มอบทุนนศ.ป.ตรีเรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์โดยมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์

ลบ แก้ไข
                              มอบทุนนศ.ป.ตรีเรียนดี-ขาดแคลนทรัพย์โดยมูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์
                             มอบทุนนศ.ป.ตรีเรียนดี-ขา

มูลนิธิจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีการศึกษา 2558 
 
ทุนที่ได้รับ
ทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายในการยังชีพตลอดปีการศึกษา รวม 10 เดือน ๆ ละ 1,200 บาท (ยกเว้น ช่วงปิดเรียนภาคฤดูร้อน) ดังนี้ 

คุณสมบัติของผู้รับทุน 
 
1. เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการเกษตรหรือคณะวิทยาศาสตร์ (ตรวจสอบข้อมูลได้จากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่) 
 
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมภาคการศึกษาที่ 1/2557 ไม่ต่ำกว่า 2.75 
 
3. อายุระหว่าง 15 - 25 ปี 
 
4. มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
 
5. ไม่ได้รับทุนการศึกษาอื่น ขณะสมัครขอรับทุน (ยกเว้นกู้ยืมเงิน กยศ.) 

เอกสารประกอบการสมัคร
 
1. รูปถ่าย ขนาด 2x4 เซนติเมตร (ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี) จำนวน 2 รูป 
 
2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 
 
3. ผลการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2557
 
 4. ใบรับรองแพทย์ ตามแบบใบรับรองแพทย์ของมูลนิธิฯ 

ขอรับใบสมัครและสมัคร ได้ที่
งานทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษาในสถาบันที่นิสิต นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กำหนดการสอบสัมภาษณ์มูลนิธิจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
 loading...


โดย tui sakrapee ดูบทความของฉันทั้งหมดที่นี่
วันที่ 16 ธ.ค. 57 15:40 น.
เนื้อหานี้เปิดอ่านแล้ว 3,293 ครั้ง

แชร์หน้านี้

ความคิดเห็นทั้งหมด (เปิดดู 3,293 ครั้ง ตอบ 0 ครั้ง)

แสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องล่าสุด
advertisement