ข้อคิดเตือนใจ ระลึกไว้เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์

ลบ แก้ไข

ข้อคิดเตือนใจ ระลึกไว้เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์

 ข้อคิดเตือนใจ ระลึกไว้เพ

เต็มใจ เต็มเวลา เต็มคน เพื่อความเป็นครูที่สมบูรณ์ พุทธศาสนาถือว่า “ใจนั้นแหละที่เป็นใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจทั้งนั้น” ดังนั้นคนจะเป็นครูที่มีอุดมการณ์จำเป็นต้องสร้างใจให้เป็นใจที่เต็มบริบูรณ์ด้วย


รักอาชีพ

ต้องมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ มีเกียรติมีกุศลได้บุญได้ความภาคภูมิใจ และพอใจที่จะสอนอยู่เสมอพยายามที่จะแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิษย์รักศิษย์

มีใจคิดอยากให้ศิษย์พ้นจากสิ่งที่ไม่ดี พยายามชี้แนะแนวทางสู่ความสำเร็จ และความสุขให้แก่ศิษย์ อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญของความเป็นครูคือ การเต็มเวลา รับผิดชอบ และทุ่มเทเพื่อการสอน ครูที่มีอุดมการณ์จะต้องใช้ชีวิตอย่างเต็มเวลาทั้ง 3 ส่วนต่อไปนี้


งานสอน

ครูต้องเตรียมการสอนอย่างเต็มที่ วางแผนการสอน และค้นหาวิธีการสอนศิษย์ในรูปแบบต่างๆ พร้อมสอนให้ครบตามเวลาที่กำหนด เข้าสอน และเลิกสอนอย่างเป็นเวลา


งานครู

นอกเหนือจากการสอนแล้ว ครูยังต้องให้เวลากับงานด้านอื่นๆด้วยเช่น งานธุรการ งานบริหาร และงานบริการที่จะทำให้สถาบันของตนเองก้าวหน้า


งานเพื่อนักเรียน นักศึกษา

ให้เวลาให้การอบรม และสั่งสอนเมื่อศิษย์ต้องการคำแนะนำ หรือต้องการความช่วยเหลือ


สิ่งสุดท้ายคือต้องเต็มคน พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์พร้อม ควรเป็นคนที่ความคิดถูกต้อง มีการพูดที่ดี และดำเนินชีวิตในทางที่ดี เพราะครูต้องเป็นบุคคลที่สังคมคาดหวังไว้สูง เป็นแม่พิมพ์ของชาติ จึงจำเป็นอย่างมากที่ครูต้องมีความบริบูรณ์ทั้งกายและใจนั่นเอง


ขอบคุณข้อมูล :: gotoknow.org
เรียบเรียงข้อมูล :: แนท Eduzones
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 20 ก.พ. 60 14:58 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,656 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,656 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง