เด็กอาชีวะได้เฮมีทุนให้กว่า1,000ทุน-ลุ้นโอดอสอีก600ทุน

ลบ แก้ไข
 
                                เด็กอาชีวะได้เฮมีทุนให้กว่า1,000ทุน-ลุ้นโอดอสอีก600ทุน
                 เด็กอาชีวะได้เฮมีทุนให้ก

ข่าวดีของน้อง ๆ ระดับอาชีวะในสัปดาห์นี้ คงจะเป็นข่าวที่นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รมว.ศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด ศธ.ไปปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือทุนโอดอส รุ่นที่ 5 นะครับ ส่วนทุนอื่น ๆ ก็ยังทำการเปิดรับอยู่ โดยเฉพาะทุนเรียนปวช.ของเทคโนฯปัญญาภิวัฒน์ ไปติดตามกันได้เลย...

600 ทุนโอดอสให้สายอาชีวะ
นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รมว.ศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด ศธ.ไปปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน หรือทุนโอดอส รุ่นที่ 5 ให้เป็นโครงการทุน อาชีวะสร้างชาติซึ่งเป็นโครงการใหม่เฉพาะผู้เรียนสายอาชีพ เบื้องต้นจะทำใน 5 รุ่นๆ ละ 600 ทุนแบ่งเป็น ทุนปกติ 500 ทุน เรียนตั้งแต่ระดับปวช.ถึงระดับปริญญาตรีจบแล้วทำงานในประเทศ ไม่มีเงื่อนไขผูกมัด และอีก 100 ทุนเรียนตั้งแต่ระดับ ปวช. ถึงปริญญาโท มีเงื่อนไขเมื่อจบการศึกษาจะต้องกลับมาเป็นครูอาจารย์สอนที่วิทยาลัยในสังกัด สอศ.
โดยคุณสมบัติของนักเรียนทุนอาชีวะนั้น จะเปิดรับนักเรียนที่จบ ม.3 มีผลการเรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัวสนใจที่จะเป็นนักคิด นักประดิษฐ์ และมุ่งมั่นอยากเรียนสายอาชีพ เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.ภายในประเทศ และเมื่อจบเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาสอศ.ก็จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ ซึ่งจะเน้น 6 ประเทศ ที่ สอศ.มีความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการเกษตร ได้แก่ ประเทศเยอรมนี ญี่ปุ่นจีน สิงคโปร์ อิสราเอล และเดนมาร์ก เมื่อเรียนจบแล้วจะต้องกลับมาใช้ทุนกับสอศ.โดย สอศ.จะขอกันอัตรารองรับในอนาคต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสาขาอย่างชัดเจน แต่จะเน้นสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ

สำหรับความคืบหน้าของการเปิดรับสมัคร น้อง ๆ สามารถติดตามกันได้ที่นี่นะครับ


    
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เปิดมอบกว่า900ทุน เรียนปวช.                         
เตรียมรับสมัครนักเรียนใหม่แล้ว  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมมอบทุนเรียนฟรีครั้งใหญ่กว่า 900 ทุน โดยรับนักเรียนที่จบชั้นม.3 เกรดเฉลี่ย2.00 ขึ้นไปเข้าเรียนต่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย. 57 ถึงวันที่ 7 ม.ค. 58 รับสมัครวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 -16.00 น. สอบถามได้ที่โทร 02-835-2555 ฝ่ายแนะแนวการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ธุรกิจค้าปลีก

เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน  ได้มีความรู้ในด้านการค้าปลีกอย่างครอบคลุม และครบวงจรของการบริหารธุรกิจ  เป็นการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมและความสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว วิชาที่สอนในหลักสูตรนี้ จึงครอบคลุมในหลายๆด้าน เช่น บัญชี การขาย ธุรกิจค้าปลีก คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ศิลปการขายการจัดแสดงสินค้า การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต เรียนในระบบทวิภาคี กับสถานประกอบการ เซเว่นอีเลฟเว่น

ไฟฟ้ากำลัง
เรียนรู้งานไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุม เครื่องกลไฟฟ้า งานระบบเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น รวมถึงงานบัญชี เรียนในระบบทวิภาคี กับ บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด ผู้ให้บริการ และดูแล อุปกรณ์ไฟฟ้า ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น และร้านค้าปลีกชั้นนำ

