อาชีวะจับมือน้ำตาลวังขนาย ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล

ลบ แก้ไข
 
อาชีวะจับมือน้ำตาลวังขนา
 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย ซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลด้วยการส่งเสริมและเพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับพนักงานในกลุ่มวังขนายและบุคคลทั่วไป ณ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กทม.โดยมี ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นประธาน
 
อาชีวะจับมือน้ำตาลวังขนา
 
ดร. ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  ความร่วมมือดังกล่าวนี้มีระยะเวลา  5 ปี ซึ่งจะร่วมกันจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) มีสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมทั้งในระดับปวช.และปวส.ในพื้นที่ 4 จังหวัดซึ่งกลุ่มวังขนาย มีโรงงานน้ำตาลอยู่ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ลพบุรี และสุพรรณบุรี  โดยเบื้องต้น สถานศึกษานำร่อง 7 แห่งที่จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้กับพนักงานและบุตรหลานชาวไร่ของกลุ่มวังขนาย จำนวน 170 คน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม เปิดสอนระดับปวช. สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง และระดับปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ระดับปวช. สาขาช่างซ่อมบำรุง และระดับปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ ระดับปวช. สาขาเกษตรศาสตร์ และระดับปวส. สาขาพืชศาสตร์ วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล ระดับปวช. สาขาช่างซ่อมบำรุง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ระดับปวส. สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง ระดับปวช. สาขาช่างซ่อมบำรุง และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ระดับปวส. สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะเริ่มโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557นี้ และจะขยายผลไปยังพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

นายอารีย์  ชุ้นฟุ้ง  ประธานกรรมการบริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด และบริษัทในกลุ่มวังขนาย เปิดเผยว่า  นโยบายด้านการศึกษาของกลุ่มวังขนาย คือ ต้องการให้พนักงานมีการพัฒนาความรู้และมีวุฒิการศึกษา เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ การลงนามความร่วมมือกันในครั้งนี้ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้กับพนักงานในกลุ่มวังขนายแล้ว ยังเปิดโอกาสให้กับบุตรหลานของเกษตรกร และบุคคลทั่วไป ได้มาศึกษาต่อเพิ่มเติม  ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนในโครงการอาชีวศึกษาระบบ  ทวิภาคี จะเรียนภาคทฤษฎีสลับกับการเรียนภาคปฏิบัติงานจริงในโรงงานน้ำตาลของกลุ่มวังขนาย
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 10 เม.ย. 57 12:24 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,072 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,072 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement