​เทคนิคครูสอนคิด
เทคนิคครูสอนคิด
 

​เทคนิคครูสอนคิด

นักวิชาการแนะเทคนิคครูสอนคิด ชี้ผู้สอนต้องเน้นตั้งคำถามและอภิปรายร่วมกับผู้เรียน ย้ำเป็นระบบที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้มากกว่าข้อมูลหรือเนื้อหา เชื่อเด็กมีศักยภาพมากกว่าท่องจำ ครูมีหน้าที่หลักคือตั้งคำถามให้ผู้เรียนตอบและร่วมกันอภิปรายหลักสำคัญไม่ใช่การสอนแต่เป็นการสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ค้นหาความรู้ร่วมกันและเครื่อง มือสำคัญคือการใช้คำถามที่มีคุณภาพโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
 

1. คำตอบหาได้จากเรื่องหรือตัวบทโดยตรง (text explicit)

มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนเป็นการถามความเข้าใจเบื้องต้นมักจะเป็นคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือความจำ

 

2.ต้องอนุมานหรือวิเคราะห์คำตอบที่แฝงไว้ในเรื่องหรือตัวบท(text implicit)
 
คำตอบอาจแทรกหรือกระจัดกระจายในที่ต่างๆจึงต้องตัดสินใจเลือกสรุปโดยการจัดระบบหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์จากเนื้อหาที่มี

 

3.ต้องหาคำตอบที่อยู่นอกเหนือเนื้อเรื่องหรือตัวบทจำเป็นต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์ของผู้ตอบ (Experience Based)
 
ทำให้คำตอบของแต่ละคนมีความเป็นไปได้ที่หลากหลายไม่มีคำตอบที่ถูกต้องชัดเจนคำตอบเดียว เป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการให้เกิดคือการทำให้เด็กมีความพึงพอใจต่อการคิดสนุกกับการถามและการหาคำตอบด้วยตัวเอง มากกว่าการเชื่อในสิ่งที่คนอื่นบอก
 

อ้างอิง :: isranews
โดย ครู Eduzones
วันที่ 13 มีนาคม 2560
พิมพ์หน้านี้