​ครูควรรู้ หลักการเรียนรู้ 8 ประการ

ลบ แก้ไข

​ครูควรรู้ หลักการเรียนร

ครูควรรู้ หลักการเรียนรู้ 8 ประการ

​ครูควรรู้ หลักการเรียนร

กระบวนการเรียนรู้ หรือ Learning Process เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต Live long  learning เป็นการศึกษาอย่างต่อเนื่อง Continuing education  เพราะการศึกษาหรือการเรียนรู้จะทำให้ผู้เรียนสามารปรับตัวให้เข้ากับสภาวะและสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณครูต้องรู้วิธีทำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จริงๆ

กระบวนการเรียนรู้มี 8 ประการ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Learn how to learn ได้แก่

                1.การเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบัติ

                2.การเรียนรู้เป็นปัจเจกบุคคล

                3.การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมร่วมกัน

                4.การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งที่พบซึ่งเป็นตัวกระตุ้น

                5.การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต

                6.การเรียนรู้ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไป-มาได้

                7.การเรียนรู้ต้องใช้เวลา

                8.การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดจากถูกบังคับ


 
เชื่อว่าถ้าคุณครูทุกคนรู้หลักของการเรียนรู้แล้วนั้น จะสามารถพัฒนาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้จริงๆทำให้เด็กพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ขอบคุณข้อมูล ครูแห่งศตวรรษที่ 21
 
​ครูควรรู้ หลักการเรียนร 
 
 
 
 
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 24 เม.ย. 60 16:55 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 4,532 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 4,532 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง