ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัย “ยกเลิกสอบเข้า ป.1” เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม

ลบ แก้ไข
ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ปฐมวัย “ยกเลิกสอบเข้า ป.1” เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสม

ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ


ยกเลิกสอบแข่งขันเข้า ป.1 คือ หนึ่งในสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม. ด้วยเหตุผลว่า ช่วงวัย 0-6 ขวบ เป็นช่วงที่สำคัญของชีวิต หากไม่มีพัฒนาการที่เหมาะสม จะส่งผลต่อพัฒนาการในอนาคต

ก่อนหน้านี้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สนช.ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ เพราะเกรงว่าจะกระทบกับพัฒนาการของเด็กที่มีเป้าหมายพิเศษ แต่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษายังคงยืนยันในประเด็นนี้

ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ

ภาพเด็กตัวเล็กๆ ที่พ่อแม่-ผู้ปกครอง พาไปตระเวนสอบแข่งขันเข้า ป.1 โรงเรียนสาธิตชื่อดังในแต่ละปี ที่มีเด็กนับพัน แต่โรงเรียนสามารถรับได้เพียงหลักร้อย ทำให้หลายฝ่ายกังวลถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพัฒนาการของเด็ก เพราะก่อนสอบแข่งขัน เด็กเหล่านี้ต้องผ่านการติวเข้มมาเป็นปี

ส่งผลให้ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เสนอเข้า ครม.วันนี้ โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กำหนดให้การห้ามสอบแข่งขันในเด็กอายุต่ำกว่า 8 ขวบ เป็นหนึ่งในสาระสำคัญ หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงถึง 5 แสนบาท

ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ

ก่อนหน้านี้สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจผลกระทบจากการสอบแข่งขันเข้า ป.1 ซึ่งพบว่าผู้ปกครองร้อยละ 25 เตรียมบุตรหลานเพื่อสอบเข้าป.1 ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ร้อยละ 22 เตรียมมากกว่า 4 ชั่วโมง/สัปดาห์ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นว่า การสอบแข่งขันเข้า ป.1 ส่งผลลบต่อพัฒนาการเด็ก ซึ่งเป็นการลงพื้นที่สำรวจช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคมที่ผ่านมา

งานวิจัยชิ้นนี้ มีการสำรวจแนวทางที่เหมาะสมในการคัดเลือกเด็ก ป.1 ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่า ควรใช้การประเมินพัฒนาการของเด็กตามวัย รับเด็กบ้านใกล้ จับสลากสัมภาษณ์เด็ก หรือพ่อแม่ หรือใช้หลายวิธีประกอบกัน แทนการสอบแข่งขัน

ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ

ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา หรือ กอปศ.เสนอเข้า ครม. นอกจากพยายามปกป้องเด็กปฐมวัยให้ได้รับความคุ้มครอง ผ่านการห้ามสอบคัดเลือกในระดับปฐมวัย ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับชั้น ป.2 ยังกำหนดให้ต้องมีหน่วยงานใหม่ขึ้นมารับผิดชอบการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อประหยัดงบประมาณ

ชง ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ

ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และคณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สนช.ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอยกเลิกสอบแข่งขันเข้า ป.1 ด้วยเหตุผลว่า อาจกระทบกับพัฒนาการของเด็กที่มีเป้าหมายพิเศษ หรือเด็กในโครงการพิเศษ และไม่เห็นด้วยกับการตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อบูรณาการงานด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย เพราะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการทำงาน แต่ กอปศ.ยังยืนยันหลักการเดิม ทำให้ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ต้องใช้เวลากว่า 5 เดือนก่อนเสนอเข้า ครม.หลังคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2560 เห็นชอบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา


ขอบคุณข้อมูลจาก :https://workpointnews.com
 
 loading...


โดย ครู Eduzones ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 61 16:23 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 304 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 304 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง