​แจกเน้นๆ!!! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 กว่า 800 บทเรียน
แจกเน้นๆ!!! สื่อการสอนทุกกลุ่มสาระฯ ป.1-ม.6 กว่า 800 บทเรียน
 สื่อการสอนที่นำมาแจกนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย และพัฒนาบทเรียนโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ


ตัวอย่างการเข้าเรียนและการดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้


ขั้นตอนที่ 1 เลือกกลุ่มสาระที่ต้องการเรียน/ดาวน์โหลด


ขั้นตอนที่ 2 เลือกบทเรียนที่ต้องการเรียน


ขั้นตอนที่ 3 กดปุ่มเข้าสู่บทเรียนถ้าต้องการเรียน หรือกดปุ่มดาวน์โหลดถ้าต้องการดาวน์โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลดคลิกค่ะ >> http://www.caiproject.com/new_design/
 
โดย ครู Eduzones
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
พิมพ์หน้านี้