คลิกลากที่รูปเพื่อย้ายตำแหน่ง
โควตาตรง ปี 56 ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
 
 • 2. หลักการพูดให้ประสบผลสัมฤทธิ์ สมรรถภาพในการพูดของบุคคลนั้น เป็นผลรวมของความรู้และประสบการณ์ที่ผู้พูดได้สะสมมา ทักษะการพูดและความเชื่อมั่นในตนเองของผู้พูด
  ชม 12,196 ครั้ง
 • หลักการพูดเบื้องต้นให้ประสบผลสัมฤทธิ์ การพูด หมายถึง การเปล่งเสียงออกเป็นถ้อยคำ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 797) การพูดจึงเป็นวิธีการส่งสารไปยังผู้รับสารหรือผู้ฟังด้วยการใช้เสียงพูด
  ชม 13,897 ครั้ง
 • หลักการพูดเบื้องต้นให้ประสบผลสัมฤทธิ์หัวเรื่อง 1. ความสำคัญของการพูด 2. หลักการพูดให้ประสบผลสัมฤทธิ์ 3. การพูดเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด และความคิดเห็น 4.
  ชม 17,961 ครั้ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชหลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช Bachelor of Science Program in Crop Production Technology ชื่อปริญญา
  ชม 25,148 ครั้ง
 • 1. เขียนลอยขั้นบน คือการเขียนในลักษณะที่เว้นห่างจากริมกระดาษด้างล่างไว้มาก แต่เว้นห่างจากริมกระดาษด้านบนน้อย ตัวหนังสือหรือข้อความทั้งหมดจึงดูเหมือนจะลอยขึ้นไปชิดด้านบนมากกว่า
  ชม 6,003 ครั้ง
 • ริมขอบกระดาษ ที่ว่านี้หมายความถึง ริมด้านซ้าย-ขาว และด้านบน-ล่าง น่าอัศจรรย์นักที่การเว้นพื้นที่จากริมขอบกระดาษในลักษณะต่าง ๆ นั้น สามารถแสดงถึง อุปนิสัยใจคอ และวิธีคิดของคนเราได้อย่างค่อนข้างชัดเจน
  ชม 11,423 ครั้ง
 • ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ๆ บางบริษัทมักจะไม่นิยมรับเข้าเป็นพนักงาน เพราะเด็กเหล่านี้ยังใหม่และไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน เพราะกว่าจะเป็นงานต้องใช้เวลาในการสอน
  ชม 5,216 ครั้ง
 • * มีคณาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในทุกสาขาวิชา* ม.แม่โจ้-แพร่ฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ท่ามกลางความเป็นธรรมชาติอย่างกลมกลีน* อาคารเรียนที่โอ่โถ่งสะดวกสบาย พร้อมอุปกรณ์โสตฯ
  ชม 10,219 ครั้ง
 • สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี Bachelor of Accountancy
  ชม 8,827 ครั้ง
 • สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ หลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ Bachelor of Science Program in
  ชม 28,040 ครั้ง
 • สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ Bachelor
  ชม 22,046 ครั้ง
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตร 4 ปีชื่อหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์Bachelor of Economics Program in Economicsชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor of Economics ( Economics )ศ.บ.
  ชม 9,838 ครั้ง
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ Bachelor of Arts
  ชม 15,464 ครั้ง
 • สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวหลักสูตร 4 ปีชื่อหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวBachelor of Arts Program in Tourism Developmentชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
  ชม 15,955 ครั้ง
 • สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Bachelor of Business
  ชม 13,374 ครั้ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพหลักสูตร 4 ปีชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพBachelor of Science Program in Biotechnologyชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) Bachelor of
  ชม 13,169 ครั้ง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร 4 ปี ชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  ชม 61,078 ครั้ง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตร 4 ปีชื่อหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์Bachelor of Science Program in Animal Production Technologyชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
  ชม 20,634 ครั้ง
โควตาตรง ปี 56 ม.แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
สอบถาม พูดคุย เกี่ยวกับโควตา ม.แม่โจ้-แพร่ฯ อ.อภิสิทธิ์ รัตนปภานันท์ 086 1167118 หรือ facebook:reg_mju-phrae@hotmail.com; msn.com

488,835

ผู้ชม

23

เนื้อหา

872

แชร์

46

ผู้ติดตาม

Top Share
คำฮิต
โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล ณเดชน์ , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , วันรพี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , เขียน Blog ที่ไหนดี ? ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา
สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , เขียน Blog ที่ไหนดี? , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , วันรพี , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติณเดชน์