ปิโก พร้อมส่งเสริมวิชาชีพ “ครู” ต่อเนื่อง ร่วมมือองค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดงาน EDUCA 2018 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers”

ลบ แก้ไข
ปิโก พร้อมส่งเสริมวิชาชีพ “ครู” ต่อเนื่อง
ร่วมมือองค์กรใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

เปิดงาน EDUCA 2018 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers”ปิโก พร้อมส่งเสริมวิชาชี
 

(17 ตุลาคม 2561: กรุงเทพฯ) บมจ.ปิโก (ไทยแลนด์) พร้อมสนับสนุน “ครู” ในโลกที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ร่วมมือกับพันธมิตรทางการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เปิดงาน EDUCA 2018 มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “Value of Teachers” ซึ่งจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 17 ­– วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ อาคาร อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากต่างประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาวิชาชีพครู โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ ราชบัณฑิตเป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) กล่าวปาฐกถาพิเศษ
 
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดงาน มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 หรือ EDUCA 2018 เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า EDUCA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาครูในระบบเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกว่า 10 ปี เพราะตระหนักว่า “ครู” คือ ผู้ให้ ผู้นำ และผู้หล่อหลอมอนาคตของประเทศชาติ ในปี 2561 นี้ EDUCA ตั้งใจจัดงานขึ้นภายใต้แนวคิด Value of Teachers : คุณค่าของครู มุ่งหวังกระตุ้นสังคมให้ตระหนักถึง “คุณค่าของครู” ท่ามกลางกระแสโลกดิจิทัลที่ท้าทาย และบทบาทอันยิ่งใหญ่ของครู ที่จะเตรียมเด็กไทยให้พร้อมสำหรับอนาคตที่กำลังเปลี่ยนแปลงได้อย่างยั่งยืน
 
การจัดงาน EDUCA ในปีนี้ โดยเราได้รับความร่วมมือจาก คุรุสภา, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูต และองค์กรทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น นิวซีแลนด์, ฟินแลนด์, ญี่ปุ่น และ