สพฐ.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ลบ แก้ไข
สพฐ.พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018)

สพฐ.พัฒนาเครือข่ายความร่ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ได้ให้เกียรติเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนครูออสเตรเลีย ณ ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561(Partnering Project 2018)ตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ International Education Services (IES), Department for Education and Child Development (DECD), South Australiaเพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรและนักเรียน เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) โดยมีร่วมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนตรูออสเตรเลีย ประจำปีการศึกษา 2561 (Partnering Project 2018) จำนวน 60 คนประกอบด้วยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย จำนวน 2 คน, ผู้แทนจาก DECE จำนวน 3 คน, ครูจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 15 คน,ผู้บริหารสถานศึกษาและครูจากโรงเรียนในประเทศไทยที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 13 โรงเรียน รวมจำนวน 26 คน, คณะทำงานจาก สพฐ. จำนวน 11 คนและวิทยากร จำนวน 3 คน ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561

ขอบคุณที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=51861&Key=news2
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ก.ค. 61 12:08 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 261 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 261 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง