เรียนและทำงานที่แคนาดา ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้ ฟรี!!!
มารู้จักประเทศแคนาดา และทุกเรื่องเกี่ยวกับการ work and study 

LSC จัดสัมมนา เพิ่มความมั่นใจให้น้องๆ FREE

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 เวลา 13.00น. 

ณ LSCinterstudy บริเวณพื้นที่เมโทรมอลล์ สถานี MRT จตุจักร

*ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามทุกเรื่องที่อยากรู้เกี่ยวกับประเทศแคนาดา

สำรองที่นั่งได้ที่ 080-936-9898 

หรือ http://www.lscinterstudy.com/registrationPage.php 

UploadImage
โดย แม่มดไซเบอร์
วันที่ 19 มิถุนายน 2555
พิมพ์หน้านี้