การออกแบบการสอนตามหลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

ลบ แก้ไข

การออกแบบการสอนตามหลักกา

การออกแบบการสอนตามหลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง

การออกแบบการสอนตามหลักกา

โครงสร้างการออกแบบการเรียนการสอนนี้มาจากหนังสือ ชื่อ Understanding by Design, ของ Grant Wiggins and Jay McTighe และผมเห็นว่า “นี้เป็นเรื่องสำคัญมาก”..ไม่ว่าท่านอาจารย์จะเป็นมืออาชีพระดับไหนก็ตาม..เพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ..”เสถียรภาพทางจิตใจ หรือ Mental stability”ของครูและนักเรียนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน ครับ....

 
ขั้นตอนที่ 1. Desired Results ผลลัพธ์ที่ต้องการจากการเรียนการสอน คือต้องการให้ผู้เรียน “มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร ?” ต้องทำดังนี้


1.1.ตั้งเป้าหมาย หรือ Goal

ผมหมายถึงการตั้งเป้าหมาย Goal ที่ต้องการเอาไว้ เราต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจอย่างไร ในการสอนครั้งนี้...นั้นคือ “มีตัวชี้วัด Indicator”อะไรบ้าง ที่เป็นเครื่องแสดงให้เห็นเป็น “ผลของการเรียน Result of Learning”


1.2.ด้านความเข้าใจ เรียกว่า Understanding

ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจอย่างไร เรียกว่า Understanding
ให้กำหนดออกมาเลยว่า ความเข้าใจ understandings และทัศนคติ attitudes ที่คุณครู,ผู้บริหารโรงเรียน,พ่อแม่ผู้ปกครอง,อยากให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติตามต้องการนั้นเป็นอย่างไร..กำหนดตัวชี้วัดให้ชัดเจน...


1.3.ด้านความรู้ และ ทักษะ Knowledge and skills

ความรู้และทักษะ knowledge and skills ที่คุณครู,ผู้บริหาร,พ่อแม่ผู้ปกครอง กำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลที่เป็นจริงได้อย่างไร
ขั้นตอนที่ 2.เรื่องของการประเมิน Assessment Evidence..จากหลักฐานที่เด่นชัด


2.1.การประเมินโดยตรง Direct Evidence

Assessment..ต้องบอกให้ได้ว่า “จะเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ What will count as evidence of success?...และ What are the key observable indicators of short- and long-term progress?..จะรู้ได้จาก “Indicator ตัวไหนว่า” นี้คือสิ่งชี้วัด “ที่เห็นๆกันทั้งระยะสั้น และระยะยาว..ว่าผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจจริงๆ”

2.2.การประเมินทางอ้อม Indirect Evidence Assessment

เช่น ข้อมูลต่างๆที่บันทึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน ในการสอบ ในการค้นคว้า หรือในการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา Information recorded to the changing needs of the students in the exam in researching or performing tasks. Meets the objectives of the course..
ขั้นตอนที่


3.ทำแผนการเรียนการสอน Action Plan

ใช้ยุทธศาสตร์การสอน แบบ Cognitive Constructivist Approach ดังที่เคยนำเสนอแล้วหลายครั้งใน Fb..ดังนี้


3.1.จะมีแผนการเรียนการสอน

ระยะสั้น ระยะยาว..ระยะสั้นทำอย่างไร..ระยะยาวทำอย่างไร..ถ้าระยะสั้นไม่ประสบความสำเร็จ ระยะยาวจะทำอย่างไร.และสำคัญมากๆ จะมีวิธีการใดหรือไม่ เช่น ทำบทเรียนโปรแกรม หรือ Programmed Instruction,หรือ โปรแกรมสำหรับเรียนด้วยตนเอง ที่เรียกว่า Self Learning Programmed สำหรับผู้เรียนช้า และผู้เรียนที่ “สำนึกได้และกำลังคิดจะปรับตัว..คุณครูย่อมเป็นที่พึ่งได้เสมอ”..เพราะจากประสบการณ์ การเป็นนักสังคมสงเคราะห์ในอดีตนั้น เราพบว่ามีวัยรุ่นที่คิดจะกลับตัวกลับใจ..แต่ไม่รู้จะบากหน้าไปบอกใคร..บอกพ่อแม่ก็กลัวถูกด่า..ครูนี่แหละจะช่วยเติมช่องว่างให้ได้...ในการกระทำดังกล่าวนี้ให้คำนึงถึงหลักสูตร,การประเมินผล,การเรียน,การสอน,นโยบายการบริหาร,และความต้องการของผู้ปกครอง และสังคมประกอบด้วย..


3.2.คุณครูจะใช้กลยุทธ์ใด

What strategies ในการ “จัดประสบการณ์การเรียนรู้ experience Learning” บทบาทของครู และบทบาทของนักเรียนจะเป็นเช่นไร ในสนามของการเรียนรู้ The role of the teacher and the student's role will be like. In the field of learning..เลือกหาวิธีที่ดีที่สุด Find the best way
3.3. Who will be responsible? What resources will be needed?..ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ และ “ทรัพยากรการเรียนรู้ หรือ Learning resources” มีอะไรบ้าง?..หาได้จากไหน?...
ท่านที่เคารพ ผมขอ “สรุปบทบาทของครูผู้ประสบความสำเร็จ The role of successful teachers” และ “คุณครูผู้ที่กำลังจะประสบความสำเร็จ Stepping up to success.”นั้น ควรปฏิบัติ หรือ มีภารกิจ


3.ขั้นตอน เป็นปกติวิสัยแห่งวิชาชีพ Professional Habitually ดังนี้..

ท่านที่เคารพ...

ต่อจากนี้ไป เป็นการประยุกต์ หรือ Integrated การออกแบบการเรียนรู้ Backward Design กับ Constructivist Learning Design ให้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

>1.ออกแบบการสอน ด้วย Backward Design ตามหลักการ 3.ข้อดังกล่าวแล้ว

>2.ทำแผนการสอน หรือ Action Plan หรือ Learning Plan

โดยใช้ยุทธศาสตร์การสอน แบบ Cognitive Constructivist Approach คือ การเรียนรู้ “ปัญญานิยม”โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง...ซึ่งสามารถทำได้ดี เพราะ Backward Design เป็นการเรียนรู้แบบ Cognitivist Approach และ Child Centered หรือ Learner Centered เป็น Constructivist Approach ดังนั้น วิธีการเรียนการสอนแบบที่เรียกว่า Cognitive Constructivist Approach จึงเป็นการผสมผสานกันระหว่างสองทฤษฏีการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ของโลก...


>3.เรียนรู้ด้วยวิธี Learning by Doing

ตามยุทธศาสตร์ Cognitive Constructivist Approach คือ การเรียนรู้ “ปัญญานิยม”โดยการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง..ดังนี้ คือ
หากต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เรื่องของพฤติกรรมอันพึงประสงค์ การปรับเปลี่ยน และการแก้ไขพฤติกรรม ก็ใช้วิธี Behavioral Constructivist Approach ตามวิธีการของ B.F.Skinner นักจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกัน..ซึ่งอาจใช้วิชาลูกเสือ วิชาหน้าที่พลเมือง วิชาศีลธรรม เป็น “ฐานการเรียนรู้ Learning Based” ก็จะเป็นการดีที่สุด..ดังที่ผมเคยลงใน Fb มาแล้ว..
หากต้องการเนียนรู้ด้านวิชาการ ก็ใช้วิธี Academic Constructivist Approach ใช้หนังสือเรียน Textbook เป็นฐานการเรียนรู้ Learning Based หรือ จะใช้แหล่งความรู้ Knowledge sources อื่นๆที่มีค่าเท่าเทียมกันก็ได้..


 
ขอขอบคุณข้อมูล จาก อาจารย์ สุทัศน์ เอกา
เรียบเรียงโดย : ครู eduzones
___________________________________________________________
สามารถติดตามเทคนิคการสอน ทุกเรื่องราวเกี่ยวกับครู ได้ที่
Blog : ครู Eduzones
 
 การออกแบบการสอนตามหลักกา

สนใจเข้าร่วม คลิก >> http://expo.eduzones.com/2017/
 
 

loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 18 เม.ย. 60 16:38 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,667 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,667 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง