สอศ.เร่งสรุปข้อมูลศูนย์กำลังคนเสนอครม.ภายใน ส.ค.นี้หวังศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวะช่วยยกระดับชีวิตเด็กอาชีวะ

ลบ แก้ไข
 
   สอศ.เร่งสรุปข้อมูลศูน

สอศ.เร่งสรุปข้อมูลศูนย์ก

   พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวมอบนโยบายและข้อเสนอแนะในการพัฒนาศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในแต่ละภูมิภาค จำนวน 6 ภาค คือ ภาคตะวันออก โดย วิทยาลัยเทคนิคบางแสน  ภาคใต้ชายแดน โดย วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี ภาคกลางโดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ภาคเหนือ โดย วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ว่า ผลการสรุปในการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเป็นที่น่าพอใจ ทั้ง 5 ด้านที่ต้องรับผิดชอบคือ
1.ข้อมูลกลางส่งเสริมการเพิ่มปริมาณผู้เรียน
2.ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานอาชีพ
3.ส่งเสริมการระดมทรัพยากรและความร่วมมือบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน
4.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการมีงานทำ
5.ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา 
   
   “งานที่นำเสนอในวันนี้อยากเน้นว่าไม่ว่าเราจะคิดทำอะไร ต้องเน้นรูปธรรม ยั่งยืนเพื่อประโยชน์และทำให้เป็นผลสัมฤทธิ์ซึ่งผลที่นำเสนอของทั้ง 6 ศูนย์ภาค 17 ศูนย์จังหวัดมีข้อมูลที่น่าพอใจโดยเฉพาะสถานประกอบการในแต่ละศูนย์ภาคพอใจที่สถานศึกษาผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองแรงงาน ลดต้นทุนในทุกด้าน ข้อมูลทุกส่วนทำให้เห็นศักยภาพของแต่ละสถานศึกษา และยังเป็นการสนับสนุนการทำงานของภาคเอกชน อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นต่อสถานศึกษา เพิ่มจำนวนผู้เรียนและยังสามารถลดปัญหาสังคมได้โดยเฉพาะปัญหาการทะเลาะวิวาท ทั้งหมดนี้มาจาก ทุกกิจกรรมภายในศูนย์ประสานงานฯ จะเห็นว่านี่คือ นวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อยกระดับอาชีวะไทยให้ดีขึ้น ตัวเลขคนเข้าเรียนอาชีวะก็เพิ่มขึ้น”
   
   พลเอก สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ผมจะให้สอศ.รวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อนำเสนอ ครม.ภายในเดือนสิงหาคมนี้และในวันที่ 22 ส.ค.2561 ผมจะขอนัด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อนำข้อมูลมาดูว่าสอดคล้อง เพื่อความถูกต้องแม่นยำอีกครั้ง ผมอยากให้แต่ละศูนย์ภาคแข่งขันกัน เพื่อดูว่าแต่ละศูนย์ทำงานใน 5 ด้าน ดีเด่น อย่างไร แข่งขันกันเพื่อยกระดับการทำงานให้เกิดความกระตือรือร้นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  การทำงานในแบบฉบับ 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภาค 17  ศูนย์จังหวัด จะนำพาให้งานอาชีวะเดินหน้าต่อไปอย่างมีทิศทางและเป็นระบบ
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 ส.ค. 61 15:26 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 77 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 77 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง