รร.พิริยาลัย สร้างความตระหนัก อนุรักษ์พลังงาน ผลสำเร็จลดค่าใช้จ่ายกว่าแสนบาทต่อเดือน

ลบ แก้ไข
          รร.พิริยาลัย สร้างความตร

          นาย เลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 37 (แพร่-น่าน)  เปิดเผยว่า โรงเรียนพิริยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีนักเรียนกว่า 3,000 คน ซึ่งที่ผ่านมาโรงเรียนมีค่าสาธารณูปโภคโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่อนข้างสูงเฉลี่ยเดือนละกว่า 300,000 – 400,000 บาท แต่หลังจากที่โรงเรียนได้สร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะ ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ที่มอบให้ทุกโรงเรียนดำเนินการ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ที่ย้ำให้เรื่องการจัดการขยะเป็นนโยบายหลักหนึ่งของจังหวัดแพร่ ด้วยผลปรากฏโรงเรียนสามารถลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภคได้มาก โดยเหลือเฉลี่ยเดือนละแสนกว่าบาท

รร.พิริยาลัย สร้างความตร

          นายเลิศชาย กล่าวต่อไปว่า ในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อมและจัดการขยะ ตามนโยบายดังกล่าวทางโรงเรียนได้กำหนดเป็นทิศทางในการปลูกฝังความเป็นคนดีลูกพิริยะ โดยในการประชุมฝ่ายบริหารทุกวันพุธ และประชุมสามัญประจำเดือนทุกเดือนจะมีการย้ำถึงการสร้างความตระหนักในฝ่ายบริหาร คณะครูที่ปรึกษาและสภานักเรียนอยู่เสมอ ซึ่งทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีในการร่วมรณรงค์ทั้งภายในโรงเรียนและขยายผลออกไปยังชุมชน โดยรณรงค์ให้ใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟเบอร์ 5 งดรับถุงพลาสติก รวมถึงมีมาตรการประหยัดต่างๆ  มีการทำโครงการร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อลดปริมาณขยะและลดใช้พลังงาน ต่อยอดห้องเรียนสีเขียว คาร์บอนต่ำและคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยากร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกันมนโรงเรียน ชุมชน และสู่สังคม

          “จากการทำโครงการ และสร้างความตระหนักให้ทุกคนในโรงเรียนเห็นความสำคัญ ร่วมมือร่วมใจในมาตรการประหยัด เพื่ออนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และจัดการขยะภายในโรงเรียน ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ เราสามารถเพิ่มจำนวนคนดีที่มีความตระหนักและความรับผิดชอบให้แก่สังคมมากขึ้น” ผอ.โรงเรียนพิริยาลัย กล่าว
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 23 ส.ค. 61 12:45 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 555 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 555 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง