เกี่ยวกับผู้เขียน

Photo tui sakrapee
tui sakrapee
  • ประเภท : VIP Blogger
  • จำนวนเรื่อง : 4,065 เรื่อง
  • ผู้ชม : 18,254,965 ครั้ง
  • ผู้ติดตาม : 614 คน
  • ระดับ : เพชร

ติดตามคนนี้ ดูเนื้อหาทั้งหมด

เรื่องทั้งหมดของผู้เขียนรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร รร.ช่างฝีมือทหาร ปี 57

ลบ แก้ไข

รับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหาร รร.ช่างฝีมือทหาร ปี 57 รับสมัครนักเรียนช่างฝีมื 


โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกาศรับสมัครนักเรียนช่างฝีมือทหารปีการศึกษา 2557

การสมัครทางไปรษณีย์


1. ซื้อระเบียบการที่โรงเรียนช่างฝีมือทหารหรือทางไปรษณีย์ ระบุให้ชัดเจนว่าภาคปกติหรือภาคสมทบ ภาคปกติเล่มสีเหลือง ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

2. เมื่อมีระเบียบการอยู่ในมือให้ดูรายละเอียดการสมัครทางไปรษณีย์ ดังนี้
2.1 ภาคปกติเล่มสีเหลือง
2.2 ภาคสมทบเล่มสีฟ้า

3. ผู้สมัครกรอกข้อความในใบสมัคร (ท้ายเล่ม) ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วนและชัดเจน ฉีกใบสมัครออกจากเล่ม แล้วจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ดังนี้
3.1 ใบสมัคร (ปกติสีเหลือง สมทบสีฟ้า)
3.2 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (สีหรือขาวดำก็ได้ เขียนชื่อและนามสกุล หลังรูปทุกรูป)
3.3 ไปที่ที่ทำการไปรษณีย์ซื้อธนาณัติค่าสมัครจำนวนเงิน 350.- บาท สั่งจ่ายที่ทำการไปรษณีย์ ปณฝ.เสนานิคม รหัสไปรษณีย์ 10902 ในนาม พันโท กรเทพ ปรีดิพันธุ์
3.4 สำเนาระเบียนการศึกษาที่มีผลการศึกษา 2.00 ขึ้นไป (หรือใบรับรองการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.3 โดยแสดงผลการเรียนหรือไม่แสดงผลการเรียนก็ได้)
3.5 สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร สำเนาทะเบียนบ้านบิดา สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (ผู้ที่บิดาหรือมารดา เสียชีวิต ให้ส่งสำเนาใบมรณะบัตรมาด้วย)
3.6 เอกสารเพิ่มเติมขอรับสิทธิพิเศษของ บิดา มารดา (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
3.7 เอกสารการเรียน รด. (ฉบับตัวจริงเฉพาะภาคปกติ......ถ้ามี)
3.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน
3.9 สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการของนายทหารสัญญาบัตร หรือข้าราชการระดับ 3 หรือข้าราชการครูอันดับ คศ.1 ขึ้นไปที่รับรองสำเนาเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
3.10 ต้องส่งซองจดหมายที่เขียนชื่อที่อยู่ของผู้สมัครมาด้วย(ไม่ต้องติดแสตมป์) เขียนให้ชัดเจนเพื่อทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารจะได้ส่งบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินมาให้ผู้สมัครได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

4. เขียนและจัดเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว ส่งเอกสารพร้อมธนาณัติ (ข้อ 3.1 – 3.10)โดยใช้ซองของที่ทำการไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง แผนกกรรมวิธีข้อมูล โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ถนนพหลโยธิน ซอย 30 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900 

ภายในวันที่ 12 ม.ค.57


หมายเหตุ
1 เริ่มดำเนินการตรวจรับเอกสาร 23 ธ.ค.56 – 12 ม.ค.57 ถือการประทับตราลงวันที่ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

2 ถ้าผู้สมัครไม่ได้รับบัตรประจำตัวสอบและใบเสร็จรับเงินภายใน 27 ม.ค.57 ให้ติดต่อสอบถามที่ 0 2930 3489 (แผนกกรรมวิธีข้อมูล) หรือ 0 2930 3480 (ยุทธการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร) ระหว่างวันที่ 28 – 30 ม.ค.57 โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 19 พ.ย. 56 14:28 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,620 ครั้ง
คำฮิต

โรงเรียน7 วิชาสามัญ , enn gat pat 57 , open house ,Asean , twitter , เด็ก กยศ , กสพท , เกมคณิตศาสตร์ , เกมคิดเลข , อาเซียน , เกมส์คิดเลข , ขยายเวลา , ข่าวการศึกษาต่างประเทศ , ม.ต้น ,ข่าวอาเซียน , ค้นหาตัวเอง , ค่าย , คำขวัญวันเด็ก , เคล็ดลับเรียนเก่ง , ของเล่นเคลียริ่งเฮ้าส์ , โควตา , จุฬาฯ , วันสันติภาพไทยทุนการศึกษา , แท๊บเล็ต , เหรียญ 10คาถาชินบัญชร ประชาคมอาเซียน , ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต , ประวัติวันแม่ , เฟสบุ๊ค , ม.ทักษิณ , อาเซียน 10 ประเทศ , ม.รังสิต 57 , มมส 57 มศว. , มหาวิทยาลัยนเรศวร , มหาวิทยาลัยพะเยา , รับตรง เกษตรศาสตร์ 57 , รับตรง มข 57 , ประกาศผลสอบ Admissions 57 ประถมศึกษารับตรงศิลปากร , เรียนต่อ , เรียนฟรี , ลาดกระบังฯ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  เลื่อนเปิดเทอม ,อนุบาลวันตรุษจีน , สทศ , สมัคร clearing house , สอบตรง , อ.วิริยะ , เว็บโรงเรียนตัวอย่างงานวิจัย,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บสำเร็จรูป , เว็บหน่วยงาน , ทำเว็บฟรี , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , รายชื่อโรงเรียนทั่วประเทศ , โครงงานวิทยาศาสตร์ , สารสนเทศโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT  , วันช้างไทย , วันสตรีสากล , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , อุ้มบุญ , โค้ชเช , วันสงกรานต์GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , Ice Bucket Challenge , บัตรสอบ , เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , บันทึกความดี , แฟ้มสะสมผลงาน , วันจักรี , Portfolio , ประกาศผล GAT/PAT 57 , วันอาสาฬหบูชาสทศ.Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ , มุดพกความดี , วันแม่ , วันวิสาขบูชา , รับน้อง , ประกาศผลรับตรงโควตา ม.ศิลปากร ประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ , U-NET , ประกาศผลธรรมศาสตร์ , ประกาศผลจุฬา , ประกาศผลศิลปากร โควตา 28 จังหวัด , Variety , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

