เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo ^เทพเจ้าข้าวหมาก^
^เทพเจ้าข้าวหมาก^
  • ประเภท : Blogger (พี่แนะนำน้อง)
  • จำนวนเรื่อง : 35 เรื่อง
  • ผู้ชม : 1,239,319 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 55 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียน


โลจิสติกส์ คือ....

ลบ แก้ไข

โลจิสติกส์ คือ อะไร ?

มีการพูดถึงกันมาก ถึงคำว่า "ระบบโลจิสติกส์" เรามาทำความรู้จักกับระบบโลจิสติกส์กันดีกว่า

ระบบโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมมากมายหลายด้าน ดังนั้นหากเข้าใจว่า โลจิสติกส์ ก็คือ การขนส่งนั้น ต้องบอกว่า

เป็นการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน (ถูกเป็นบางส่วน) เนื่องจากงานด้านโลจิสติกส์ครอบคลุมกว้างขวาง โดยมีทั่ง… งานด้านการจัดซื้อ งานคลังสินค้า งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

                       โลจิสติกส์ไม่ใช่เรื่องการขนส่งอย่างเดียว แต่การขนส่ง   เป็นเพียงกิจกรรมส่วนหนึ่งของกิจกรรมในระบบโลจิสติกส์

ซึ่งมีขอบเขตของกิจกรรมตั่งแต่การจัดซื้อจัดหา การผลิต การจัดเก็บ สินค้าคงคลัง การขนส่ง รวมไปถึงการกำจัดของเสีย

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

"การบริหารโลจิสติกส์ คือ การวางแผน การดำเนินงาน และการประสานงาน การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งบรรลุผลในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการนำเสนอบริการและคุณภาพในระดับที่เหนือกว่าต้วยต้นทุนการดำเนินงานที่สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

แล้วโลจิสติกส์สำคัญอย่างไร

สหรัฐอเมริกา ประเทศยักษ์ใหญ่ทั้งด้านเศรษฐกิจ และการเมือง อาจจะกล่าวได้ว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ดูจากการเปลี่ยนแปลงของอเมริกาก็ว่าได้ สหรัฐอเริกามีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่างต่อเนือง และมีความก้าวหน้า

เป็นอย่างมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นการขับเคลื่อนโดยภาคธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในการลดต้นทุน

โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีการสร้างความร่วมมือกันในโซ่อุปทานโดยใช้การบริหาร

นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังมีความตื่นตัวในการจัดระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อการวิเคราะห์ต้นทุนที่แท้จริง และที่ผ่านมาภาครัฐได้ออกกฎหมายควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี จากการพัฒนาดังกล่าว ทำให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนือง (จากประมาณร้อยละ 16 ของ GDP ในปี 1981 ลงมาเหลือร้อยละ 9.5 ในปี 2001) และจากการลดต้นทุนดังกล่าวทำให้เกิดทฤษฎี

  • ประมาณว่าในระดับธุรกิจนั้น พบว่าหากบริษัทสามารถลดต้นทุนการขนส่งได้ร้อยละ 1 แล้วจะสามารถทำให้ส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 5

และหากประเทศหนึ่งๆ สามารถลดต้นทุนการขนส่งร้อยละ 10 แล้วจะสามารถเพิ่มการค้ารวม (ภายในและส่งออก) ได้ถึง ร้อยละ 20

  • สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียบางประเทศนั้นจะสามารถเพิ่มมูลค่า GDP ได้ถึงร้อยละ 1.5-2.0 หากประเทศนั้น

