ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (9 ราย)

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ. เร

ประกาศสำนักงาน ก.ค.ศ.  
เรื่อง ผลการพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (จำนวน 9 ราย)

(ว13) สายงานบริหารสถานศึกษา

-วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 ราย
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 ราย
- สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 ราย

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบคัดค้าน
คลิกที่นี่เพื่อกรอกแบบคัดค้านออนไลน์


ขอบคุณที่มา http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=51782&Key=news19

โดย ครู Eduzones
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
พิมพ์หน้านี้