คำค้นหา

สอบตรง , อาเซียน , มหาวิทยาลัย ,โรงเรียน , ศึกษาต่อ , asean , ศึกษาต่อต่างประเทศ , ทุนการศึกษา , เรียนต่อ , ประชาคมอาเซียน, ข่าวบันเทิง, คำราชาศัพท์, สพฐ, กยศ, ความรู้ ประถมศึกษา , ข่าวอาเซียน วิชาการ, portfolio แฟ้มผลงาน , ความรู้ มัธยมปลาย , โครงงานวิทย์ , ประวัติอาเซียน , ความรู้ , วิชาการ , อาจารย์วิริยะ , สาขาแห่งอนาคต , ดูหนัง หนังใหม่ ดูหนังออนไลน์ movie , เหรียญ 10ฟังเพลง เพลงใหม่ ฟังเพลงออนไลน์ เพลงฮิต , ดูทีวีย้อนหลัง ดูทีวี ดูทีวีออนไลน์ , ดูดวง ดวง ทำนายฝัน ดูดวงรายวัน , วันสันติภาพไทยรถยนต์มือสอง เครื่องเสียงรถยนต์ รถยนต์ , การ์ตูน รูปการ์ตูน ภาพการ์ตูน คลิปการ์ตูน , ข่าวบันเทิง ข่าวกีฬา ข่าวไทยรัฐ , ทวิสเตอร์ twitter วิธีเล่น twitter , เฟสบุ๊ค facebook คือ facebook วิธีเล่น facebook , ร้านอาหาร ร้านอาหารในกรุงเทพ ร้านอาหารแนะนำ ร้านอาหารเกาหลี , การ์ตูน , ซุปซิป ดารา , ผลบอล, ข่าว IT, หาเพื่อน , ข่าว, AEC, รถ, แบบทดสอบ, รูปภาพ , เกมส์รถแข่ง, เกมส์แต่งตัว หนังสือพิมพ์ , ข่าวประชาสัมพันธ์, วาเลนไทน์ , wallpaper , wallpaper น่ารัก , รับทำเว็บไซต์ , Hosting , รถมือสอง , รูปดารา , ประเมินโอกาสติดแอดมิชชัน , ภาพเคลื่อนไหว , ดูดวง , นิยาย , เกม , หางาน , แม่เหล็ก , เกมส์, สถานที่ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทย , Thailand Travel โหลดเพลง , งานราชการ , งาน , เกมส์จับคู่ Ice Bucket Challenge , เกมส์จับคู่ผลไม้ , เกมส์ปลูกผัก , เกมขุดทอง , อุ้มบุญเกมส์แข่งรถ , เกมส์ทำอาหาร , ประกาศผลสอบ Admissions 57 , เว็บไซต์โรงเรียน,ความคิดสร้างสรรค์ , เว็บไซต์หน่วยงานราชการ , เก็งคะแนน Admission 57 ,  สารสนเทศ , วันวาเลนไทน์ , นิทาน , กสพท , วันศิลปินแห่งชาติ , รับตรง ม.เกษตร 57 , Varietyโทษของอินเตอร์เน็ต , GAT , PAT , วันแม่ , แฟ้มสะสมผลงาน , อุเทนถวาย , เครื่องบินตก , ประกาศผล O-NET ม.6 , โค้ชเช , วันสงกรานต์ , บัตรสอบ , GAT/PAT ครั้งที่ 2/2557 , เคลียริ่งเฮาส์เอเชียศึกษา , ไวรัสอีโบลา , อักษร ศิลปากร , วันโกหก , บันทึกความดี , Portfolioสมุดพกความดี , บริจาคโลหิตวันจักรี , โปรแกรมสร้างแฟ้มสะสมผลงาน , วันอาสาฬหบูชา , ประกาศผล GAT/PAT 57 , สทศ. , Admission 57 , วันภาษาไทยแห่งชาติ ,  , วันแม่แห่งชาติ , วันวิสาขบูชา , วันงดสูบบุหรี่โลก , ประกาศผลรับตรงโควตา 28 จังหวัด ม.ศิลปากรประกาศผลรับตรง ม.ธรรมศาสตร์ ,  U-NET , ประกาศผลจุฬา , กฏอัยการศึก , รัฐประหาร , วาไรตี้ , ประกาศผล , เลิกบุหรี่ , ยืนยันสิทธิ์ , เคลียริ่งเฮ้าส์ , วันสุนทรภู่ , หย่า , รับน้อง , วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