คุณสมบัติของผู้เรียน

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 หรือเทียบเท่า
2. มีอายุอยู่ระหว่าง 15 - 20 ปี
3. มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์พร้อมที่จะเรียนรู้ต่อเนื่องและมีทัศนะคติที่ดีต่องานด้านการให้บริการ และการขาย
4. มีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง

 หลักฐานสมัครเรียน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. ใบสรุปผลการเรียนรวม ณ ปัจจุบัน 
หรือใบรับรองการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน

เรียนแบบปัญญาภิวัฒน์
เรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ หรือที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์หรือที่โรงเรียนอาชีวะศึกษาเครือข่ายเอกชนและรัฐบาล ระยะเวลา 3 เดือนสลับกับการเรียนภาคปฏิบัติงานจริงที่สถานประกอบ 3 เดือน โดยเรียนสลับกันไปลักษณะนี้เป็นระยะเวลา 3 ปี

การเรียนภาคทฤษฎีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นการเรียนในห้องเรียนตามปกติ
การเรียนภาคทฤษฎีที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนอาชีวศึกษาเครือข่าย จะเป็นการเรียนการสอนระบบทางไกลผ่านดาวเทียม

อนาคตและความก้าวหน้าของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในสาขาธุรกิจค้าปลีก จะได้รับการทดสอบและบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น จากนั้นเมื่อประสบการณ์และความสามารถและอายุงานเหมาะสมจะก้าวหน้าต่อไปเป็น ผู้จัดการร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ผู้ช่วยผู้จัดการเขต (FC)  ผู้จัดการเขต ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการทั่วไป และยังมีโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - โท ในสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  และถ้านักเรียนมีความพร้อมและอยากเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเอง ในลักษณะแฟรนไชส์ซี่ของเซเว่นอีเลฟเว่น ได้ด้วยเงินลงทุนที่พิเศษสุดในเงื่อนไขของพนักงาน

 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  l นวัตกรรมการเรียนรู้ โดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น (7-Eleven) ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย
20/29 ซอยงามวงศ์วาน 23 (วัดบัวขวัญ) ถนนงามวงศ์วาน จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-835-2555 โทรสาร : 02-591-9126 อีเมลล์ : contact@panyapiwat.ac.th
 
90 ทุน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
มอบให้ระดับปวช. - ปวส.และปริญญาตรีขยายเวลารับสมัคร

            

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

โดยมีกำหนดการอัพเดทของโครงการฯ ดังนี้
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร 
   ระดับอาชีวศึกษา:  27 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558
   ระดับปริญญาตรี :  27 ตุลาคม 2557 – 30 มกราคม 2558
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
   ระดับอาชีวศึกษา:   2 กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี :   9 กุมภาพันธ์ 2558
- สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
   ระดับอาชีวศึกษา :  11 กุมภาพันธ์ 2558
   ระดับปริญญาตรี  :  17 กุมภาพันธ์ 2558
- ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนทุนที่ได้รับทุนต่อเนื่อง
  ทุกระดับพร้อมกัน :  20 กุมภาพันธ์ 2558
- พิธีมอบทุนการศึกษา 
  10 มีนาคม 2558 

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

ปี 2557 มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงมีนโยบายที่จะให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของชาติ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศชาติต่อไป ดังนั้นในปีนี้ มูลนิธิฯ จึงได้ ออกระเบียบว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ให้ครอบคลุมนิสิต นักศึกษา ทั้งในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ตาม “ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนส่งน้องเรียนจบ ระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ดังนี้

1) ทุนระดับอาชีวศึกษา

1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา

1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา

1.1.2 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย

- ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 จำนวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2557 
ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
- อุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม
- เกษตรกรรม
- คหกรรม และอุตสาหกรรมการโรงแรม
- เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป

- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป

1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาท ต่อปี

1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.)

1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

2) ทุนระดับอุดมศึกษา

2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา

ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 27,500 บาท (สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.2.1 เป็นนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2557 ในระบบ
การศึกษาหลักสูตร 4 ปี สังกัดสถาบันการศึกษาของรัฐบาล ตามสาขาวิชาที่กำหนด ดังนี้

-วิศวกรรมศาสตร์
-อุตสาหกรรมการเกษตร
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-เทคโนโลยีการเกษตร
-ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-โภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร
-คหกรรมศาสตร์ ด้านอาหารและโภชนาการ
-สาธารณสุขศาสตร์ / อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
-จิตวิทยา (วทบ.)
-พาณิชยศาสตร์และการบัญชี / บริหารธุรกิจ / วิทยาการจัดการ

2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป

2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี

2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กำลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.)

2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นตามสมควร

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดำเนินการดังนี้

1. ขอระเบียบการและใบสมัครขอรับทุน จากหน่วยงานกิจการนักศึกษา กองพัฒนานิสิตนักศึกษา / คณะ /ภาควิชา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.ajinomoto.co.th

2. กรอกใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย 4 X 6 ซม. (ขนาด 1 นิ้ว) หน้าตรง จำนวน 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี พร้อมใบสมัคร

3. แนบเอกสารประกอบ ดังนี้
- บัตรประจำตัวนักศึกษา และทรานสคริปต์ (transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2557 ทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- หนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันที่ระบุความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ/หรือ คณบดี
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบำรุงการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (หน้าที่มีชื่อสมาชิกในครอบครัว) พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว 
- หนังสือรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. เอกสารสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปีและเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ(ถ้ามี)

4. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายลงทะเบียนมาที่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2558

 

 มทร.ล้านนาร่วมมิชลีนมอบทุนม.6-ปวช.เรียนฟรี มีเงินเดือนให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ รอบโควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด ปีการศึกษา 2558 ในหลักสูตร ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม โครงการร่วมบ.สยามมิชลิน จำกัด รุ่นที่ 3 ภาค ปกติ จัดการเรียนการสอนที่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ผู้เรียนจะได้รับทุนเรียนฟรีพร้อมเบี้ยเลี้ยงรายเดือน จบแล้วมีงานทำทันที

ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

1.คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 อายุ ตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ - 25 ปีบริบูณณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกรมคม 2558
1.2 เชื่อชาติ ไทย และ สัญชาติ ไทย
1.3 เพศชาย ส่วนสูง 165 ซม. ขึ้นไป และ น้ำหนักตัว 50 กก. ขึ้นไป 
1.4 เพศหญิง ส่วนสูง 160 ซม. ขึ้นไป และ น้ำหนักตัว 45 กก. ขึ้นไป
1.5 มีสุขภาพดี แข็งแรง ตาไม่บอดสี
1.6 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา 
1.7 สามารถเรียนในโครงการตามที่มหาวิทยาลัย และบริษัทฯ กำหนดได้ตลอดหลักสูตร
1.8 สามารถฝึกงานในวัน เวลา ที่บริษัทกำหนดรวมถึงวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
1.9 มีความประพฤติดี สุภาพ ไม่มีรอยสัก และไม่ติดยาเสพติด

2.สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
2.1 เป็นนักศึกษาของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตลอดระยะเวลาการศึกษา
2.2 ฟรี! ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร*1
2.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,200 บาท
2.4 ขณะเรียน มีหอพักฟรี! พร้อมรถรับ-ส่ง ระหว่างหอพักกับโรงงาน
2.5 เรียนจบ สามารถทำงานกับบริษัทสยามมิชลิน จำกัด ได้ทันที (ได้รับเงินเดือน+ค่าประสบการณ์) หรือเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกทำงานที่อื่นๆ ได้โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น
2.6 เรียนจบ มีโอกาสศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (3ปี) ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตามโครงการความร่วมมือ) หรือ สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เปิดสอน
หมายเหตุ *1 บริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าบำรุงการศึกษาทุกภาคเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา(ภาคเรียนละ15,000บาท)ให้แก่นักเรียนทุน ซึ่งบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ พิจารณาคัดเลือกผู้ขอรับทุนการศึกษาตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ

3.หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
3.1  ผ่านการสอบข้อเขียนจากมหาวิทยาลัยฯ 
3.2  ผ่านการสอบสัมภาษณ์จากมหาวิทยาลัยและบริษัท

4.จำนวนรับรวม 20 ทุน

5.รูปแบบการเรียน (ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 2ปี)
5.1 เรียนและทำงาน ที่บริษัท สยามมิชลิน จำกัด นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลา 2ปี
5.2 เรียน ทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละไม่เกิน 3 ชั่วโมง
5.3 ขณะเรียน ได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ 7,200 บาท
5.4 ทำงานทุกวันจันทร์-เสาร์ วันละ 8 ชั่วโมง(เวลาการทำงานตามกะที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด)

6.เนื้อหาวิชาที่สอบ สอบข้อเขียน วันที่ 11 มกราคม 2558 สถานที่ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ

7.กำหนดการและวิธีการสมัคร (ให้เลือกสมัครวิธีการใดก็ได้ 1 วิธีการสมัคร ตามความสะดวกของผู้สมัคร)

7.1  สมัครทางไปรษณีย์ กำหนดการ 3 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2557 
       7.1.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร กดคลิกที่นี่
       7.1.2 ชำระเงินค่าสมัครผ่านที่ทำการไปรษณีย์ (ไม่รับธนาณัติประเภทออนไลน์)
       สั่งจ่ายธนาณัติในนาม นายขัตพงษ์ จิโนสุวัตร์ ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202 จำนวนเงิน 300 บาท 
       7.1.3 ส่งใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ พร้อมแนบ
                         1 ธนาณัติฉบับจริง (ให้เก็บสำเนาไว้เป็นหลักฐาน) และ 
                         2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ไปที่
                                    งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักส่งเสริมวิชานการและงานทะเบียน
                                    ตู้ปณ.169 ปณ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                                    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50202
       7.1.4 รอรับบัตรเข้าห้องสอบ ซึ่งจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
7.2  สมัครออนไลน์ 3 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2557
       7.2.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัคร กดคลิกที่นี่ 
       7.2.2 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) ซึ่งสามารถชำระได้ 4 ธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศ ดังนี้
                บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
                บมจ.ธนาคารทหารไทย 
                บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
                บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
       7.2.3 เก็บเอกสารการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน 
       7.2.4 ภายหลังจากการชำระเงินแล้วอย่างน้อย 3 วัน ให้เข้าไป กรอกใบสมัครออนไลน์ กดคลิกที่นี่ 
       7.2.5 การกรอกใบสมัครให้เลือกสมัครในหลักสูตร 900 ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม *โครงการร่วมบริษัท สยามมิชลิน จำกัด (รับวุฒิม.6/ปวช) เท่านั้น
       7.2.6 หลังจากกรอกใบสมัครออนไลน์ให้พิมพ์บัตรเข้าห้องสอบเก็บไว้เป็นหลักฐาน
       7.2.7 ปิดรับการกรอกใบสมัครออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี 
       7.2.8 หากชำระเงินแล้วไม่สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ต้องแจ้ง กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ โทร. 053 921444 ต่อ 1234 ในวันและเวลาทำการ ก่อนวันปิดรับการกรอกใบสมัครวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครที่ชำระไปแล้วทุกกรณี 
7.3  สมัครด้วยตนเอง กำหนดการ 20 – 21 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารห้องสมุด ชั้น 2 มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
       7.3.1 ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
       7.3.2 กรอกข้อมูลการสมัครด้วยตนเอง
       7.3.3 รับบัตรเข้าห้องสอบ
       7.3.4 ผู้สมัครต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาสถานศึกษาเดิม หรือชุดสุภาพ (หากสวม กางเกงยีนส์ เสื้อยืดคอกลม รองเท่าแตะมาในวันสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาให้สมัคร)

8.กำหนดการ
8.1  สอบข้อเขียน วันที่ 11 มกราคม 2558 สถานที่ ตามที่ระบุในบัตรเข้าห้องสอบ 
8.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์(ผลสอบข้อเขียน) วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่
8.3  สอบสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2558 เริ่มเวลา 09.00 น.
8.4  ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป กดคลิกที่นี่ 
หมายเหตุ กำหนดการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้เข้ามาตรวจสอบกำหนดการ อีกครั้งในภายหลัง

9.ส่วนเพิ่มเติม
9.1  ผู้สมัครที่ปฎิบัติครบตามกระบวนการของการสมัครแล้วต้องการพิมพ์บัตรเข้าห้องสอบ กดคลิกที่นี่ 
9.2  ดูจำนวนผู้สมัคร กดคลิกที่นี่ (ลำดับที่ 73)
9.3  ดูแผนที่สนามสอบ กดคลิกที่นี่
9.4  ดูข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ กดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดรูปแบบการเรียนเพิ่มเติมที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 2400 กด 14 
สอบถามรายละเอียดวิธีการสมัครเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร. 053 921444 ต่อ 1234 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 30 พ.ย. 57 12:27 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,964 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,964 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement