นักวิจัยมจธ.ทำสำเร็จเปลี่ยนของเสียให้เป็นดินไบโอ ช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุน

ลบ แก้ไข
นักวิจัยมจธ.ทำสำเร็จเปลี่ยนของเสียให้เป็นดินไบโอ ช่วยเกษตรกรประหยัดต้นทุน
                 นักวิจัยมจธ.ทำสำเร็จเปลี

มจธ.จับมือ อุตสาหกรรม เปลี่ยนของเสียให้เป็น “ดินไบโอ” ที่มาพร้อมคุณสมบัติกักเก็บฟอสฟอรัสแร่ธาตุที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผลงานคุณภาพเพื่อการเกษตรที่ช่วยประหยัดทั้งน้ำ ปุ๋ย และค่าใช้จ่าย แต่ให้ผลผลิตดีกว่าที่เป็น และขจัดปัญหามลพิษในดิน

ในทุกๆ วันอุตสาหกรรมโรงงานจะมีของเสียในรูปแบบต่างๆ จำนวนไม่น้อยที่รอการกำจัด  ซึ่งจะตามมาทั้งแรงงานและค่าใช้จ่าย แต่ล่าสุด ผศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญศรี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จับมือกับบริษัท สิทธินันท์ จำกัด หรือผู้ผลิตวุ้นเส้นตราต้นสน ในการแปรรูปของเสียจากโรงงานให้กลายเป็นผลพลอยได้ขึ้นมา          นักวิจัยมจธ.ทำสำเร็จเปลี   นักวิจัยมจธ.ทำสำเร็จเปลี

                                              นักวิจัยมจธ.ทำสำเร็จเปลี

ผศ.ดร.ธิดารัตน์ กล่าวถึงผลงานวิจัยนี้ว่าคือ “ดินไบโอ หรือดินสังเคราะห์เพื่อการเกษตร” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเนื่องจากเป็นโรงงานผลิตวุ้นเส้นดังนั้นในแต่ละวันจะมีเถ้าลอยที่ได้จากเตาเผาชีวมวล โดยเฉพาะวัสดุเหลือใช้อย่างเปลือกถั่วและลำต้นรวมถึงตะกอนจุลินทรีย์ที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน  เมื่อศึกษาพบว่าตะกอนจุลินทรีย์จากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่ามีไนโตรเจนอยู่สูงสามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักที่กินใบอย่างคะน้า กวางตุ้งได้ดีเช่นเดียวกับปุ๋ยคอก แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือทั้งในปุ๋ยคอกและตะกอนจุลินทรีย์นั้นมีเชื้อราและจุลินทรีย์กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม โดยเฉพาะอีโคไลซึ่งเป็นจุลินทรีย์บ่งชี้การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่มาจากสิ่งปฏิกูล 

“เราจึงพัฒนาดินไบโอโดยการนำเถ้าลอยและตะกอนจุลินทรีย์มาผสมเข้าด้วยกันกับปูนขาวทิ้งไว้ประมาณ 72 ชั่วโมง จะทำให้เกิดปฏิกิริยาคายความร้อนจนกระทั่งแห้ง ซึ่งความร้อนที่เกิดขึ้นนี้จะมีอุณหภูมิสูงกว่า 54 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มนี้ได้ เมื่อนำดินไบโอไปใช้ในการเกษตรก็จะหมดกังวลในเรื่องของจุลินทรีย์ปนเปื้อนได้เลย และนอกจากนี้ดินไบโอยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์กลุ่มเชื้อรา ดินไบโอทำหน้าที่เสมือนยาปฏิชีวนะให้พืช พืชได้รับการปกป้องตั้งแต่รากดังนั้นผลผลิตหรือต้นพืชจึงแข็งแรง โตดีไม่มีโรค ซึ่งเรียกได้ว่าดินไบโอเป็นทั้งยาฆ่าเชื้อโรคชนิดชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดีสำหรับการเกษตรเลยทีเดียว”

โดย ผศ.ดร.ธิดารัตน์ กล่าวว่าดินไบโอเหมาะที่จะใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน ในปัจจุบันวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่นิยมใช้ คือ ซีโอไลท์หรือแอคติเวดเต็ดคาร์บอน เมื่อเปรียบเทียบกับดินไบโอพบว่าดินไบโอสามารถกักเก็บฟอสฟอรัสซึ่งเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชไว้ในดินได้สูงถึง 24 มิลลิกรัม/กรัมสารอินทรีย์ ในขณะที่ซีโอไลท์และแอคติเวคเต็ดคาร์บอนเก็บกักฟอสฟอรัสได้เพียง 3 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส/กรัมซีโอไลท์ และ 1 มิลลิกรัมฟอสฟอรัส/กรัมแอคติเวดเต็ดคาร์บอน ตามลำดับ ฟอสฟอรัสจะถูกเก็บไว้ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที (REACTIVE P)

ดังนั้นดินไบโอจึงสามารถลดการสูญเสียของธาตุอาหารฟอสฟอรัสออกไปพร้อมกับน้ำที่รดในแปลงปลูก หรือเรียกได้ว่าถ้าใส่ปุ๋ยคอกไปมากเท่าไหร่ ดินไบโอก็จะช่วยกักเก็บฟอสฟอรัสจากปุ๋ยคอกไว้ใช้ได้เท่านั้น ซึ่งช่วยให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ค่าปุ๋ย ค่าน้ำ เนื่องด้วยคุณสมบัติกักเก็บแร่ธาตุได้อย่างดีเยี่ยมนี้ส่งผลให้แหล่งน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่การเกษตรไร้ปัญหามลพิษตามไปด้วย เมื่อประเมินการเคลื่อนที่ของฟอสฟอรัสชั้นดินไบโอ 120 เซนติเมตร ซึ่งเป็นเขตรากพืช ระยะที่รากธัญพืชสามารถหยั่งลงได้หากเติมปุ๋ยคอกจากผิวดินและรดน้ำพืชตามปกติ พบว่าดินไบโอสามารถดูดซับฟอสฟอรัสที่มาจากปุ๋ยคอกและเก็บสะสมในระยะความลึก 10 เซนติเมตรจากผิวหน้าของดินซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสม สำหรับระบบรากฝอยของพืชที่จะสามารถดูดซับน้ำและธาตุอาหาร ทำให้พืชเจริญเติมโตได้เต็มที่

“ดินไบโอกักเก็บฟอสฟอรัสไว้ได้ดีจึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งกับการปลูกพืชที่เน้นดอกและผลเช่น กระหล่ำดอก แต่ถ้าต้องการปลูกพืชที่เน้นใบอย่างคะน้า กวางตุ้ง ดินไบโอก็ช่วยได้เนื่องจากมีส่วนประกอบของตะกอนจุลินทรีย์ซึ่งมีไนโตรเจนบำรุงใบสูง ดังนั้นดินไบโอจึงมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี และยังใช้เป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินที่เก็บแร่ธาตุได้ดีและราคาถูก โดยคำนวณต้นทุนการผลิตเพียง 40 สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่านั้น”

นอกจากนั้น ผศ.ดร.ธิดารัตน์ ยังเปิดเผยว่า การทำดินไบโอนั้นไม่ยากสามารถเป็นแนวทางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการทำประโยชน์จากของเสียในลักษณะนี้ได้ รวมถึงชาวบ้านก็สามารถทำเองได้ง่ายๆ โดยใช้ปุ๋ยคอกแทนตะกอนจุลินทรีย์ผสมเข้ากับเถ้าแกลบจากโรงสีและปูนขาวใส่ถังเปิดฝาเล็กน้อยเพื่อระบายไอน้ำจากความร้อนทิ้งไว้ 72 ชั่วโมงก็จะได้ดินไบโออย่างง่ายๆ มาใช้โดยแทบไม่ต้องลงทุนมาก และเมื่อนำไปใช้แล้วก็ประหยัดทั้งน้ำ ประหยัดทั้งปุ๋ยแถมยังได้ผลผลิตที่แข็งแรงมีคุณภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ตามดินไบโอนั้นกำลังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มจธ. ต่อไปในแง่ของสัดส่วนการผลิตเพื่อใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น ให้เหมาะกับผลผลิตทางการเกษตรในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งนับว่างานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาและตอบโจทย์ให้กับอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งบริษัทสิทธินันท์ก็มีความตั้งใจที่จะนำดินไบโอซึ่งเป็นผลพลอยได้ของบริษัทไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรอีกด้วย
...............................

ข้อมูล-กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ มจธ.
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 ต.ค. 57 12:05 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,669 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,669 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement