แจกฟรี!!! แผนการสอน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น
แจกฟรี!!! แผนการสอน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับชั้น

แจกฟรี!!! แผนการสอน ตามห

แผนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สามารถนำไปแก้ไข้ ปรับใช้ได้ค่ะ


ดาวน์โหลด >> http://www.krooupdate.com/news/newid-1899.html
 
โดย ครู Eduzones
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
พิมพ์หน้านี้