​แจกฟรี!!! หลักการเขียนแผนการสอน พร้อมใช้งาน
http://www.stjohn.ac.th/polytechnic/stpoly/rbm/subject/file_ar/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.pdfแจกฟรี!!! หลักการเขียนแผนการสอน พร้อมใช้งาน

​แจกฟรี!!! หลักการเขียนแ


หลักการเขียนแผนการสอน สำหรับคุณครู ครบถ้วนด้วยขั้นตอนวิธีการเขียนแผนการสอนและหลักการเขียนแผนการสอน คุณครู สามารถนำไปใช้เขียนแผนการสอน เพื่อนสอนนักเรียนกันได้เลยค่ะ

ดาวน์โหลดที่นี่ค่ะ :: http://www.stjohn.ac.th/polytechnic/stpoly/rbm/subject/file_ar/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%B0.pdf
โดย ครู Eduzones
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
พิมพ์หน้านี้