สามารถ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ได้ถึงร้อยละ 15-20

เพิ่มเติม

ความหมายของ Logistics

การจัดลำเลียงสินค้าเพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ำที่สุด โลจิสติกส์เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้านั้น หรือในอีกความหมายหนึ่ง โลจิสติกส์เป็นกระบวนการในการจัดการวางแผน จัดสายงานและควบคุมกิจกรรมทั้งในส่วนที่มีการเคลื่อนย้ายและไม่มีการเคลื่อนย้ายในการอำนวยความสะดวกของกระบวนการไหลของสินค้า ตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึงจุดที่มีการบริโภคโลจิสติกส์ ประกอบด้วย กิจกรรมต่างๆ 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน

กิจกรรมหลักในกระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อต้นทุนและการให้บริการของสินค้ามากที่สุด ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมด้วยกัน คือ
- การขนส่ง
- การสินค้าคงคลัง
- กระบวนการสั่งซื้อ

กิจกรรมสนับสนุนในกระบวนการไหลของสินค้าตามแนวคิดของโลจิสติกส์ คือ กิจกรรมที่มีส่วนในกระบวนการกระจายสินค้า และเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้งานของกิจกรรมหลักดำเนินไปได้สะดวก ได้แก่
- การจัดการด้านโกดัง
- การยกขนการหีบห่อ
- การจัดซื้อจัดหา
- การจัดตารางผลิตภัณฑ์
- การจัดการด้านข้อมูล

 

 โดย ^เทพเจ้าข้าวหมาก^ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ต.ค. 50 18:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 436,685 ครั้ง


ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 436,685 ครั้ง ตอบ 228 ครั้ง)

ลบ แจ้งลบ
โดย Ging Chayanan
IP : 180.183.168.***
เรียนสายอาชีพเรียนได้รึป่าวค่ะ จบ ปวช.ธุรกิจสถานพยาบาล
ลบ แจ้งลบ
โดย Sutida Butboon
IP : 49.48.33.***
พี่ค่ะ หนูสายศิลป์ คำนวณอ่ะค่ะ จะเรียนได้ไหมคร๊ มีเรื่องปรึกษา
ช่วยแอดมาได้ไหมค่ะ nam_08_@hotmail.com
ลบ แจ้งลบ
โดย AmMoo Cheeze
IP : 118.172.247.***
พี่ค่ะ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (รูปแบบที่ 1) และ (รูปแบบที่ 2) ต่างกันยังไง แแล้วหนูเรียน ศิลป์-คณิตฯ มาต้องเลือกอันไหนค่ะ จะแอดมิชชัน ค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย ZiiYok
IP : 110.49.232.***
เรียนคณิตอังกฤษต่อสายโลจิสติกส์ได้ไหม แล้วมหาลัยเทคโนล่ดกระบังต่อได้ไหมค่ะ
ลบ แจ้งลบ
โดย yokoil
IP : 49.48.224.***
แล้วผูหญืงเรียนโลจิสติกส์พานิจนาวีได้ไหม้คะ แล้วถ้าเรียนไม่ได้อ่า เรียนโลจิสติกส์อะไรได้บ้างคะช่วยตอบหน่อยน้า
ลบ แจ้งลบ
โดย Spaii Zii
IP : 61.19.65.***
โลจิสติกส์การค้าระหว่างประเทศ รูปแบบ1 กับ รูปแบบ 2 ต่างกันยังงัยค่ะ ?
ลบ แจ้งลบ
โดย Napawan
IP : 61.90.69.***
ณ ตงนี้คัยชื่อ โฮมมมมมมม ท่ามี แอดมาด้วย เมลเดิมอะ ด่วนๆๆ เรื่อง เยอะ
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 115.87.22.***
ขอบคุณครับพี่ !! ^^ จะได้ สบายใจ เพราะ ผม เรียน สายศิล คำนวน
ลบ แจ้งลบ
โดย Napawan
IP : 115.87.148.***
พี่ค๊ แอดมาหน่อย
nash_180437@hotmail.co.th
ตอนนี้อยู่ม.6แล้ว ต้องการจะเรียน โลจิส ช่วยมาบอกหน่อยคร๊ เพาะว่ามีอารายจะต้องถามพี่อีกเยอะ .......... ด่วนนนนนนนนน
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.184.***
ต่างกันตรงวิชาแกท แพท หน่ะ น้องลองอ่านดูดีๆ
พี่ก็ไม่เข้าใจแกทแพทเท่าไหร่ นานมาแระแอดมิสชั่นกับพี่ ฮ่าๆ ^^
คือมันใช้วิชาต่างกันอยู่ อีกแบบรองรับสายวิทย์ อีกแบบรองรับสายศิลป์
แต่เข้ามาก็เรียนด้วยกัน เรียนเหมือนกัน ทุกประการครับ ^^
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 124.121.218.***
พี่ ครับ ถามไร หน่อย โลจิส รูปแบบ 1 กะ รูปแบบ 2 ต่างกัน ยังงัย หรอ ครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 124.122.52.***
แพท เค้า เอา วิด 30 เปอร์ หนิ พี่ แต่ ผม เรียน ศิล คำนวน อย่างงี้ ผมก็ ต้อง เรียน พิเศษ วิด เสริม เค้า ไปดิ
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.184.***
ทำคะแนนแกท แพท ไว้เยอะๆครับ
ลบ แจ้งลบ
โดย kew012345
IP : 110.168.63.***
พี่ครับ โลจิสติกส์ ต้องเก่ง วิชา ไหน หรอครับ แล้ว คะแนน แอดมิด ปีหน้า สูงไหม ตอนนี้ผม ขึ้น ม.6 ผม อยาก เข้า ของ ม.บูรพา ครับ ต้อง เตรียม ตัว เรื่องไหน บ้าง ครับ
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.88.***
ถ้าเรียนต่อคณะผม น่าจะเข้าของหลักสุตรต่อเนื่องได้อยุ่น่ะครับ
แต่เป็นสาขาธุรกิจพาณิชยนาวี แต่ถ้าอยากทราบรายละเอียด ลองเข้าไปอ่านต่อในเวปคณะได้เลยครับ ที่ http://bmc.buu.ac.th/index.php
ลบ แจ้งลบ
โดย yokoil
IP : 223.205.112.***
กรรม ผิดหน้า ขอโทษค่ะ
พอดีจะถามว่าเรียนปวช.สาขาท่องเที่ยวมาจะต่อโลจิสติกส์ได้ไหมค่ะ พอดีไม่ถนัดด้านท่องเที่ยว แต่ถนัดคำนวณมากกว่าอ่ะคะ่
ลบ แจ้งลบ
โดย yokoil
IP : 223.205.112.***
http://blog.eduzones.com/register_complete.php?rurl=&email=pomiiz_avc@hotmail.com&code=20aaf4e1c3251e5c92bd34dccbd557d2
ลบ แจ้งลบ
โดย แอ๊บสแตร๊กส์
IP : 182.232.231.***
พี่คับ อยากรู้รายละเอียดสาขาโลจิสติกส์ บลา บลา อ่ะคับ

v1nz_tuchz@hotmail.com ขอบคุนคับ
ลบ แจ้งลบ
IP : 180.183.215.***
ไม่ต้องถึงกับชำนาญครับ ให้คิดคำนวเป็นก็พอ
เพราะการทำงาน จริงๆ ก็ใช้ระบบ ใช้คอมพิวเตอร์คำนวณ
ลบ แจ้งลบ
โดย nutmc
IP : 122.155.5.***
โลจิสติกส์ ต้องเก่งเลขไหมค่ะ

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , ทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันครู , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก  , ประกาศผลเภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , วันโกหก , April fool's day , วันจักรี , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ.Admission 57 , วันคุ้มครองโลก

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , รถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , เกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57โทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , MH370 , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , เภสัช ม.ศิลปากร , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557เอเชียศึกษา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , April fool's dayวันออมสินวันข้าราชการพลเรือนวันจักรีวันอนุรักษ์มรดกไทย , วันเลิกทาส , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57