“บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู”

ลบ แก้ไข


        อีกเพียงไม่กี่วัน ก็ใกล้ถึงวันครูแล้วนะคะ 'วันครู' กลายเป็นวันที่นักเรียนศิษย์รัก ทั้งเก่าและใหม่ มากราบไหว้แสดงถึงความรักที่มีให้กับคุณครูกันอย่างมากหมาย วันนี้นุ๊กจึงขออนุญาตนำบทความดีๆ ที่ได้กล่าวถึงความเป็นครูได้อย่างลึกซึ้ง จาก คุณครู สุทธิชัย หยุ่น มาฝากกันค่ะ ที่มีชื่อว่า... 
 
“บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู”

“บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู

 
                 เป็นความจริงที่น้อยคนในสังคมไทยจะนำมากล่าวขานให้เห็นความสำคัญของ “ครู” เพราะความสำคัญของผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานั้นไม่ได้มีเฉพาะปีละครั้งใน “วันไหว้ครู” เท่านั้น หาแต่ครูยังเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาในทุกรายละเอียดอย่างปฏิเสธไม่ได้
 
            ดร. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี แห่งมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้เขียนหนังสือเล่มใหม่ชื่อ “คุณครูที่รัก บุญแล้วที่เกิดมาเป็นครู” ซึ่งเห็นว่าสอดคล้องกับการพยายามจะปฏิรูปการศึกษาระดับชาติอย่างยิ่ง ดร.เกษมท่านเขียนว่า ครูคือผู้นำทางจิตวิญญาณ (spiritual guide) อย่างน้อยที่สุดก็สำหรับนักเรียนของคุณครู

ท่านบอกว่าครูคือผู้สร้างโลก สร้างพลเมืองโลก สร้างคนสวนโลก สร้างนักอาชีพหลากหลาย อย่างน้อยที่สุดก็สำหรับนักเรียนของคุณครู

ครู แปลว่า หนัก, ผู้ปลดปล่อย, ผู้เปิดประตู

“ครูทำหน้าที่เปิดประตูให้นักเรียนของคุณครูออกจากคอกแห่งความโง่และความหลง แล้วนำจิตวิญญาณของนักเรียนที่รักให้เดินถูกทางจนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้รับสำหรับลูกศิษย์ทุกคน” ที่สำคัญคือครูให้ลูกศิษย์ได้พบแสงสว่าง


ท่านบอกด้วยว่า 'คุณครู' จะมี..

1. จิตแห่งโพธิสัตว์
2. พรหมวิหารธรรมของคุณครูคือเมตตา, กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา
3. ครูดี คือ ครูที่มีอุดมการณ์, รักนักเรียนด้วยจิตแห่งโพธิสัตว์, จดจ่ออยู่กับการสั่งสอนวิชาและอบรมจิตใจลูกศิษย์ตลอดเวลา ทั้งในและนอกตารางเรียน
4. ครูให้ลูกศิษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ

             แน่นอนว่าครูต้องเป็นต้นแบบของศิษย์ นั่นคือครูต้องรักและเคารพตนเองก่อน ครูจึงจะสามารถรักผู้อื่นได้ รักลูกศิษย์ได้ ครูต้องใส่ใจตนเองก่อน ครูจึงจะสามารถใส่ใจนักเรียนได้ เมื่อครูรักตนเอง เคารพตนเองและใส่ใจตนเองแล้ว ครูจึงจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นต้นแบบแก่ลูกศิษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย มารยาท บุคลิก ความมีคุณธรรม