ข้อสอบ"PISA"ออนไลน์เปิดตัวให้ใช้ฟรี

ลบ แก้ไข
                                    ข้อสอบ"PISA"ออนไลน์เปิดตัวให้ใช้ฟรี

                ข้อสอบPISAออนไลน์เปิดตัว


หลังจากการประเมินการสอบ PISA ของเด็กไทยเราที่ผ่านมายังได้ผลที่ไม่น่าพอใจนัก ทำให้หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงอย่างสสวท.และ สพฐ. ได้ร่วมมือกันพัฒนา “ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA” เพื่อหวังยกระดับผลการประเมิน PISA ให้ดีขึ้น ล่าสุดได้เปิดระบบให้ทดลองใช้กันแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป  โดยสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์แทบเล็ต และสมาร์ทโฟน

ความเป็นมาของโครงการนี้ก็คือ สสวท.มีหน้าที่เป็นศูนย์แห่งชาติรับผิดชอบดำเนินการศึกษาวิจัยโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติหรือ PISA (Programme for International StudentAssessment) ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) เลยเล็งเห็นประโยชน์ของการเผยแพร่ข้อสอบที่ใช้ในการประเมินของ PISA ซึ่งทาง OECD เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และอนุญาตให้เผยแพร่ข้อสอบได้บางส่วน

นอกจากนี้ด้วยรูปแบบการประเมินของ PISA 2015 ที่เปลี่ยนเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบแบบออนไลน์และมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์และเป็นแหล่งการเรียนรู้หนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษาครู นักเรียน และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาได้ต่อไป

สสวท.จึงได้พัฒนา“ระบบออนไลน์ข้อสอบPISA”ซึ่งประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์ข้อสอบวิทยาศาสตร์และข้อสอบการอ่านที่ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้สองรูปแบบได้แก่1)การทำข้อสอบแบบจัดชุดระบบจะทำการสุ่มชุดข้อสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่าน2)การทำข้อสอบแบบเลือกเองผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบวิชาต่างๆ ได้โดยเลือกทำทีละเรื่อง

ซึ่งไม่ว่าจะเลือกทำข้อสอบรูปแบบใดหลังจากทำข้อสอบครบทุกข้อในชุดนั้นๆ หรือเรื่องนั้น ๆ แล้วระบบจะทำการตรวจคำตอบให้อัตโนมัติสำหรับข้อสอบแบบเลือกตอบหากคำตอบยังไม่ถูกต้องระบบจะยังไม่เฉลยคำตอบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทำข้อสอบเรื่องนั้นได้ใหม่ส่วนข้อสอบแบบพิมพ์คำตอบระบบจะไม่สามารถตรวจคำตอบได้จึงมีแนวคำตอบไว้ให้ซึ่งผู้ใช้สามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตัวเอง

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์แทบเล็ต และสมาร์ทโฟนโดยรองรับการใช้งานกับเว็บเบราเซอร์ทุกประเภทอย่างไรก็ตาม GoogleChrome เป็นเว็บเบราเซอร์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานมากที่สุด

ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นั้น มีส่วนร่วมในโครงการนี้คือสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA โดยจะจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้สสวท.ดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดทำตัวอย่างข้อสอบการพัฒนาครูรวมไปถึงการพัฒนาระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA นี้ด้วย 

ทั้งนี้การประเมิน PISA 2015 จะเปลี่ยนรูปแบบการประเมินเป็นการทำข้อสอบด้วยคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการประเมินวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งจะดำเนินการสอบในเดือนสิงหาคม 2558 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนอายุ15ปีที่สุ่มจากโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานระบบทดสอบได้ผ่านสองช่องทางได้แก่ http://pisaitems.ipst.ac.th และ http://learningspace.ipst.ac.th


 
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 12 ธ.ค. 57 21:50 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 2,472 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 2,472 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง