Promotion เรียนภาษาที่อังกฤษ
### HOT PROMOTION UK!

เรียนที่ LSI รับส่วนลด 12% ภายใน กรกฎาคม 2556
เรียนที่ Kaplan รับส่วนลด 15% ภายใน กรกฎาคม 2556
เรียนภาษาที่อังกฤษ ที่ Oxford House, LSI,Kaplan,EC,St.Giles ตั้งแต่ 32 สัปดาห์ขึ้นไป ฟรี ++ รับ-ส่งจากสนามบินมูลค่ากว่า 4,000 บาท!!!!!!!! 
โดย แม่มดไซเบอร์
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
พิมพ์หน้านี้