20ทุนวิจัยUNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme

ลบ แก้ไข
      20 ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme 
                        
20ทุนวิจัยUNESCO/Keizo O

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์จะมอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme (UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme) ประจำปี 2558

โครงการนี้มอบให้ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust จำนวน 20 ทุน 

มอบให้แก่ประเทศสมาชิกยูเนสโก โดยทุนดังกล่าวครอบคลุมหัวข้อวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 4 สาขา ได้แก่
1) สาขาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสาขา Water sciences
2) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม
3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
4) การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ

ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือเทียบเท่า และประสงค์ที่จะทำงานวิจัยในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคของตน

2. มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยเหลือประเทศของตน ภายหลังได้รับทุนแล้ว

3. มีอายุไม่เกิน 40 ปี (ผู้สมัครที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2518 จะไม่ได้รับการพิจารณา)

4. ดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของอาจารย์จากสถาบันในประเทศ ที่ประสงค์จะทำการวิจัย ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากอาจารย์ในสถาบันที่ประสงค์จะทำการวิจัย

5. ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรี ผู้สมัครจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และนักวิจัยจากทวีปแอฟริกา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีความรู้ในภาษาที่จะต้องใช้ในระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ               http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/by-theme
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 27 พ.ย. 57 16:39 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 1,663 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 1,663 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง