FREE!!!! Internship UK Workshop

ลบ แก้ไข

Internship UK Workshop วันที่ 12 พฤษภาคมนี้ เวลา 14.00 น. 

น้องๆที่สนใจโครงการนี้ รับฟัง สัมนาฟรี!

สำหรับผู้ร่วมสัมมนา 
- วัดระดับภาษา ฟรี
- รับส่วนลดพิเศษสำหรับโครงการ

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ 

Telephone : 02-624-4505
Hotline : 080-936-9898


CLICK!
 


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับจากโครงการ Internship UK / Training in UK

เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโลกของการทำงาน ด้วยการเพิ่มประสบการณ์การทำงาน และเรียนรู้วิธีการทำงานโดยได้รับการฝึกงานกับองค์กร ที่จดทะเบียนถูกต้อตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร ผู้เข้าร่วมไม่สามารถระบุเมือง หรือเจาะจงสถานที่ฝึกงานได้ การรับผู้เข้าร่วมโครงการ เข้ามาฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างนั้น เป็นความพึงพอใจขององค์กรที่เป็นอาสาสมัครเท่านั้น 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าจ้างในการฝึกงานเป็นอัตราต่อชั่วโมง โดยเฉลี่ย 5.95 ปอนด์/ชั่วโมง หรือตามกฎหมายว่าจ้างงานขั้นต่ำของสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างของรายได้ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 
Internship UK / Training in UK

  • รายได้โดยประมาณ ของจำนวนการเข้าร่วมโครงการ 6 เดือน ดังนี้ 
    ค่าจ้างขั้นต้น £ 5.95/hr. x 40hrs/week x 24 weeks = £ 5,712 หรือประมาณ 300,000 บาท

    นักศึกษาด้านการโรงแรม ทุกมหาวิทยาลัยสามารถเข้าร่วมโครงการในระยะเวลา 6  เดือนได้ และนักศึกษาจะได้สถานที่ฝึกงานพร้อมได้รับค่าจ้างในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประวัติการทำงานต่อนักศึกษาเอ
  • รายได้โดยประมาณ ของจำนวนการเข้าร่วมงาน 12 เดือน ดังนี้
    ค่าจ้างขั้นต้น £ 5.95/hr. x 40hrs/week x 52 weeks = £ 12,376 หรือประมาณ  700,000 บาท

ประวัติการทำงานที่ดี
เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสไปฝึกฝนพัฒนาตนเอง อย่างจริงจัง ในองค์กรที่ได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นการยากที่จะหาโอกาสที่ดีเช่นนี้ ซึ่งโครงการที่ LSC ได้จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมากในระยะยาวของสายอาชีพของท่าน หากผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องการฝึกงานแบบได้รับค่าจ้างในประเทศอังกฤษ โดยที่จัดการด้วยตนเอง เป็นการยาก และอาจจะไม่มีองค์กรใดรับท่านเข้าร่วม LSC   จึงต้องการให้เยาวชนที่มีความสามารถทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ และสาขาที่ตนเองจบมาได้มีโอกาสก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในระบบและระดับนานาชาติ เพราะฉะนั้น LSC จะคัดกรองผู้ที่สนใจ ที่มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ ความสามารถในด้านที่จบมารวมถึง ระดับวุฒิภาวะของแต่ละท่านด้วย

 loading...


โดย แม่มดไซเบอร์ ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 8 พ.ค. 55 12:03 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,650 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,650 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง