในประเทศ  4ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ
International Truck (Cross Border) รภบรรทุกสินค้าผ่านแดน ข้ามประเทศ ลาว กัมพูชา พม่า มาเลเซีย ,Truck ข้ามประเทศ
Warehouse บริการโกดังเก็บสินค้า คลัง bond
Legal รับปรึกษา ว่าความคดีทางศุลกากร พลิกคดี คืนเงินประกัน
Live Animal ส่งสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ปลา ฯลฯ
Reefer & Purishable Service บริการขนส่งของสด ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์
International Truck รถบรรทุกไปต่างประเทศ
vehicle   บริการขนส่งยานพาหนะ รถยนต์ จักรยานยนต์
Dangerous Goods ขนส่งวัตถุอันตราย
Projects Cargo งานโปรเจค
Break Bulk เรือเทกอง
 
Manticore Air & Sea Co.,Ltd
hppt://www.manticore-logistics.com
Tel : 085-136-2696, K. Narin
Email : narin@manticore-logistics.com
Facebook : https://www.facebook.com/manticore.logistics
Line ID : Odiez
ลบ แจ้งลบ
โดย คนไม่สำคัญ ทำรัยก็ผิด
IP : 1.46.5.***
พี่ค่ะ จำเปนต้องเก่งคำนวณไหมค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย Ging Chayanan
IP : 180.183.168.***
เรียนสายอาชีพเรียนได้รึป่าวค่ะ จบ ปวช.ธุรกิจสถานพยาบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Bk Supermarket
IP : 183.89.220.***
เรียน ได้ครับ เพราะตอนนี้ผมก็เรียน การจัดการโลจิสติกส์ อยู่ที่ วิทยาลับเทคนิคอุดรครับ เเต่ไม่ใช่(มหาลัย) ปวส.ที่นี้เปิดสอนสาขานี้ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย Sutida Butboon
IP : 49.48.33.***
พี่ค่ะ หนูสายศิลป์ คำนวณอ่ะค่ะ จะเรียนได้ไหมคร๊ มีเรื่องปรึกษา
ช่วยแอดมาได้ไหมค่ะ nam_08_@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย AmMoo Cheeze
IP : 118.172.247.***
พี่ค่ะ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 1) และ (รูปแบบที่ 2) ต่างกันยังไง แแล้วหนูเรียน ศิลป์-คณิตฯ มาต้องเลือกอันไหนค่ะ จะแอดมิชชัน ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ZiiYok
IP : 110.49.232.***
เรียนคณิตอังกฤษต่อสายโลจิสติกส์ได้ไหม แล้วมหาลัยเทคโนล่ดกระบังต่อได้ไหมค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย yokoil
IP : 49.48.224.***
แล้วผูหญืงเรียนโลจิสติกส์พานิจนาวีได้ไหม้คะ แล้วถ้าเรียนไม่ได้อ่า เรียนโลจิสติกส์อะไรได้บ้างคะช่วยตอบหน่อยน้า
ลบ แจ้งลบ
โดย Spaii Zii
IP : 61.19.65.***
โลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ รูปแบบ1 กับ รูปแบบ 2 ต่างกันยังงัยค่ะ ?
ลบ แจ้งลบ
โดย Napawan
IP : 61.90.69.***
ณ ตงนี้คัยชื่อ โฮมมมมมมม ท่ามี แอดมาด้วย เมลเดิมอะ ด่วนๆๆ เรื่อง เยอะ
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 115.87.22.***
ขอบคุณครับพี่ !! ^^ จะได้ สบายใจ เพราะ ผม เรียน สายศิล คำนวน
ลบ แจ้งลบ
โดย Napawan
IP : 115.87.148.***
พี่ค๊ แอดมาหน่อย
nash_180437@hotmail.co.th
ตอนนี้อยู่ม.6แล้ว ต้องการจะเรียน โลจิส ช่วยมาบอกหน่อยคร๊ เพาะว่ามีอารายจะต้องถามพี่อีกเยอะ .......... ด่วนนนนนนนนน
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.184.***
ต่างกันตรงวิชาแกท แพท หน่ะ น้องลองอ่านดูดีๆ
พี่ก็ไม่เข้าใจแกทแพทเท่าไหร่ นานมาแระแอดมิสชั่นกับพี่ ฮ่าๆ ^^
คือมันใช้วิชาต่างกันอยู่ อีกแบบรองรับสายวิทย์ อีกแบบรองรับสายศิลป์
แต่เข้ามาก็เรียนด้วยกัน เรียนเหมือนกัน ทุกประการครับ ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 124.121.218.***
พี่ ครับ ถามไร หน่อย โลจิส รูปแบบ 1 กะ รูปแบบ 2 ต่างกัน ยังงัย หรอ ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 124.122.52.***
แพท เค้า เอา วิด 30 เปอร์ หนิ พี่ แต่ ผม เรียน ศิล คำนวน อย่างงี้ ผมก็ ต้อง เรียน พิเศษ วิด เสริม เค้า ไปดิ
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.184.***
ทำคะแนนแกท แพท ไว้เยอะๆครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 110.168.63.***
พี่ครับ โลจิสติกส์ ต้องเก่ง วิชา ไหน หรอครับ แล้ว คะแนน แอดมิด ปีหน้า สูงไหม ตอนนี้ผม ขึ้น ม.6 ผม อยาก เข้า ของ ม.บูรพา ครับ ต้อง เตรียม ตัว เรื่องไหน บ้าง ครับ
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.88.***
ถ้าเรียนต่อคณะผม น่าจะเข้าของหลักสุตรต่อเนื่องได้อยุ่น่ะครับ
แต่เป็นสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี แต่ถ้าอยากทราบรายละเอียด ลองเข้าไปอ่านต่อในเวปคณะได้เลยครับ ที่ http://bmc.buu.ac.th/index.php
ลบ แจ้งลบ
โดย yokoil
IP : 223.205.112.***
กรรม ผิดหน้า ขอโทษค่ะ
พอดีจะถามว่าเรียนปวช.สาขาท่องเที่ยวมาจะต่อโลจิสติกส์ได้ไหมค่ะ พอดีไม่ถนัดด้านท่องเที่ยว แต่ถนัดคำนวณมากกว่าอ่ะคะ่
ลบ แจ้งลบ
โดย yokoil
IP : 223.205.112.***
http://blog.eduzones.com/register_complete.php?rurl=&email=pomiiz_avc@hotmail.com&code=20aaf4e1c3251e5c92bd34dccbd557d2

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์