คุณลักษณะของครูที่ดีตามพระราชดำรัส

ลบ แก้ไข

คุณลักษณะของครูที่ดีตามพ

1 หมั่นขยันและอุตสาหะพากเพียร ตรงกับหลักธรรม “วิริยะ” หรือ “วิริยารัมภะ”

2 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ตรงกับหลักธรรม “จาคะ”

3 หนักแน่น อดกลั้นอดทน ตรงกับหลักธรรม “ขันติ”

4 รักษาวินัย...อยู่ในระเบียบแบบแผน ตรงกับหลักธรรม “วัตตา” หรือ “วินโย”

5 ปลีกตัวปลีกใจจากความสะดวกสบาย ตรงกับหลักธรรม “สังวร”

6 ตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ ตรงกับหลักธรรม “สมาธิ”

7 ซื่อสัตย์รักษาความจริงใจ ตรงกับหลักธรรม “สัจจะ”

8 เมตตาหวังดี ตรงกับหลักธรรม “เมตตา”

9 วางใจเป็นกลาง ไม่ปล่อยไปตามอำนาจอคติ ตรงกับหลักธรรม “อุเบกขา”

10 อบรมปัญญาให้เพิ่มพูนสมบูรณ์ขึ้น ตรงกับหลักธรรม “ปัญญา”

ข้อมูลจาก :: gotoknow
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 14 พ.ย. 59 13:54 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 11,135 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 11,135 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง